Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
lett a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet lett
(norrønt léttr)
1 som har forholdsvis liten vekt; motsatt tung
lett som en fjærlett som en fjær / en lett børen lett bør / lette sommerklærlette sommerklær / et lett måltidet lett måltid / bli lett om hjertetbli lett om hjertet
: lett som en fjærlett som en fjær / en lett børen lett bør / lette sommerklærlette sommerklær / et lett måltidet lett måltid / bli lett om hjertetbli lett om hjertet
1 som har forholdsvis liten vekt; motsatt tung
lett som en fjærlett som en fjær / en lett børen lett bør / lette sommerklærlette sommerklær / et lett måltidet lett måltid / bli lett om hjertetbli lett om hjertet
: lett som en fjærlett som en fjær / en lett børen lett bør / lette sommerklærlette sommerklær / et lett måltidet lett måltid / bli lett om hjertetbli lett om hjertet
2 enkel, ikke anstrengende; motsatt vanskelig
et lett arbeidet lett arbeid / være et lett bytte for noenvære et lett bytte for noen / det er lettere sagt enn gjortdet er lettere sagt enn gjort / det er det lett for deg å si!det er det lett for deg å si! / det er lett å finne framdet er lett å finne fram / ha lett for å glemme ha en tendens tilha lett for å glemme ha en tendens til / være lett å lurevære lett å lure
: et lett arbeidet lett arbeid / være et lett bytte for noenvære et lett bytte for noen / det er lettere sagt enn gjortdet er lettere sagt enn gjort / det er det lett for deg å si!det er det lett for deg å si! / det er lett å finne framdet er lett å finne fram / ha lett for å glemme ha en tendens tilha lett for å glemme ha en tendens til / være lett å lurevære lett å lure
//
lett musikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk
lett musikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk //
ha lett for det ha gode evner, være oppvakt ha gode evner, være oppvakt
ha lett for det ha gode evner, være oppvakt ha gode evner, være oppvakt
2 enkel, ikke anstrengende; motsatt vanskelig
et lett arbeidet lett arbeid / være et lett bytte for noenvære et lett bytte for noen / det er lettere sagt enn gjortdet er lettere sagt enn gjort / det er det lett for deg å si!det er det lett for deg å si! / det er lett å finne framdet er lett å finne fram / ha lett for å glemme ha en tendens tilha lett for å glemme ha en tendens til / være lett å lurevære lett å lure
: et lett arbeidet lett arbeid / være et lett bytte for noenvære et lett bytte for noen / det er lettere sagt enn gjortdet er lettere sagt enn gjort / det er det lett for deg å si!det er det lett for deg å si! / det er lett å finne framdet er lett å finne fram / ha lett for å glemme ha en tendens tilha lett for å glemme ha en tendens til / være lett å lurevære lett å lure
//
lett musikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk
lett musikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk //
ha lett for det ha gode evner, være oppvakt ha gode evner, være oppvakt
ha lett for det ha gode evner, være oppvakt ha gode evner, være oppvakt
3 svak, mild; liten
lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lette narkotiske stofferlette narkotiske stoffer
: lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lette narkotiske stofferlette narkotiske stoffer
// som adverb i komp.: litt, til en viss grad
være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
: være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
// som adverb i komp.: litt, til en viss grad
være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
: være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
3 svak, mild; liten
lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lette narkotiske stofferlette narkotiske stoffer
: lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lette narkotiske stofferlette narkotiske stoffer
// som adverb i komp.: litt, til en viss grad
være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
: være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
// som adverb i komp.: litt, til en viss grad
være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
: være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
4 ubekymret, munter
være lett og lys til sinnsvære lett og lys til sinns
: være lett og lys til sinnsvære lett og lys til sinns
// som adverb:
ta tingene lettta tingene lett
: ta tingene lettta tingene lett
// som adverb:
ta tingene lettta tingene lett
: ta tingene lettta tingene lett
//
ta lett på behandle, vurdere overflatisk behandle, vurdere overflatisk
ta lett på behandle, vurdere overflatisk behandle, vurdere overflatisk
4 ubekymret, munter
være lett og lys til sinnsvære lett og lys til sinns
: være lett og lys til sinnsvære lett og lys til sinns
// som adverb:
ta tingene lettta tingene lett
: ta tingene lettta tingene lett
// som adverb:
ta tingene lettta tingene lett
: ta tingene lettta tingene lett
//
ta lett på behandle, vurdere overflatisk behandle, vurdere overflatisk
ta lett på behandle, vurdere overflatisk behandle, vurdere overflatisk
5 uanstrengt, naturlig
være lett og ledig i alle bevegelservære lett og ledig i alle bevegelser / være lett på fotenvære lett på foten
: være lett og ledig i alle bevegelservære lett og ledig i alle bevegelser / være lett på fotenvære lett på foten
// som adverb:
samtalen gled lettsamtalen gled lett
: samtalen gled lettsamtalen gled lett
// som adverb:
samtalen gled lettsamtalen gled lett
: samtalen gled lettsamtalen gled lett
5 uanstrengt, naturlig
være lett og ledig i alle bevegelservære lett og ledig i alle bevegelser / være lett på fotenvære lett på foten
: være lett og ledig i alle bevegelservære lett og ledig i alle bevegelser / være lett på fotenvære lett på foten
// som adverb:
samtalen gled lettsamtalen gled lett
: samtalen gled lettsamtalen gled lett
// som adverb:
samtalen gled lettsamtalen gled lett
: samtalen gled lettsamtalen gled lett
6 som adverb: uten (særlig) grunn
hun blir lett fornærmethun blir lett fornærmet
: hun blir lett fornærmethun blir lett fornærmet
6 som adverb: uten (særlig) grunn
hun blir lett fornærmethun blir lett fornærmet
: hun blir lett fornærmethun blir lett fornærmet
1 som har forholdsvis liten vekt; motsatt tung
lett som en fjærlett som en fjær / en lett børen lett bør / lette sommerklærlette sommerklær / et lett måltidet lett måltid / bli lett om hjertetbli lett om hjertet
: lett som en fjærlett som en fjær / en lett børen lett bør / lette sommerklærlette sommerklær / et lett måltidet lett måltid / bli lett om hjertetbli lett om hjertet
1 som har forholdsvis liten vekt; motsatt tung
lett som en fjærlett som en fjær / en lett børen lett bør / lette sommerklærlette sommerklær / et lett måltidet lett måltid / bli lett om hjertetbli lett om hjertet
: lett som en fjærlett som en fjær / en lett børen lett bør / lette sommerklærlette sommerklær / et lett måltidet lett måltid / bli lett om hjertetbli lett om hjertet
2 enkel, ikke anstrengende; motsatt vanskelig
et lett arbeidet lett arbeid / være et lett bytte for noenvære et lett bytte for noen / det er lettere sagt enn gjortdet er lettere sagt enn gjort / det er det lett for deg å si!det er det lett for deg å si! / det er lett å finne framdet er lett å finne fram / ha lett for å glemme ha en tendens tilha lett for å glemme ha en tendens til / være lett å lurevære lett å lure
: et lett arbeidet lett arbeid / være et lett bytte for noenvære et lett bytte for noen / det er lettere sagt enn gjortdet er lettere sagt enn gjort / det er det lett for deg å si!det er det lett for deg å si! / det er lett å finne framdet er lett å finne fram / ha lett for å glemme ha en tendens tilha lett for å glemme ha en tendens til / være lett å lurevære lett å lure
//
lett musikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk
lett musikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk //
ha lett for det ha gode evner, være oppvakt ha gode evner, være oppvakt
ha lett for det ha gode evner, være oppvakt ha gode evner, være oppvakt
2 enkel, ikke anstrengende; motsatt vanskelig
et lett arbeidet lett arbeid / være et lett bytte for noenvære et lett bytte for noen / det er lettere sagt enn gjortdet er lettere sagt enn gjort / det er det lett for deg å si!det er det lett for deg å si! / det er lett å finne framdet er lett å finne fram / ha lett for å glemme ha en tendens tilha lett for å glemme ha en tendens til / være lett å lurevære lett å lure
: et lett arbeidet lett arbeid / være et lett bytte for noenvære et lett bytte for noen / det er lettere sagt enn gjortdet er lettere sagt enn gjort / det er det lett for deg å si!det er det lett for deg å si! / det er lett å finne framdet er lett å finne fram / ha lett for å glemme ha en tendens tilha lett for å glemme ha en tendens til / være lett å lurevære lett å lure
//
lett musikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk
lett musikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk ikke krevende musikk, underholdningsmusikk //
ha lett for det ha gode evner, være oppvakt ha gode evner, være oppvakt
ha lett for det ha gode evner, være oppvakt ha gode evner, være oppvakt
3 svak, mild; liten
lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lette narkotiske stofferlette narkotiske stoffer
: lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lette narkotiske stofferlette narkotiske stoffer
// som adverb i komp.: litt, til en viss grad
være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
: være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
// som adverb i komp.: litt, til en viss grad
være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
: være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
3 svak, mild; liten
lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lette narkotiske stofferlette narkotiske stoffer
: lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lette narkotiske stofferlette narkotiske stoffer
// som adverb i komp.: litt, til en viss grad
være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
: være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
// som adverb i komp.: litt, til en viss grad
være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
: være lettere forvirret, berusetvære lettere forvirret, beruset
4 ubekymret, munter
være lett og lys til sinnsvære lett og lys til sinns
: være lett og lys til sinnsvære lett og lys til sinns
// som adverb:
ta tingene lettta tingene lett
: ta tingene lettta tingene lett
// som adverb:
ta tingene lettta tingene lett
: ta tingene lettta tingene lett
//
ta lett på behandle, vurdere overflatisk behandle, vurdere overflatisk
ta lett på behandle, vurdere overflatisk behandle, vurdere overflatisk
4 ubekymret, munter
være lett og lys til sinnsvære lett og lys til sinns
: være lett og lys til sinnsvære lett og lys til sinns
// som adverb:
ta tingene lettta tingene lett
: ta tingene lettta tingene lett
// som adverb:
ta tingene lettta tingene lett
: ta tingene lettta tingene lett
//
ta lett på behandle, vurdere overflatisk behandle, vurdere overflatisk
ta lett på behandle, vurdere overflatisk behandle, vurdere overflatisk
5 uanstrengt, naturlig
være lett og ledig i alle bevegelservære lett og ledig i alle bevegelser / være lett på fotenvære lett på foten
: være lett og ledig i alle bevegelservære lett og ledig i alle bevegelser / være lett på fotenvære lett på foten
// som adverb:
samtalen gled lettsamtalen gled lett
: samtalen gled lettsamtalen gled lett
// som adverb:
samtalen gled lettsamtalen gled lett
: samtalen gled lettsamtalen gled lett
5 uanstrengt, naturlig
være lett og ledig i alle bevegelservære lett og ledig i alle bevegelser / være lett på fotenvære lett på foten
: være lett og ledig i alle bevegelservære lett og ledig i alle bevegelser / være lett på fotenvære lett på foten
// som adverb:
samtalen gled lettsamtalen gled lett
: samtalen gled lettsamtalen gled lett
// som adverb:
samtalen gled lettsamtalen gled lett
: samtalen gled lettsamtalen gled lett
6 som adverb: uten (særlig) grunn
hun blir lett fornærmethun blir lett fornærmet
: hun blir lett fornærmethun blir lett fornærmet
6 som adverb: uten (særlig) grunn
hun blir lett fornærmethun blir lett fornærmet
: hun blir lett fornærmethun blir lett fornærmet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
lett a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet lett
(norrønt léttr)
1 som har (etter måten) lita vekt, motsett tung
fjørlettfjørlett / ei lett børei lett bør / lette metall; sjå lettmetalllette metall; sjå lettmetall / lett olje; sjå lettoljelett olje; sjå lettolje / lette sommarkledelette sommarklede / lette og tunge taktdelarlette og tunge taktdelar
: fjørlettfjørlett / ei lett børei lett bør / lette metall; sjå lettmetalllette metall; sjå lettmetall / lett olje; sjå lettoljelett olje; sjå lettolje / lette sommarkledelette sommarklede / lette og tunge taktdelarlette og tunge taktdelar
// i overført tyding:
bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
: bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
// i overført tyding:
bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
: bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
// laus, porøs
lett brødlett brød
: lett brødlett brød
// laus, porøs
lett brødlett brød
: lett brødlett brød
1 som har (etter måten) lita vekt, motsett tung
fjørlettfjørlett / ei lett børei lett bør / lette metall; sjå lettmetalllette metall; sjå lettmetall / lett olje; sjå lettoljelett olje; sjå lettolje / lette sommarkledelette sommarklede / lette og tunge taktdelarlette og tunge taktdelar
: fjørlettfjørlett / ei lett børei lett bør / lette metall; sjå lettmetalllette metall; sjå lettmetall / lett olje; sjå lettoljelett olje; sjå lettolje / lette sommarkledelette sommarklede / lette og tunge taktdelarlette og tunge taktdelar
// i overført tyding:
bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
: bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
// i overført tyding:
bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
: bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
// laus, porøs
lett brødlett brød
: lett brødlett brød
// laus, porøs
lett brødlett brød
: lett brødlett brød
2 liten, ring (I); svak, mild
lett strafflett straff / lett kost, måltidlett kost, måltid / lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lett brislett bris / lett feberlett feber
: lett strafflett straff / lett kost, måltidlett kost, måltid / lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lett brislett bris / lett feberlett feber
// adverb:
kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
: kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
// adverb:
kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
: kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
//
ta lett på handsame el vurdere overflatisk handsame el vurdere overflatisk
ta lett på handsame el vurdere overflatisk handsame el vurdere overflatisk
2 liten, ring (I); svak, mild
lett strafflett straff / lett kost, måltidlett kost, måltid / lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lett brislett bris / lett feberlett feber
: lett strafflett straff / lett kost, måltidlett kost, måltid / lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lett brislett bris / lett feberlett feber
// adverb:
kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
: kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
// adverb:
kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
: kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
//
ta lett på handsame el vurdere overflatisk handsame el vurdere overflatisk
ta lett på handsame el vurdere overflatisk handsame el vurdere overflatisk
3 makeleg, ikkje vanskeleg, enkel
eit lett arbeideit lett arbeid / vere eit lett bytte for nokonvere eit lett bytte for nokon / vere lett å lurevere lett å lure / det er lettare sagt enn gjortdet er lettare sagt enn gjort / ha lett for det ha gode evner, vere oppvaktha lett for det ha gode evner, vere oppvakt / ha lett for å gløyme ha ein tendens tilha lett for å gløyme ha ein tendens til
: eit lett arbeideit lett arbeid / vere eit lett bytte for nokonvere eit lett bytte for nokon / vere lett å lurevere lett å lure / det er lettare sagt enn gjortdet er lettare sagt enn gjort / ha lett for det ha gode evner, vere oppvaktha lett for det ha gode evner, vere oppvakt / ha lett for å gløyme ha ein tendens tilha lett for å gløyme ha ein tendens til
//
lett musikk underhaldningsmusikk underhaldningsmusikk
lett musikk underhaldningsmusikk underhaldningsmusikk
3 makeleg, ikkje vanskeleg, enkel
eit lett arbeideit lett arbeid / vere eit lett bytte for nokonvere eit lett bytte for nokon / vere lett å lurevere lett å lure / det er lettare sagt enn gjortdet er lettare sagt enn gjort / ha lett for det ha gode evner, vere oppvaktha lett for det ha gode evner, vere oppvakt / ha lett for å gløyme ha ein tendens tilha lett for å gløyme ha ein tendens til
: eit lett arbeideit lett arbeid / vere eit lett bytte for nokonvere eit lett bytte for nokon / vere lett å lurevere lett å lure / det er lettare sagt enn gjortdet er lettare sagt enn gjort / ha lett for det ha gode evner, vere oppvaktha lett for det ha gode evner, vere oppvakt / ha lett for å gløyme ha ein tendens tilha lett for å gløyme ha ein tendens til
//
lett musikk underhaldningsmusikk underhaldningsmusikk
lett musikk underhaldningsmusikk underhaldningsmusikk
4 som rører seg snøgt og ledig, snar, smidig
lett på fotenlett på foten / lett på handalett på handa / lette steglette steg
: lett på fotenlett på foten / lett på handalett på handa / lette steglette steg
//
samtala glei lettsamtala glei lett
: samtala glei lettsamtala glei lett
//
samtala glei lettsamtala glei lett
: samtala glei lettsamtala glei lett
4 som rører seg snøgt og ledig, snar, smidig
lett på fotenlett på foten / lett på handalett på handa / lette steglette steg
: lett på fotenlett på foten / lett på handalett på handa / lette steglette steg
//
samtala glei lettsamtala glei lett
: samtala glei lettsamtala glei lett
//
samtala glei lettsamtala glei lett
: samtala glei lettsamtala glei lett
5 sorglaus, glad (II)
lett om hjartetlett om hjartet / ha eit lyst og lett sinnha eit lyst og lett sinn
: lett om hjartetlett om hjartet / ha eit lyst og lett sinnha eit lyst og lett sinn
5 sorglaus, glad (II)
lett om hjartetlett om hjartet / ha eit lyst og lett sinnha eit lyst og lett sinn
: lett om hjartetlett om hjartet / ha eit lyst og lett sinnha eit lyst og lett sinn
6 adverb: utan (særleg) grunn eller påverknad
ho blir lett sintho blir lett sint
: ho blir lett sintho blir lett sint
6 adverb: utan (særleg) grunn eller påverknad
ho blir lett sintho blir lett sint
: ho blir lett sintho blir lett sint
1 som har (etter måten) lita vekt, motsett tung
fjørlettfjørlett / ei lett børei lett bør / lette metall; sjå lettmetalllette metall; sjå lettmetall / lett olje; sjå lettoljelett olje; sjå lettolje / lette sommarkledelette sommarklede / lette og tunge taktdelarlette og tunge taktdelar
: fjørlettfjørlett / ei lett børei lett bør / lette metall; sjå lettmetalllette metall; sjå lettmetall / lett olje; sjå lettoljelett olje; sjå lettolje / lette sommarkledelette sommarklede / lette og tunge taktdelarlette og tunge taktdelar
// i overført tyding:
bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
: bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
// i overført tyding:
bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
: bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
// laus, porøs
lett brødlett brød
: lett brødlett brød
// laus, porøs
lett brødlett brød
: lett brødlett brød
1 som har (etter måten) lita vekt, motsett tung
fjørlettfjørlett / ei lett børei lett bør / lette metall; sjå lettmetalllette metall; sjå lettmetall / lett olje; sjå lettoljelett olje; sjå lettolje / lette sommarkledelette sommarklede / lette og tunge taktdelarlette og tunge taktdelar
: fjørlettfjørlett / ei lett børei lett bør / lette metall; sjå lettmetalllette metall; sjå lettmetall / lett olje; sjå lettoljelett olje; sjå lettolje / lette sommarkledelette sommarklede / lette og tunge taktdelarlette og tunge taktdelar
// i overført tyding:
bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
: bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
// i overført tyding:
bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
: bli vegen og funnen for lett; sjå II vegebli vegen og funnen for lett; sjå II vege
// laus, porøs
lett brødlett brød
: lett brødlett brød
// laus, porøs
lett brødlett brød
: lett brødlett brød
2 liten, ring (I); svak, mild
lett strafflett straff / lett kost, måltidlett kost, måltid / lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lett brislett bris / lett feberlett feber
: lett strafflett straff / lett kost, måltidlett kost, måltid / lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lett brislett bris / lett feberlett feber
// adverb:
kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
: kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
// adverb:
kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
: kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
//
ta lett på handsame el vurdere overflatisk handsame el vurdere overflatisk
ta lett på handsame el vurdere overflatisk handsame el vurdere overflatisk
2 liten, ring (I); svak, mild
lett strafflett straff / lett kost, måltidlett kost, måltid / lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lett brislett bris / lett feberlett feber
: lett strafflett straff / lett kost, måltidlett kost, måltid / lett søvnlett søvn / lett regnlett regn / lett vin alkoholsvaklett vin alkoholsvak / lett brislett bris / lett feberlett feber
// adverb:
kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
: kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
// adverb:
kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
: kjøtet skal brunast lettkjøtet skal brunast lett / bli lettare skaddbli lettare skadd
//
ta lett på handsame el vurdere overflatisk handsame el vurdere overflatisk
ta lett på handsame el vurdere overflatisk handsame el vurdere overflatisk
3 makeleg, ikkje vanskeleg, enkel
eit lett arbeideit lett arbeid / vere eit lett bytte for nokonvere eit lett bytte for nokon / vere lett å lurevere lett å lure / det er lettare sagt enn gjortdet er lettare sagt enn gjort / ha lett for det ha gode evner, vere oppvaktha lett for det ha gode evner, vere oppvakt / ha lett for å gløyme ha ein tendens tilha lett for å gløyme ha ein tendens til
: eit lett arbeideit lett arbeid / vere eit lett bytte for nokonvere eit lett bytte for nokon / vere lett å lurevere lett å lure / det er lettare sagt enn gjortdet er lettare sagt enn gjort / ha lett for det ha gode evner, vere oppvaktha lett for det ha gode evner, vere oppvakt / ha lett for å gløyme ha ein tendens tilha lett for å gløyme ha ein tendens til
//
lett musikk underhaldningsmusikk underhaldningsmusikk
lett musikk underhaldningsmusikk underhaldningsmusikk
3 makeleg, ikkje vanskeleg, enkel
eit lett arbeideit lett arbeid / vere eit lett bytte for nokonvere eit lett bytte for nokon / vere lett å lurevere lett å lure / det er lettare sagt enn gjortdet er lettare sagt enn gjort / ha lett for det ha gode evner, vere oppvaktha lett for det ha gode evner, vere oppvakt / ha lett for å gløyme ha ein tendens tilha lett for å gløyme ha ein tendens til
: eit lett arbeideit lett arbeid / vere eit lett bytte for nokonvere eit lett bytte for nokon / vere lett å lurevere lett å lure / det er lettare sagt enn gjortdet er lettare sagt enn gjort / ha lett for det ha gode evner, vere oppvaktha lett for det ha gode evner, vere oppvakt / ha lett for å gløyme ha ein tendens tilha lett for å gløyme ha ein tendens til
//
lett musikk underhaldningsmusikk underhaldningsmusikk
lett musikk underhaldningsmusikk underhaldningsmusikk
4 som rører seg snøgt og ledig, snar, smidig
lett på fotenlett på foten / lett på handalett på handa / lette steglette steg
: lett på fotenlett på foten / lett på handalett på handa / lette steglette steg
//
samtala glei lettsamtala glei lett
: samtala glei lettsamtala glei lett
//
samtala glei lettsamtala glei lett
: samtala glei lettsamtala glei lett
4 som rører seg snøgt og ledig, snar, smidig
lett på fotenlett på foten / lett på handalett på handa / lette steglette steg
: lett på fotenlett på foten / lett på handalett på handa / lette steglette steg
//
samtala glei lettsamtala glei lett
: samtala glei lettsamtala glei lett
//
samtala glei lettsamtala glei lett
: samtala glei lettsamtala glei lett
5 sorglaus, glad (II)
lett om hjartetlett om hjartet / ha eit lyst og lett sinnha eit lyst og lett sinn
: lett om hjartetlett om hjartet / ha eit lyst og lett sinnha eit lyst og lett sinn
5 sorglaus, glad (II)
lett om hjartetlett om hjartet / ha eit lyst og lett sinnha eit lyst og lett sinn
: lett om hjartetlett om hjartet / ha eit lyst og lett sinnha eit lyst og lett sinn
6 adverb: utan (særleg) grunn eller påverknad
ho blir lett sintho blir lett sint
: ho blir lett sintho blir lett sint
6 adverb: utan (særleg) grunn eller påverknad
ho blir lett sintho blir lett sint
: ho blir lett sintho blir lett sint

 

Resultat pr. side