Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
III lek a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet lek
; el. leg a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet leg
(norrønt leikr, gjennom lavtysk, fra gresk laikos 'som tilhører folket')
1 som ikke er presteviet
1 som ikke er presteviet
2 ufaglært, ulærd
lek og lærdlek og lærd
: lek og lærdlek og lærd
2 ufaglært, ulærd
lek og lærdlek og lærd
: lek og lærdlek og lærd
1 som ikke er presteviet
1 som ikke er presteviet
2 ufaglært, ulærd
lek og lærdlek og lærd
: lek og lærdlek og lærd
2 ufaglært, ulærd
lek og lærdlek og lærd
: lek og lærdlek og lærd

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
-leg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet -leg
(norrønt -ligr, jamfør norrønt -liga i tyding 5; same opphav som I lik, i eldre tyding 'skapnad, utsjånad') lagar adjektiv
1 av substantiv: som liknar på, heng saman med det som førsteleddet nemner, til dømes i; alvorleg, barnsleg og venleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
1 av substantiv: som liknar på, heng saman med det som førsteleddet nemner, til dømes i; alvorleg, barnsleg og venleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
2 av adjektiv: med den eigenskapen som førsteleddet nemner; voren til dømes kjærleg, reinsleg og raudleg
2 av adjektiv: med den eigenskapen som førsteleddet nemner; voren til dømes kjærleg, reinsleg og raudleg
3 av verb: som kan gjerast; til dømes brukeleg og leseleg
3 av verb: som kan gjerast; til dømes brukeleg og leseleg
4 av adverb; til dømes i austleg
4 av adverb; til dømes i austleg
5 med adverb bruk og tyding, om grad, måte og liknande; til dømes gladeleg og nyleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
5 med adverb bruk og tyding, om grad, måte og liknande; til dømes gladeleg og nyleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
lagar adjektiv
1 av substantiv: som liknar på, heng saman med det som førsteleddet nemner, til dømes i; alvorleg, barnsleg og venleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
1 av substantiv: som liknar på, heng saman med det som førsteleddet nemner, til dømes i; alvorleg, barnsleg og venleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
2 av adjektiv: med den eigenskapen som førsteleddet nemner; voren til dømes kjærleg, reinsleg og raudleg
2 av adjektiv: med den eigenskapen som førsteleddet nemner; voren til dømes kjærleg, reinsleg og raudleg
3 av verb: som kan gjerast; til dømes brukeleg og leseleg
3 av verb: som kan gjerast; til dømes brukeleg og leseleg
4 av adverb; til dømes i austleg
4 av adverb; til dømes i austleg
5 med adverb bruk og tyding, om grad, måte og liknande; til dømes gladeleg og nyleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
5 med adverb bruk og tyding, om grad, måte og liknande; til dømes gladeleg og nyleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
-sam a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet -sam
(norrønt -samr; same opphav som III same) lagar adjektiv, av abstrakte substantiv el adjektiv; til dømes i alvorsam, annsam, einsam, langsam, morosam, trøysam og tungsam; som er huga til, full av; som har den eller den eigenskapen; jamfør -full og og -leg lagar adjektiv, av abstrakte substantiv el adjektiv; til dømes i alvorsam, annsam, einsam, langsam, morosam, trøysam og tungsam; som er huga til, full av; som har den eller den eigenskapen; jamfør -full og og -leg
gud|nådsleg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet gudnådsleg
(av Gud nåde, jamfør gud, i tyding 3 og -leg)
// audmjuk, spak (II); ynkeleg, stakkarsleg
ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
: ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
// audmjuk, spak (II); ynkeleg, stakkarsleg
ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
: ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
// som adverb:
gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
: gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
// som adverb:
gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
: gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
// audmjuk, spak (II); ynkeleg, stakkarsleg
ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
: ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
// audmjuk, spak (II); ynkeleg, stakkarsleg
ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
: ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
// som adverb:
gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
: gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
// som adverb:
gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
: gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
her adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet her
(norrønt hér) på denne staden, til skilnad frå der
stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
: stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
// på dette feltet, området
her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
: her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
// på dette feltet, området
her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
: her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
// no (II), nettopp
her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
: her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
// no (II), nettopp
her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
: her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
// som førebels subjekt:
her er vent i bygdaher er vent i bygda
: her er vent i bygdaher er vent i bygda
// som førebels subjekt:
her er vent i bygdaher er vent i bygda
: her er vent i bygdaher er vent i bygda
// relativ
eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
: eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
// relativ
eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
: eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
// nedsetj, iron., serl saman med personleg pronomen meg i ordsamband som
modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
: modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
// nedsetj, iron., serl saman med personleg pronomen meg i ordsamband som
modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
: modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
på denne staden, til skilnad frå der
stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
: stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
// på dette feltet, området
her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
: her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
// på dette feltet, området
her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
: her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
// no (II), nettopp
her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
: her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
// no (II), nettopp
her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
: her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
// som førebels subjekt:
her er vent i bygdaher er vent i bygda
: her er vent i bygdaher er vent i bygda
// som førebels subjekt:
her er vent i bygdaher er vent i bygda
: her er vent i bygdaher er vent i bygda
// relativ
eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
: eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
// relativ
eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
: eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
// nedsetj, iron., serl saman med personleg pronomen meg i ordsamband som
modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
: modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
// nedsetj, iron., serl saman med personleg pronomen meg i ordsamband som
modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
: modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
høveleg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet høveleg
(norrønt hǿfiligr; av II høve) som høver; lagleg, eigna, passande; passe(leg)
høveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkthøveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkt / høveleg mett, stor passehøveleg mett, stor passe / det er høveleg til (el. åt) deg til passdet er høveleg til (el. åt) deg til pass / bere seg høveleg åt sømelegbere seg høveleg åt sømeleg
: høveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkthøveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkt / høveleg mett, stor passehøveleg mett, stor passe / det er høveleg til (el. åt) deg til passdet er høveleg til (el. åt) deg til pass / bere seg høveleg åt sømelegbere seg høveleg åt sømeleg
som høver; lagleg, eigna, passande; passe(leg)
høveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkthøveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkt / høveleg mett, stor passehøveleg mett, stor passe / det er høveleg til (el. åt) deg til passdet er høveleg til (el. åt) deg til pass / bere seg høveleg åt sømelegbere seg høveleg åt sømeleg
: høveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkthøveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkt / høveleg mett, stor passehøveleg mett, stor passe / det er høveleg til (el. åt) deg til passdet er høveleg til (el. åt) deg til pass / bere seg høveleg åt sømelegbere seg høveleg åt sømeleg

 

Resultat pr. side