Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
langt adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet langt
(n av II lang)
1 med stor avstand (ifrå ein), fjernt
det er (ikkje så) langt ditdet er (ikkje så) langt dit / gå langt og lenger enn langtgå langt og lenger enn langt / langt av leilangt av lei / langt unnalangt unna / langt (i)mellomlangt (i)mellom / vere i slekt langt ute mange ættleder attendevere i slekt langt ute mange ættleder attende / langt på veg; sjå veg 2langt på veg; sjå veg 2 / eg har ikkje tenkt så langteg har ikkje tenkt så langt / nei, no går det for langt for vidtnei, no går det for langt for vidt / drive det for langt gå over grensa for det høvelegedrive det for langt gå over grensa for det høvelege / grensa er ikkje langt ifrågrensa er ikkje langt ifrå
: det er (ikkje så) langt ditdet er (ikkje så) langt dit / gå langt og lenger enn langtgå langt og lenger enn langt / langt av leilangt av lei / langt unnalangt unna / langt (i)mellomlangt (i)mellom / vere i slekt langt ute mange ættleder attendevere i slekt langt ute mange ættleder attende / langt på veg; sjå veg 2langt på veg; sjå veg 2 / eg har ikkje tenkt så langteg har ikkje tenkt så langt / nei, no går det for langt for vidtnei, no går det for langt for vidt / drive det for langt gå over grensa for det høvelegedrive det for langt gå over grensa for det høvelege / grensa er ikkje langt ifrågrensa er ikkje langt ifrå
//
så langt råd er i den grad det er mogleg i den grad det er mogleg
så langt råd er i den grad det er mogleg i den grad det er mogleg
1 med stor avstand (ifrå ein), fjernt
det er (ikkje så) langt ditdet er (ikkje så) langt dit / gå langt og lenger enn langtgå langt og lenger enn langt / langt av leilangt av lei / langt unnalangt unna / langt (i)mellomlangt (i)mellom / vere i slekt langt ute mange ættleder attendevere i slekt langt ute mange ættleder attende / langt på veg; sjå veg 2langt på veg; sjå veg 2 / eg har ikkje tenkt så langteg har ikkje tenkt så langt / nei, no går det for langt for vidtnei, no går det for langt for vidt / drive det for langt gå over grensa for det høvelegedrive det for langt gå over grensa for det høvelege / grensa er ikkje langt ifrågrensa er ikkje langt ifrå
: det er (ikkje så) langt ditdet er (ikkje så) langt dit / gå langt og lenger enn langtgå langt og lenger enn langt / langt av leilangt av lei / langt unnalangt unna / langt (i)mellomlangt (i)mellom / vere i slekt langt ute mange ættleder attendevere i slekt langt ute mange ættleder attende / langt på veg; sjå veg 2langt på veg; sjå veg 2 / eg har ikkje tenkt så langteg har ikkje tenkt så langt / nei, no går det for langt for vidtnei, no går det for langt for vidt / drive det for langt gå over grensa for det høvelegedrive det for langt gå over grensa for det høvelege / grensa er ikkje langt ifrågrensa er ikkje langt ifrå
//
så langt råd er i den grad det er mogleg i den grad det er mogleg
så langt råd er i den grad det er mogleg i den grad det er mogleg
2 i uttrykk for motsetning
noko langt anna heilt annanoko langt anna heilt anna
: noko langt anna heilt annanoko langt anna heilt anna
2 i uttrykk for motsetning
noko langt anna heilt annanoko langt anna heilt anna
: noko langt anna heilt annanoko langt anna heilt anna
3 med stor tidsavstand; mykje framskride (i tid)
langt fram i tidalangt fram i tida / langt opp i åralangt opp i åra / langt på dag, på haustenlangt på dag, på hausten / det lid langtdet lid langt
: langt fram i tidalangt fram i tida / langt opp i åralangt opp i åra / langt på dag, på haustenlangt på dag, på hausten / det lid langtdet lid langt
//
langt om lenge etter lang tid, omsider etter lang tid, omsider
langt om lenge etter lang tid, omsider etter lang tid, omsider //
sjå langt etter lengta etter utan å kunna få lengta etter utan å kunna få
sjå langt etter lengta etter utan å kunna få lengta etter utan å kunna få
3 med stor tidsavstand; mykje framskride (i tid)
langt fram i tidalangt fram i tida / langt opp i åralangt opp i åra / langt på dag, på haustenlangt på dag, på hausten / det lid langtdet lid langt
: langt fram i tidalangt fram i tida / langt opp i åralangt opp i åra / langt på dag, på haustenlangt på dag, på hausten / det lid langtdet lid langt
//
langt om lenge etter lang tid, omsider etter lang tid, omsider
langt om lenge etter lang tid, omsider etter lang tid, omsider //
sjå langt etter lengta etter utan å kunna få lengta etter utan å kunna få
sjå langt etter lengta etter utan å kunna få lengta etter utan å kunna få
4 forsterkande: mykje, i stor mon
det går langt betre enn vi truddedet går langt betre enn vi trudde / langt meir, vanskelegarelangt meir, vanskelegare / langt dei fleste dei aller flestelangt dei fleste dei aller fleste
: det går langt betre enn vi truddedet går langt betre enn vi trudde / langt meir, vanskelegarelangt meir, vanskelegare / langt dei fleste dei aller flestelangt dei fleste dei aller fleste
4 forsterkande: mykje, i stor mon
det går langt betre enn vi truddedet går langt betre enn vi trudde / langt meir, vanskelegarelangt meir, vanskelegare / langt dei fleste dei aller flestelangt dei fleste dei aller fleste
: det går langt betre enn vi truddedet går langt betre enn vi trudde / langt meir, vanskelegarelangt meir, vanskelegare / langt dei fleste dei aller flestelangt dei fleste dei aller fleste
1 med stor avstand (ifrå ein), fjernt
det er (ikkje så) langt ditdet er (ikkje så) langt dit / gå langt og lenger enn langtgå langt og lenger enn langt / langt av leilangt av lei / langt unnalangt unna / langt (i)mellomlangt (i)mellom / vere i slekt langt ute mange ættleder attendevere i slekt langt ute mange ættleder attende / langt på veg; sjå veg 2langt på veg; sjå veg 2 / eg har ikkje tenkt så langteg har ikkje tenkt så langt / nei, no går det for langt for vidtnei, no går det for langt for vidt / drive det for langt gå over grensa for det høvelegedrive det for langt gå over grensa for det høvelege / grensa er ikkje langt ifrågrensa er ikkje langt ifrå
: det er (ikkje så) langt ditdet er (ikkje så) langt dit / gå langt og lenger enn langtgå langt og lenger enn langt / langt av leilangt av lei / langt unnalangt unna / langt (i)mellomlangt (i)mellom / vere i slekt langt ute mange ættleder attendevere i slekt langt ute mange ættleder attende / langt på veg; sjå veg 2langt på veg; sjå veg 2 / eg har ikkje tenkt så langteg har ikkje tenkt så langt / nei, no går det for langt for vidtnei, no går det for langt for vidt / drive det for langt gå over grensa for det høvelegedrive det for langt gå over grensa for det høvelege / grensa er ikkje langt ifrågrensa er ikkje langt ifrå
//
så langt råd er i den grad det er mogleg i den grad det er mogleg
så langt råd er i den grad det er mogleg i den grad det er mogleg
1 med stor avstand (ifrå ein), fjernt
det er (ikkje så) langt ditdet er (ikkje så) langt dit / gå langt og lenger enn langtgå langt og lenger enn langt / langt av leilangt av lei / langt unnalangt unna / langt (i)mellomlangt (i)mellom / vere i slekt langt ute mange ættleder attendevere i slekt langt ute mange ættleder attende / langt på veg; sjå veg 2langt på veg; sjå veg 2 / eg har ikkje tenkt så langteg har ikkje tenkt så langt / nei, no går det for langt for vidtnei, no går det for langt for vidt / drive det for langt gå over grensa for det høvelegedrive det for langt gå over grensa for det høvelege / grensa er ikkje langt ifrågrensa er ikkje langt ifrå
: det er (ikkje så) langt ditdet er (ikkje så) langt dit / gå langt og lenger enn langtgå langt og lenger enn langt / langt av leilangt av lei / langt unnalangt unna / langt (i)mellomlangt (i)mellom / vere i slekt langt ute mange ættleder attendevere i slekt langt ute mange ættleder attende / langt på veg; sjå veg 2langt på veg; sjå veg 2 / eg har ikkje tenkt så langteg har ikkje tenkt så langt / nei, no går det for langt for vidtnei, no går det for langt for vidt / drive det for langt gå over grensa for det høvelegedrive det for langt gå over grensa for det høvelege / grensa er ikkje langt ifrågrensa er ikkje langt ifrå
//
så langt råd er i den grad det er mogleg i den grad det er mogleg
så langt råd er i den grad det er mogleg i den grad det er mogleg
2 i uttrykk for motsetning
noko langt anna heilt annanoko langt anna heilt anna
: noko langt anna heilt annanoko langt anna heilt anna
2 i uttrykk for motsetning
noko langt anna heilt annanoko langt anna heilt anna
: noko langt anna heilt annanoko langt anna heilt anna
3 med stor tidsavstand; mykje framskride (i tid)
langt fram i tidalangt fram i tida / langt opp i åralangt opp i åra / langt på dag, på haustenlangt på dag, på hausten / det lid langtdet lid langt
: langt fram i tidalangt fram i tida / langt opp i åralangt opp i åra / langt på dag, på haustenlangt på dag, på hausten / det lid langtdet lid langt
//
langt om lenge etter lang tid, omsider etter lang tid, omsider
langt om lenge etter lang tid, omsider etter lang tid, omsider //
sjå langt etter lengta etter utan å kunna få lengta etter utan å kunna få
sjå langt etter lengta etter utan å kunna få lengta etter utan å kunna få
3 med stor tidsavstand; mykje framskride (i tid)
langt fram i tidalangt fram i tida / langt opp i åralangt opp i åra / langt på dag, på haustenlangt på dag, på hausten / det lid langtdet lid langt
: langt fram i tidalangt fram i tida / langt opp i åralangt opp i åra / langt på dag, på haustenlangt på dag, på hausten / det lid langtdet lid langt
//
langt om lenge etter lang tid, omsider etter lang tid, omsider
langt om lenge etter lang tid, omsider etter lang tid, omsider //
sjå langt etter lengta etter utan å kunna få lengta etter utan å kunna få
sjå langt etter lengta etter utan å kunna få lengta etter utan å kunna få
4 forsterkande: mykje, i stor mon
det går langt betre enn vi truddedet går langt betre enn vi trudde / langt meir, vanskelegarelangt meir, vanskelegare / langt dei fleste dei aller flestelangt dei fleste dei aller fleste
: det går langt betre enn vi truddedet går langt betre enn vi trudde / langt meir, vanskelegarelangt meir, vanskelegare / langt dei fleste dei aller flestelangt dei fleste dei aller fleste
4 forsterkande: mykje, i stor mon
det går langt betre enn vi truddedet går langt betre enn vi trudde / langt meir, vanskelegarelangt meir, vanskelegare / langt dei fleste dei aller flestelangt dei fleste dei aller fleste
: det går langt betre enn vi truddedet går langt betre enn vi trudde / langt meir, vanskelegarelangt meir, vanskelegare / langt dei fleste dei aller flestelangt dei fleste dei aller fleste

 

Resultat pr. side