Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I leie f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet leie
(norrønt leiða; av III lei)
1 keisemd
ete seg i leia bli lei av mat ein får mykje avete seg i leia bli lei av mat ein får mykje av
: ete seg i leia bli lei av mat ein får mykje avete seg i leia bli lei av mat ein får mykje av
1 keisemd
ete seg i leia bli lei av mat ein får mykje avete seg i leia bli lei av mat ein får mykje av
: ete seg i leia bli lei av mat ein får mykje avete seg i leia bli lei av mat ein får mykje av
2 lei ting eller person; plage (I)
han er ei stor leiehan er ei stor leie
: han er ei stor leiehan er ei stor leie
2 lei ting eller person; plage (I)
han er ei stor leiehan er ei stor leie
: han er ei stor leiehan er ei stor leie
1 keisemd
ete seg i leia bli lei av mat ein får mykje avete seg i leia bli lei av mat ein får mykje av
: ete seg i leia bli lei av mat ein får mykje avete seg i leia bli lei av mat ein får mykje av
1 keisemd
ete seg i leia bli lei av mat ein får mykje avete seg i leia bli lei av mat ein får mykje av
: ete seg i leia bli lei av mat ein får mykje avete seg i leia bli lei av mat ein får mykje av
2 lei ting eller person; plage (I)
han er ei stor leiehan er ei stor leie
: han er ei stor leiehan er ei stor leie
2 lei ting eller person; plage (I)
han er ei stor leiehan er ei stor leie
: han er ei stor leiehan er ei stor leie
II leie n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet leie
; el. I lægje n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet lægje
(norrønt lægi; samanheng med liggje og I lege)
1 stad der noko(n) ligg eller har liggjeplass; lege (I,2)
ferjeleieferjeleie / malmleiemalmleie / elva skifta leieelva skifta leie
: ferjeleieferjeleie / malmleiemalmleie / elva skifta leieelva skifta leie
1 stad der noko(n) ligg eller har liggjeplass; lege (I,2)
ferjeleieferjeleie / malmleiemalmleie / elva skifta leieelva skifta leie
: ferjeleieferjeleie / malmleiemalmleie / elva skifta leieelva skifta leie
2 måte som noko ligg på; stilling
kneleddet kom ut av det naturlege leiet sittkneleddet kom ut av det naturlege leiet sitt
: kneleddet kom ut av det naturlege leiet sittkneleddet kom ut av det naturlege leiet sitt
2 måte som noko ligg på; stilling
kneleddet kom ut av det naturlege leiet sittkneleddet kom ut av det naturlege leiet sitt
: kneleddet kom ut av det naturlege leiet sittkneleddet kom ut av det naturlege leiet sitt
3 det å liggje; lege (I,1)
samleiesamleie / sengeleiesengeleie
: samleiesamleie / sengeleiesengeleie
3 det å liggje; lege (I,1)
samleiesamleie / sengeleiesengeleie
: samleiesamleie / sengeleiesengeleie
4 bør (II)
4 bør (II)
1 stad der noko(n) ligg eller har liggjeplass; lege (I,2)
ferjeleieferjeleie / malmleiemalmleie / elva skifta leieelva skifta leie
: ferjeleieferjeleie / malmleiemalmleie / elva skifta leieelva skifta leie
1 stad der noko(n) ligg eller har liggjeplass; lege (I,2)
ferjeleieferjeleie / malmleiemalmleie / elva skifta leieelva skifta leie
: ferjeleieferjeleie / malmleiemalmleie / elva skifta leieelva skifta leie
2 måte som noko ligg på; stilling
kneleddet kom ut av det naturlege leiet sittkneleddet kom ut av det naturlege leiet sitt
: kneleddet kom ut av det naturlege leiet sittkneleddet kom ut av det naturlege leiet sitt
2 måte som noko ligg på; stilling
kneleddet kom ut av det naturlege leiet sittkneleddet kom ut av det naturlege leiet sitt
: kneleddet kom ut av det naturlege leiet sittkneleddet kom ut av det naturlege leiet sitt
3 det å liggje; lege (I,1)
samleiesamleie / sengeleiesengeleie
: samleiesamleie / sengeleiesengeleie
3 det å liggje; lege (I,1)
samleiesamleie / sengeleiesengeleie
: samleiesamleie / sengeleiesengeleie
4 bør (II)
4 bør (II)
III leie verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet leie
, v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet leie
(norrønt leiða; kausativ til I lide)
1 føre (i ei viss lei), styre (II,1)
leie kloakken ut i sjøenleie kloakken ut i sjøen / leie samtala inn på eit nytt emneleie samtala inn på eit nytt emne / eit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svareteit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svaret
: leie kloakken ut i sjøenleie kloakken ut i sjøen / leie samtala inn på eit nytt emneleie samtala inn på eit nytt emne / eit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svareteit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svaret
//
leie ut dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie
leie ut dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie
1 føre (i ei viss lei), styre (II,1)
leie kloakken ut i sjøenleie kloakken ut i sjøen / leie samtala inn på eit nytt emneleie samtala inn på eit nytt emne / eit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svareteit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svaret
: leie kloakken ut i sjøenleie kloakken ut i sjøen / leie samtala inn på eit nytt emneleie samtala inn på eit nytt emne / eit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svareteit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svaret
//
leie ut dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie
leie ut dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie
2 stå i spissen for, vere leiar for
leie eit firma, eit kor, ei polferdleie eit firma, eit kor, ei polferd / ha ei leiande stillingha ei leiande stilling
: leie eit firma, eit kor, ei polferdleie eit firma, eit kor, ei polferd / ha ei leiande stillingha ei leiande stilling
2 stå i spissen for, vere leiar for
leie eit firma, eit kor, ei polferdleie eit firma, eit kor, ei polferd / ha ei leiande stillingha ei leiande stilling
: leie eit firma, eit kor, ei polferdleie eit firma, eit kor, ei polferd / ha ei leiande stillingha ei leiande stilling
3 i fysikk, om stoff eller lekam: (ha evne til å) føre vidare elektrisitet eller varme
vatn leier elektrisitetvatn leier elektrisitet
: vatn leier elektrisitetvatn leier elektrisitet
3 i fysikk, om stoff eller lekam: (ha evne til å) føre vidare elektrisitet eller varme
vatn leier elektrisitetvatn leier elektrisitet
: vatn leier elektrisitetvatn leier elektrisitet
4 føre med seg, etter seg i handa eller i eit band
leie eit barn, ein hundleie eit barn, ein hund / dei leier kvarandredei leier kvarandre
: leie eit barn, ein hundleie eit barn, ein hund / dei leier kvarandredei leier kvarandre
4 føre med seg, etter seg i handa eller i eit band
leie eit barn, ein hundleie eit barn, ein hund / dei leier kvarandredei leier kvarandre
: leie eit barn, ein hundleie eit barn, ein hund / dei leier kvarandredei leier kvarandre
5 vere først i ei tevling
nordmannen leidde med fem sekundnordmannen leidde med fem sekund
: nordmannen leidde med fem sekundnordmannen leidde med fem sekund
5 vere først i ei tevling
nordmannen leidde med fem sekundnordmannen leidde med fem sekund
: nordmannen leidde med fem sekundnordmannen leidde med fem sekund
1 føre (i ei viss lei), styre (II,1)
leie kloakken ut i sjøenleie kloakken ut i sjøen / leie samtala inn på eit nytt emneleie samtala inn på eit nytt emne / eit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svareteit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svaret
: leie kloakken ut i sjøenleie kloakken ut i sjøen / leie samtala inn på eit nytt emneleie samtala inn på eit nytt emne / eit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svareteit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svaret
//
leie ut dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie
leie ut dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie
1 føre (i ei viss lei), styre (II,1)
leie kloakken ut i sjøenleie kloakken ut i sjøen / leie samtala inn på eit nytt emneleie samtala inn på eit nytt emne / eit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svareteit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svaret
: leie kloakken ut i sjøenleie kloakken ut i sjøen / leie samtala inn på eit nytt emneleie samtala inn på eit nytt emne / eit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svareteit leiande spørsmål spørsmål som er forma slik at det påverkar svaret
//
leie ut dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie
leie ut dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie dra slutningar for eit einskildtilfelle ut frå ein allmenn regel, utleie
2 stå i spissen for, vere leiar for
leie eit firma, eit kor, ei polferdleie eit firma, eit kor, ei polferd / ha ei leiande stillingha ei leiande stilling
: leie eit firma, eit kor, ei polferdleie eit firma, eit kor, ei polferd / ha ei leiande stillingha ei leiande stilling
2 stå i spissen for, vere leiar for
leie eit firma, eit kor, ei polferdleie eit firma, eit kor, ei polferd / ha ei leiande stillingha ei leiande stilling
: leie eit firma, eit kor, ei polferdleie eit firma, eit kor, ei polferd / ha ei leiande stillingha ei leiande stilling
3 i fysikk, om stoff eller lekam: (ha evne til å) føre vidare elektrisitet eller varme
vatn leier elektrisitetvatn leier elektrisitet
: vatn leier elektrisitetvatn leier elektrisitet
3 i fysikk, om stoff eller lekam: (ha evne til å) føre vidare elektrisitet eller varme
vatn leier elektrisitetvatn leier elektrisitet
: vatn leier elektrisitetvatn leier elektrisitet
4 føre med seg, etter seg i handa eller i eit band
leie eit barn, ein hundleie eit barn, ein hund / dei leier kvarandredei leier kvarandre
: leie eit barn, ein hundleie eit barn, ein hund / dei leier kvarandredei leier kvarandre
4 føre med seg, etter seg i handa eller i eit band
leie eit barn, ein hundleie eit barn, ein hund / dei leier kvarandredei leier kvarandre
: leie eit barn, ein hundleie eit barn, ein hund / dei leier kvarandredei leier kvarandre
5 vere først i ei tevling
nordmannen leidde med fem sekundnordmannen leidde med fem sekund
: nordmannen leidde med fem sekundnordmannen leidde med fem sekund
5 vere først i ei tevling
nordmannen leidde med fem sekundnordmannen leidde med fem sekund
: nordmannen leidde med fem sekundnordmannen leidde med fem sekund

 

Resultat pr. side