Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
laus a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet laus
(norrønt lauss)
1 som ikkje er bunden eller festa til noko; fri (I); som har losna eller kan løysast lett
båten, hunden er lausbåten, hunden er laus / kome, rive seg lauskome, rive seg laus / ha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klokha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klok / ein sofa med lause puterein sofa med lause puter / sjuåringen har fleire lause tennersjuåringen har fleire lause tenner / sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e)sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e) / ha håret laust utan flette, knute e lha håret laust utan flette, knute e l
: båten, hunden er lausbåten, hunden er laus / kome, rive seg lauskome, rive seg laus / ha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klokha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klok / ein sofa med lause puterein sofa med lause puter / sjuåringen har fleire lause tennersjuåringen har fleire lause tenner / sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e)sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e) / ha håret laust utan flette, knute e lha håret laust utan flette, knute e l
// adverb:
danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
: danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
// adverb:
danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
: danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
1 som ikkje er bunden eller festa til noko; fri (I); som har losna eller kan løysast lett
båten, hunden er lausbåten, hunden er laus / kome, rive seg lauskome, rive seg laus / ha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klokha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klok / ein sofa med lause puterein sofa med lause puter / sjuåringen har fleire lause tennersjuåringen har fleire lause tenner / sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e)sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e) / ha håret laust utan flette, knute e lha håret laust utan flette, knute e l
: båten, hunden er lausbåten, hunden er laus / kome, rive seg lauskome, rive seg laus / ha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klokha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klok / ein sofa med lause puterein sofa med lause puter / sjuåringen har fleire lause tennersjuåringen har fleire lause tenner / sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e)sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e) / ha håret laust utan flette, knute e lha håret laust utan flette, knute e l
// adverb:
danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
: danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
// adverb:
danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
: danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
2 som ikkje er samla til eit heile
lause delar, lappar, arklause delar, lappar, ark / i laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningari laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningar
: lause delar, lappar, arklause delar, lappar, ark / i laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningari laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningar
//
laust og fast likt og ulikt likt og ulikt
laust og fast likt og ulikt likt og ulikt
2 som ikkje er samla til eit heile
lause delar, lappar, arklause delar, lappar, ark / i laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningari laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningar
: lause delar, lappar, arklause delar, lappar, ark / i laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningari laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningar
//
laust og fast likt og ulikt likt og ulikt
laust og fast likt og ulikt likt og ulikt
3 som ikkje er fast oppbygd, ikkje kompakt eller tett; porøs, grisen, lite solid
ein laus deigein laus deig / eit laust handtrykkeit laust handtrykk
: ein laus deigein laus deig / eit laust handtrykkeit laust handtrykk
//
eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
: eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
//
eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
: eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
//
laust liv diaré diaré
laust liv diaré diaré
3 som ikkje er fast oppbygd, ikkje kompakt eller tett; porøs, grisen, lite solid
ein laus deigein laus deig / eit laust handtrykkeit laust handtrykk
: ein laus deigein laus deig / eit laust handtrykkeit laust handtrykk
//
eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
: eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
//
eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
: eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
//
laust liv diaré diaré
laust liv diaré diaré
4 ustø, skiftande
han er laus i vêret vêret er skiftandehan er laus i vêret vêret er skiftande / i lause lufta fritt i luftai lause lufta fritt i lufta
: han er laus i vêret vêret er skiftandehan er laus i vêret vêret er skiftande / i lause lufta fritt i luftai lause lufta fritt i lufta
4 ustø, skiftande
han er laus i vêret vêret er skiftandehan er laus i vêret vêret er skiftande / i lause lufta fritt i luftai lause lufta fritt i lufta
: han er laus i vêret vêret er skiftandehan er laus i vêret vêret er skiftande / i lause lufta fritt i luftai lause lufta fritt i lufta
5 som ikkje er grundig; lite sætande
eit laust overslageit laust overslag / laust snakklaust snakk / lause ryktelause rykte
: eit laust overslageit laust overslag / laust snakklaust snakk / lause ryktelause rykte
5 som ikkje er grundig; lite sætande
eit laust overslageit laust overslag / laust snakklaust snakk / lause ryktelause rykte
: eit laust overslageit laust overslag / laust snakklaust snakk / lause ryktelause rykte
6 uhindra, ustyrleg, ofseleg
laus eld; sjå lauseldlaus eld; sjå lauseld / uvêret braut lausuvêret braut laus / gå laus på gå til åtak på, ta fatt pågå laus på gå til åtak på, ta fatt på / det gjekk på helsa, livet lausdet gjekk på helsa, livet laus / hamre laus på skrivemaskinenhamre laus på skrivemaskinen
: laus eld; sjå lauseldlaus eld; sjå lauseld / uvêret braut lausuvêret braut laus / gå laus på gå til åtak på, ta fatt pågå laus på gå til åtak på, ta fatt på / det gjekk på helsa, livet lausdet gjekk på helsa, livet laus / hamre laus på skrivemaskinenhamre laus på skrivemaskinen
6 uhindra, ustyrleg, ofseleg
laus eld; sjå lauseldlaus eld; sjå lauseld / uvêret braut lausuvêret braut laus / gå laus på gå til åtak på, ta fatt pågå laus på gå til åtak på, ta fatt på / det gjekk på helsa, livet lausdet gjekk på helsa, livet laus / hamre laus på skrivemaskinenhamre laus på skrivemaskinen
: laus eld; sjå lauseldlaus eld; sjå lauseld / uvêret braut lausuvêret braut laus / gå laus på gå til åtak på, ta fatt pågå laus på gå til åtak på, ta fatt på / det gjekk på helsa, livet lausdet gjekk på helsa, livet laus / hamre laus på skrivemaskinenhamre laus på skrivemaskinen
7 som ikkje har fast arbeid eller bustad; ugift
laus og lediglaus og ledig
: laus og lediglaus og ledig
// utan plikter og ansvar, ikkje bindande
eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
: eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
// utan plikter og ansvar, ikkje bindande
eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
: eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
7 som ikkje har fast arbeid eller bustad; ugift
laus og lediglaus og ledig
: laus og lediglaus og ledig
// utan plikter og ansvar, ikkje bindande
eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
: eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
// utan plikter og ansvar, ikkje bindande
eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
: eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
8 i språkvitskap, i uttrykk
slå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verbslå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verb
: slå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verbslå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verb
//
laust samansett verb, laus samansetning verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje
laust samansett verb, laus samansetning verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje
8 i språkvitskap, i uttrykk
slå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verbslå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verb
: slå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verbslå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verb
//
laust samansett verb, laus samansetning verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje
laust samansett verb, laus samansetning verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje
9 som etterledd til substantiv: som manglar, er fri for det føreleddet nemner
barnlausbarnlaus / gagnlausgagnlaus / huslaushuslaus / rådlausrådlaus / vasslausvasslaus
: barnlausbarnlaus / gagnlausgagnlaus / huslaushuslaus / rådlausrådlaus / vasslausvasslaus
9 som etterledd til substantiv: som manglar, er fri for det føreleddet nemner
barnlausbarnlaus / gagnlausgagnlaus / huslaushuslaus / rådlausrådlaus / vasslausvasslaus
: barnlausbarnlaus / gagnlausgagnlaus / huslaushuslaus / rådlausrådlaus / vasslausvasslaus
1 som ikkje er bunden eller festa til noko; fri (I); som har losna eller kan løysast lett
båten, hunden er lausbåten, hunden er laus / kome, rive seg lauskome, rive seg laus / ha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klokha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klok / ein sofa med lause puterein sofa med lause puter / sjuåringen har fleire lause tennersjuåringen har fleire lause tenner / sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e)sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e) / ha håret laust utan flette, knute e lha håret laust utan flette, knute e l
: båten, hunden er lausbåten, hunden er laus / kome, rive seg lauskome, rive seg laus / ha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klokha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klok / ein sofa med lause puterein sofa med lause puter / sjuåringen har fleire lause tennersjuåringen har fleire lause tenner / sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e)sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e) / ha håret laust utan flette, knute e lha håret laust utan flette, knute e l
// adverb:
danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
: danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
// adverb:
danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
: danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
1 som ikkje er bunden eller festa til noko; fri (I); som har losna eller kan løysast lett
båten, hunden er lausbåten, hunden er laus / kome, rive seg lauskome, rive seg laus / ha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klokha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klok / ein sofa med lause puterein sofa med lause puter / sjuåringen har fleire lause tennersjuåringen har fleire lause tenner / sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e)sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e) / ha håret laust utan flette, knute e lha håret laust utan flette, knute e l
: båten, hunden er lausbåten, hunden er laus / kome, rive seg lauskome, rive seg laus / ha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klokha ein skrue laus overf: ikkje vere riktig klok / ein sofa med lause puterein sofa med lause puter / sjuåringen har fleire lause tennersjuåringen har fleire lause tenner / sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e)sleppe laus hestane el. sleppe hestane laus(e) / ha håret laust utan flette, knute e lha håret laust utan flette, knute e l
// adverb:
danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
: danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
// adverb:
danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
: danse laust; sjå lausdansdanse laust; sjå lausdans
2 som ikkje er samla til eit heile
lause delar, lappar, arklause delar, lappar, ark / i laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningari laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningar
: lause delar, lappar, arklause delar, lappar, ark / i laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningari laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningar
//
laust og fast likt og ulikt likt og ulikt
laust og fast likt og ulikt likt og ulikt
2 som ikkje er samla til eit heile
lause delar, lappar, arklause delar, lappar, ark / i laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningari laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningar
: lause delar, lappar, arklause delar, lappar, ark / i laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningari laus vekt etter vekt, ikkje i ferdige pakningar
//
laust og fast likt og ulikt likt og ulikt
laust og fast likt og ulikt likt og ulikt
3 som ikkje er fast oppbygd, ikkje kompakt eller tett; porøs, grisen, lite solid
ein laus deigein laus deig / eit laust handtrykkeit laust handtrykk
: ein laus deigein laus deig / eit laust handtrykkeit laust handtrykk
//
eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
: eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
//
eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
: eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
//
laust liv diaré diaré
laust liv diaré diaré
3 som ikkje er fast oppbygd, ikkje kompakt eller tett; porøs, grisen, lite solid
ein laus deigein laus deig / eit laust handtrykkeit laust handtrykk
: ein laus deigein laus deig / eit laust handtrykkeit laust handtrykk
//
eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
: eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
//
eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
: eit laust vove stoffeit laust vove stoff / laus grus, mold, vedlaus grus, mold, ved / ein laus knuteein laus knute / vere laus i fiskenvere laus i fisken
//
laust liv diaré diaré
laust liv diaré diaré
4 ustø, skiftande
han er laus i vêret vêret er skiftandehan er laus i vêret vêret er skiftande / i lause lufta fritt i luftai lause lufta fritt i lufta
: han er laus i vêret vêret er skiftandehan er laus i vêret vêret er skiftande / i lause lufta fritt i luftai lause lufta fritt i lufta
4 ustø, skiftande
han er laus i vêret vêret er skiftandehan er laus i vêret vêret er skiftande / i lause lufta fritt i luftai lause lufta fritt i lufta
: han er laus i vêret vêret er skiftandehan er laus i vêret vêret er skiftande / i lause lufta fritt i luftai lause lufta fritt i lufta
5 som ikkje er grundig; lite sætande
eit laust overslageit laust overslag / laust snakklaust snakk / lause ryktelause rykte
: eit laust overslageit laust overslag / laust snakklaust snakk / lause ryktelause rykte
5 som ikkje er grundig; lite sætande
eit laust overslageit laust overslag / laust snakklaust snakk / lause ryktelause rykte
: eit laust overslageit laust overslag / laust snakklaust snakk / lause ryktelause rykte
6 uhindra, ustyrleg, ofseleg
laus eld; sjå lauseldlaus eld; sjå lauseld / uvêret braut lausuvêret braut laus / gå laus på gå til åtak på, ta fatt pågå laus på gå til åtak på, ta fatt på / det gjekk på helsa, livet lausdet gjekk på helsa, livet laus / hamre laus på skrivemaskinenhamre laus på skrivemaskinen
: laus eld; sjå lauseldlaus eld; sjå lauseld / uvêret braut lausuvêret braut laus / gå laus på gå til åtak på, ta fatt pågå laus på gå til åtak på, ta fatt på / det gjekk på helsa, livet lausdet gjekk på helsa, livet laus / hamre laus på skrivemaskinenhamre laus på skrivemaskinen
6 uhindra, ustyrleg, ofseleg
laus eld; sjå lauseldlaus eld; sjå lauseld / uvêret braut lausuvêret braut laus / gå laus på gå til åtak på, ta fatt pågå laus på gå til åtak på, ta fatt på / det gjekk på helsa, livet lausdet gjekk på helsa, livet laus / hamre laus på skrivemaskinenhamre laus på skrivemaskinen
: laus eld; sjå lauseldlaus eld; sjå lauseld / uvêret braut lausuvêret braut laus / gå laus på gå til åtak på, ta fatt pågå laus på gå til åtak på, ta fatt på / det gjekk på helsa, livet lausdet gjekk på helsa, livet laus / hamre laus på skrivemaskinenhamre laus på skrivemaskinen
7 som ikkje har fast arbeid eller bustad; ugift
laus og lediglaus og ledig
: laus og lediglaus og ledig
// utan plikter og ansvar, ikkje bindande
eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
: eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
// utan plikter og ansvar, ikkje bindande
eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
: eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
7 som ikkje har fast arbeid eller bustad; ugift
laus og lediglaus og ledig
: laus og lediglaus og ledig
// utan plikter og ansvar, ikkje bindande
eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
: eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
// utan plikter og ansvar, ikkje bindande
eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
: eit laust (kjærleiks)forholdeit laust (kjærleiks)forhold
8 i språkvitskap, i uttrykk
slå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verbslå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verb
: slå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verbslå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verb
//
laust samansett verb, laus samansetning verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje
laust samansett verb, laus samansetning verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje
8 i språkvitskap, i uttrykk
slå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verbslå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verb
: slå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verbslå av er eit laust samansett verb, mens "avslå" er eit fast samansett verb
//
laust samansett verb, laus samansetning verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje
laust samansett verb, laus samansetning verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje verb(samband) der ein partikkel (2) i somme former (særleg partisipp) er samansett med eit verb, i andre ikkje
9 som etterledd til substantiv: som manglar, er fri for det føreleddet nemner
barnlausbarnlaus / gagnlausgagnlaus / huslaushuslaus / rådlausrådlaus / vasslausvasslaus
: barnlausbarnlaus / gagnlausgagnlaus / huslaushuslaus / rådlausrådlaus / vasslausvasslaus
9 som etterledd til substantiv: som manglar, er fri for det føreleddet nemner
barnlausbarnlaus / gagnlausgagnlaus / huslaushuslaus / rådlausrådlaus / vasslausvasslaus
: barnlausbarnlaus / gagnlausgagnlaus / huslaushuslaus / rådlausrådlaus / vasslausvasslaus

 

Resultat pr. side