Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
III lek a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet lek
; el. leg a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet leg
(norrønt leikr, gjennom lavtysk, fra gresk laikos 'som tilhører folket')
1 som ikke er presteviet
1 som ikke er presteviet
2 ufaglært, ulærd
lek og lærdlek og lærd
: lek og lærdlek og lærd
2 ufaglært, ulærd
lek og lærdlek og lærd
: lek og lærdlek og lærd
1 som ikke er presteviet
1 som ikke er presteviet
2 ufaglært, ulærd
lek og lærdlek og lærd
: lek og lærdlek og lærd
2 ufaglært, ulærd
lek og lærdlek og lærd
: lek og lærdlek og lærd

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
gud|nådsleg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet gudnådsleg
(av Gud nåde, jamfør gud, i tyding 3 og -leg)
// audmjuk, spak (II); ynkeleg, stakkarsleg
ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
: ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
// audmjuk, spak (II); ynkeleg, stakkarsleg
ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
: ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
// som adverb:
gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
: gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
// som adverb:
gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
: gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
// audmjuk, spak (II); ynkeleg, stakkarsleg
ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
: ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
// audmjuk, spak (II); ynkeleg, stakkarsleg
ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
: ein gudnådsleg skapningein gudnådsleg skapning
// som adverb:
gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
: gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
// som adverb:
gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
: gudnådsleg lite(n)gudnådsleg lite(n)
her adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet her
(norrønt hér) på denne staden, til skilnad frå der
stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
: stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
// på dette feltet, området
her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
: her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
// på dette feltet, området
her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
: her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
// no (II), nettopp
her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
: her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
// no (II), nettopp
her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
: her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
// som førebels subjekt:
her er vent i bygdaher er vent i bygda
: her er vent i bygdaher er vent i bygda
// som førebels subjekt:
her er vent i bygdaher er vent i bygda
: her er vent i bygdaher er vent i bygda
// relativ
eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
: eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
// relativ
eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
: eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
// nedsetj, iron., serl saman med personleg pronomen meg i ordsamband som
modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
: modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
// nedsetj, iron., serl saman med personleg pronomen meg i ordsamband som
modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
: modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
på denne staden, til skilnad frå der
stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
: stå her!stå her! / kom her!kom her! / her er det fint å vereher er det fint å vere / her i landether i landet / her heimeher heime / her nede, inneher nede, inne / her og noher og no / han, ho, denne, dette herhan, ho, denne, dette her / her sluttar sogaher sluttar soga / hist og her el. her og der på spreidde staderhist og her el. her og der på spreidde stader
// på dette feltet, området
her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
: her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
// på dette feltet, området
her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
: her har dei vore til stor nytteher har dei vore til stor nytte
// no (II), nettopp
her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
: her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
// no (II), nettopp
her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
: her i dagher i dag / her ein dagenher ein dagen
// som førebels subjekt:
her er vent i bygdaher er vent i bygda
: her er vent i bygdaher er vent i bygda
// som førebels subjekt:
her er vent i bygdaher er vent i bygda
: her er vent i bygdaher er vent i bygda
// relativ
eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
: eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
// relativ
eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
: eg ser vidt her eg ståreg ser vidt her eg står
// nedsetj, iron., serl saman med personleg pronomen meg i ordsamband som
modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
: modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
// nedsetj, iron., serl saman med personleg pronomen meg i ordsamband som
modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
: modernisering meg her og modernisering meg dermodernisering meg her og modernisering meg der
høveleg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet høveleg
(norrønt hǿfiligr; av II høve) som høver; lagleg, eigna, passande; passe(leg)
høveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkthøveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkt / høveleg mett, stor passehøveleg mett, stor passe / det er høveleg til (el. åt) deg til passdet er høveleg til (el. åt) deg til pass / bere seg høveleg åt sømelegbere seg høveleg åt sømeleg
: høveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkthøveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkt / høveleg mett, stor passehøveleg mett, stor passe / det er høveleg til (el. åt) deg til passdet er høveleg til (el. åt) deg til pass / bere seg høveleg åt sømelegbere seg høveleg åt sømeleg
som høver; lagleg, eigna, passande; passe(leg)
høveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkthøveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkt / høveleg mett, stor passehøveleg mett, stor passe / det er høveleg til (el. åt) deg til passdet er høveleg til (el. åt) deg til pass / bere seg høveleg åt sømelegbere seg høveleg åt sømeleg
: høveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkthøveleg emne, vêr, klednad, storleik, tidspunkt / høveleg mett, stor passehøveleg mett, stor passe / det er høveleg til (el. åt) deg til passdet er høveleg til (el. åt) deg til pass / bere seg høveleg åt sømelegbere seg høveleg åt sømeleg
-leg a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet -leg
(norrønt -ligr, jamfør norrønt -liga i tyding 5; same opphav som I lik, i eldre tyding 'skapnad, utsjånad') lagar adjektiv
1 av substantiv: som liknar på, heng saman med det som førsteleddet nemner, til dømes i; alvorleg, barnsleg og venleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
1 av substantiv: som liknar på, heng saman med det som førsteleddet nemner, til dømes i; alvorleg, barnsleg og venleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
2 av adjektiv: med den eigenskapen som førsteleddet nemner; voren til dømes kjærleg, reinsleg og raudleg
2 av adjektiv: med den eigenskapen som førsteleddet nemner; voren til dømes kjærleg, reinsleg og raudleg
3 av verb: som kan gjerast; til dømes brukeleg og leseleg
3 av verb: som kan gjerast; til dømes brukeleg og leseleg
4 av adverb; til dømes i austleg
4 av adverb; til dømes i austleg
5 med adverb bruk og tyding, om grad, måte o.l.; til dømes gladeleg og nyleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
5 med adverb bruk og tyding, om grad, måte o.l.; til dømes gladeleg og nyleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
lagar adjektiv
1 av substantiv: som liknar på, heng saman med det som førsteleddet nemner, til dømes i; alvorleg, barnsleg og venleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
1 av substantiv: som liknar på, heng saman med det som førsteleddet nemner, til dømes i; alvorleg, barnsleg og venleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
// som tek seg opp att med visse mellomrom; dagleg og årleg
2 av adjektiv: med den eigenskapen som førsteleddet nemner; voren til dømes kjærleg, reinsleg og raudleg
2 av adjektiv: med den eigenskapen som førsteleddet nemner; voren til dømes kjærleg, reinsleg og raudleg
3 av verb: som kan gjerast; til dømes brukeleg og leseleg
3 av verb: som kan gjerast; til dømes brukeleg og leseleg
4 av adverb; til dømes i austleg
4 av adverb; til dømes i austleg
5 med adverb bruk og tyding, om grad, måte o.l.; til dømes gladeleg og nyleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
5 med adverb bruk og tyding, om grad, måte o.l.; til dømes gladeleg og nyleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
// som uttrykk for det talaren meiner; til dømes i sanneleg og visseleg
leggings m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet leggings
(engelsk av leg 'fot, legg') høge gamasjar av lêr, gummi eller stoff høge gamasjar av lêr, gummi eller stoff

 

Resultat pr. side