Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
landskap n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet landskap
(trolig fra lavtysk lantschop, jamfør norrønt landskapr 'forhold i et land, landsdel')
1 mindre område som utgjør en naturlig avgrenset enhet
fjordlandskap, skoglandskapfjordlandskap, skoglandskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / et øde, åpent, vilt, vakkert landskapet øde, åpent, vilt, vakkert landskap
: fjordlandskap, skoglandskapfjordlandskap, skoglandskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / et øde, åpent, vilt, vakkert landskapet øde, åpent, vilt, vakkert landskap
// i overført betydning:
det politiske landskapdet politiske landskap
: det politiske landskapdet politiske landskap
// i overført betydning:
det politiske landskapdet politiske landskap
: det politiske landskapdet politiske landskap
1 mindre område som utgjør en naturlig avgrenset enhet
fjordlandskap, skoglandskapfjordlandskap, skoglandskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / et øde, åpent, vilt, vakkert landskapet øde, åpent, vilt, vakkert landskap
: fjordlandskap, skoglandskapfjordlandskap, skoglandskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / et øde, åpent, vilt, vakkert landskapet øde, åpent, vilt, vakkert landskap
// i overført betydning:
det politiske landskapdet politiske landskap
: det politiske landskapdet politiske landskap
// i overført betydning:
det politiske landskapdet politiske landskap
: det politiske landskapdet politiske landskap
2 stort lokale som ikke er oppdelt i rom
kontorlandskap, skolelandskapkontorlandskap, skolelandskap
: kontorlandskap, skolelandskapkontorlandskap, skolelandskap
2 stort lokale som ikke er oppdelt i rom
kontorlandskap, skolelandskapkontorlandskap, skolelandskap
: kontorlandskap, skolelandskapkontorlandskap, skolelandskap
3 om eldre eller utenlandske forhold: landsdel, provins
3 om eldre eller utenlandske forhold: landsdel, provins
1 mindre område som utgjør en naturlig avgrenset enhet
fjordlandskap, skoglandskapfjordlandskap, skoglandskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / et øde, åpent, vilt, vakkert landskapet øde, åpent, vilt, vakkert landskap
: fjordlandskap, skoglandskapfjordlandskap, skoglandskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / et øde, åpent, vilt, vakkert landskapet øde, åpent, vilt, vakkert landskap
// i overført betydning:
det politiske landskapdet politiske landskap
: det politiske landskapdet politiske landskap
// i overført betydning:
det politiske landskapdet politiske landskap
: det politiske landskapdet politiske landskap
1 mindre område som utgjør en naturlig avgrenset enhet
fjordlandskap, skoglandskapfjordlandskap, skoglandskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / et øde, åpent, vilt, vakkert landskapet øde, åpent, vilt, vakkert landskap
: fjordlandskap, skoglandskapfjordlandskap, skoglandskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / et øde, åpent, vilt, vakkert landskapet øde, åpent, vilt, vakkert landskap
// i overført betydning:
det politiske landskapdet politiske landskap
: det politiske landskapdet politiske landskap
// i overført betydning:
det politiske landskapdet politiske landskap
: det politiske landskapdet politiske landskap
2 stort lokale som ikke er oppdelt i rom
kontorlandskap, skolelandskapkontorlandskap, skolelandskap
: kontorlandskap, skolelandskapkontorlandskap, skolelandskap
2 stort lokale som ikke er oppdelt i rom
kontorlandskap, skolelandskapkontorlandskap, skolelandskap
: kontorlandskap, skolelandskapkontorlandskap, skolelandskap
3 om eldre eller utenlandske forhold: landsdel, provins
3 om eldre eller utenlandske forhold: landsdel, provins

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
landskap n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet landskap
(truleg frå lågtysk lantschop, jamfør òg norrønt landskapr 'tilhøve i eit land, landsdel')
1 avgrensa område som med omsyn til natur, planteliv og liknande utgjer ein einskap; omgjevnader, miljø
fjordlandskapfjordlandskap / kulturlandskapkulturlandskap / månelandskapmånelandskap / eit audt, ope, skiftande, vakkert landskapeit audt, ope, skiftande, vakkert landskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / det politiske landskapetdet politiske landskapet
: fjordlandskapfjordlandskap / kulturlandskapkulturlandskap / månelandskapmånelandskap / eit audt, ope, skiftande, vakkert landskapeit audt, ope, skiftande, vakkert landskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / det politiske landskapetdet politiske landskapet
1 avgrensa område som med omsyn til natur, planteliv og liknande utgjer ein einskap; omgjevnader, miljø
fjordlandskapfjordlandskap / kulturlandskapkulturlandskap / månelandskapmånelandskap / eit audt, ope, skiftande, vakkert landskapeit audt, ope, skiftande, vakkert landskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / det politiske landskapetdet politiske landskapet
: fjordlandskapfjordlandskap / kulturlandskapkulturlandskap / månelandskapmånelandskap / eit audt, ope, skiftande, vakkert landskapeit audt, ope, skiftande, vakkert landskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / det politiske landskapetdet politiske landskapet
2 lokale som ikkje er inndelt i rom
kontorlandskapkontorlandskap / skulelandskapskulelandskap
: kontorlandskapkontorlandskap / skulelandskapskulelandskap
2 lokale som ikkje er inndelt i rom
kontorlandskapkontorlandskap / skulelandskapskulelandskap
: kontorlandskapkontorlandskap / skulelandskapskulelandskap
3 landskapsmåleri
3 landskapsmåleri
4 om eldre eller utanlandske forhold: landsdel, provins
4 om eldre eller utanlandske forhold: landsdel, provins
1 avgrensa område som med omsyn til natur, planteliv og liknande utgjer ein einskap; omgjevnader, miljø
fjordlandskapfjordlandskap / kulturlandskapkulturlandskap / månelandskapmånelandskap / eit audt, ope, skiftande, vakkert landskapeit audt, ope, skiftande, vakkert landskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / det politiske landskapetdet politiske landskapet
: fjordlandskapfjordlandskap / kulturlandskapkulturlandskap / månelandskapmånelandskap / eit audt, ope, skiftande, vakkert landskapeit audt, ope, skiftande, vakkert landskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / det politiske landskapetdet politiske landskapet
1 avgrensa område som med omsyn til natur, planteliv og liknande utgjer ein einskap; omgjevnader, miljø
fjordlandskapfjordlandskap / kulturlandskapkulturlandskap / månelandskapmånelandskap / eit audt, ope, skiftande, vakkert landskapeit audt, ope, skiftande, vakkert landskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / det politiske landskapetdet politiske landskapet
: fjordlandskapfjordlandskap / kulturlandskapkulturlandskap / månelandskapmånelandskap / eit audt, ope, skiftande, vakkert landskapeit audt, ope, skiftande, vakkert landskap / huset glir fint inn i landskapethuset glir fint inn i landskapet / det politiske landskapetdet politiske landskapet
2 lokale som ikkje er inndelt i rom
kontorlandskapkontorlandskap / skulelandskapskulelandskap
: kontorlandskapkontorlandskap / skulelandskapskulelandskap
2 lokale som ikkje er inndelt i rom
kontorlandskapkontorlandskap / skulelandskapskulelandskap
: kontorlandskapkontorlandskap / skulelandskapskulelandskap
3 landskapsmåleri
3 landskapsmåleri
4 om eldre eller utanlandske forhold: landsdel, provins
4 om eldre eller utanlandske forhold: landsdel, provins

 

Resultat pr. side