Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II lenge adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet lenge
(norrøntlengi, av lang) (i) lang tid
det ble lenge å ventedet ble lenge å vente / vi blir ikke lengevi blir ikke lenge / hvor lenge har du igjen av studiene?hvor lenge har du igjen av studiene? / lenge før, etter noelenge før, etter noe / ikke ha lenge igjen lang tid igjen å leveikke ha lenge igjen lang tid igjen å leve / sitt ned så lengesitt ned så lenge / en slik gutt skal en lete lenge etteren slik gutt skal en lete lenge etter / det er ikke lenge til juldet er ikke lenge til jul
: det ble lenge å ventedet ble lenge å vente / vi blir ikke lengevi blir ikke lenge / hvor lenge har du igjen av studiene?hvor lenge har du igjen av studiene? / lenge før, etter noelenge før, etter noe / ikke ha lenge igjen lang tid igjen å leveikke ha lenge igjen lang tid igjen å leve / sitt ned så lengesitt ned så lenge / en slik gutt skal en lete lenge etteren slik gutt skal en lete lenge etter / det er ikke lenge til juldet er ikke lenge til jul
(i) lang tid
det ble lenge å ventedet ble lenge å vente / vi blir ikke lengevi blir ikke lenge / hvor lenge har du igjen av studiene?hvor lenge har du igjen av studiene? / lenge før, etter noelenge før, etter noe / ikke ha lenge igjen lang tid igjen å leveikke ha lenge igjen lang tid igjen å leve / sitt ned så lengesitt ned så lenge / en slik gutt skal en lete lenge etteren slik gutt skal en lete lenge etter / det er ikke lenge til juldet er ikke lenge til jul
: det ble lenge å ventedet ble lenge å vente / vi blir ikke lengevi blir ikke lenge / hvor lenge har du igjen av studiene?hvor lenge har du igjen av studiene? / lenge før, etter noelenge før, etter noe / ikke ha lenge igjen lang tid igjen å leveikke ha lenge igjen lang tid igjen å leve / sitt ned så lengesitt ned så lenge / en slik gutt skal en lete lenge etteren slik gutt skal en lete lenge etter / det er ikke lenge til juldet er ikke lenge til jul

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II lenge adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet lenge
(norrønt lengi; av II lang) (i) lang tid
vare lengevare lenge / det er lenge å ventedet er lenge å vente / lenge før, etterlenge før, etter / ho fekk sove så lenge (som) ho villeho fekk sove så lenge (som) ho ville / du kan bli her (til) så lenge førebels, mellombelsdu kan bli her (til) så lenge førebels, mellombels / ikkje ha lenge att ikkje ha lang tid att å leveikkje ha lenge att ikkje ha lang tid att å leve / dei har ikkje vore her på lengedei har ikkje vore her på lenge / for lenge sidanfor lenge sidan / dei venta både lenge og veldei venta både lenge og vel / langt om lenge; sjå langt 3langt om lenge; sjå langt 3
: vare lengevare lenge / det er lenge å ventedet er lenge å vente / lenge før, etterlenge før, etter / ho fekk sove så lenge (som) ho villeho fekk sove så lenge (som) ho ville / du kan bli her (til) så lenge førebels, mellombelsdu kan bli her (til) så lenge førebels, mellombels / ikkje ha lenge att ikkje ha lang tid att å leveikkje ha lenge att ikkje ha lang tid att å leve / dei har ikkje vore her på lengedei har ikkje vore her på lenge / for lenge sidanfor lenge sidan / dei venta både lenge og veldei venta både lenge og vel / langt om lenge; sjå langt 3langt om lenge; sjå langt 3
// komparativ, superlativ
vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle)vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle) / eg er ikkje redd lengereg er ikkje redd lenger
: vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle)vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle) / eg er ikkje redd lengereg er ikkje redd lenger
// komparativ, superlativ
vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle)vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle) / eg er ikkje redd lengereg er ikkje redd lenger
: vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle)vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle) / eg er ikkje redd lengereg er ikkje redd lenger
//
ikkje lenger òg: ikkje utover det(te) tidspunktet, ikkje meir òg: ikkje utover det(te) tidspunktet, ikkje meir
ikkje lenger òg: ikkje utover det(te) tidspunktet, ikkje meir òg: ikkje utover det(te) tidspunktet, ikkje meir
(i) lang tid
vare lengevare lenge / det er lenge å ventedet er lenge å vente / lenge før, etterlenge før, etter / ho fekk sove så lenge (som) ho villeho fekk sove så lenge (som) ho ville / du kan bli her (til) så lenge førebels, mellombelsdu kan bli her (til) så lenge førebels, mellombels / ikkje ha lenge att ikkje ha lang tid att å leveikkje ha lenge att ikkje ha lang tid att å leve / dei har ikkje vore her på lengedei har ikkje vore her på lenge / for lenge sidanfor lenge sidan / dei venta både lenge og veldei venta både lenge og vel / langt om lenge; sjå langt 3langt om lenge; sjå langt 3
: vare lengevare lenge / det er lenge å ventedet er lenge å vente / lenge før, etterlenge før, etter / ho fekk sove så lenge (som) ho villeho fekk sove så lenge (som) ho ville / du kan bli her (til) så lenge førebels, mellombelsdu kan bli her (til) så lenge førebels, mellombels / ikkje ha lenge att ikkje ha lang tid att å leveikkje ha lenge att ikkje ha lang tid att å leve / dei har ikkje vore her på lengedei har ikkje vore her på lenge / for lenge sidanfor lenge sidan / dei venta både lenge og veldei venta både lenge og vel / langt om lenge; sjå langt 3langt om lenge; sjå langt 3
// komparativ, superlativ
vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle)vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle) / eg er ikkje redd lengereg er ikkje redd lenger
: vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle)vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle) / eg er ikkje redd lengereg er ikkje redd lenger
// komparativ, superlativ
vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle)vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle) / eg er ikkje redd lengereg er ikkje redd lenger
: vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle)vente lenger (enn andre), vente lengst (av alle) / eg er ikkje redd lengereg er ikkje redd lenger
//
ikkje lenger òg: ikkje utover det(te) tidspunktet, ikkje meir òg: ikkje utover det(te) tidspunktet, ikkje meir
ikkje lenger òg: ikkje utover det(te) tidspunktet, ikkje meir òg: ikkje utover det(te) tidspunktet, ikkje meir

 

Resultat pr. side