Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
lag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet lag
(norrønt lag; samanheng med leggje)
1 masse som er spreidd utover noko; belegg, dekke (I)
eit tynt lag (med) målingeit tynt lag (med) måling
: eit tynt lag (med) målingeit tynt lag (med) måling
1 masse som er spreidd utover noko; belegg, dekke (I)
eit tynt lag (med) målingeit tynt lag (med) måling
: eit tynt lag (med) målingeit tynt lag (med) måling
2 sjikt
ei blautkake med tre lagei blautkake med tre lag / leggje, stable i fleire lagleggje, stable i fleire lag / mange lag med jord, stein, isolasjon, kledemange lag med jord, stein, isolasjon, klede / sosiale lagsosiale lag / dei breie laga av folketdei breie laga av folket
: ei blautkake med tre lagei blautkake med tre lag / leggje, stable i fleire lagleggje, stable i fleire lag / mange lag med jord, stein, isolasjon, kledemange lag med jord, stein, isolasjon, klede / sosiale lagsosiale lag / dei breie laga av folketdei breie laga av folket; som etterledd i samfunnslag, underlag
2 sjikt
ei blautkake med tre lagei blautkake med tre lag / leggje, stable i fleire lagleggje, stable i fleire lag / mange lag med jord, stein, isolasjon, kledemange lag med jord, stein, isolasjon, klede / sosiale lagsosiale lag / dei breie laga av folketdei breie laga av folket
: ei blautkake med tre lagei blautkake med tre lag / leggje, stable i fleire lagleggje, stable i fleire lag / mange lag med jord, stein, isolasjon, kledemange lag med jord, stein, isolasjon, klede / sosiale lagsosiale lag / dei breie laga av folketdei breie laga av folket; som etterledd i samfunnslag, underlag
3 noko som ligg saman; serie, krins;
som etterledd i bedarlag, bygdelag, grannelag
3 noko som ligg saman; serie, krins;
som etterledd i bedarlag, bygdelag, grannelag
4 (rett) orden, tilvand tilstand, måte eller grad
på nytt lag; sjå II ny 4på nytt lag; sjå II ny 4 / om lag sjå detom lag sjå det / på lag sjå detpå lag sjå det
: på nytt lag; sjå II ny 4på nytt lag; sjå II ny 4 / om lag sjå detom lag sjå det / på lag sjå detpå lag sjå det
//
stå ved lag halde seg (uendra), vare ved halde seg (uendra), vare ved
stå ved lag halde seg (uendra), vare ved halde seg (uendra), vare ved //
halde ved lag syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd
halde ved lag syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd //
så midt i laget middels middels
så midt i laget middels middels //
ute av lage med ein gammal dat: skipla med ein gammal dat: skipla
ute av lage med ein gammal dat: skipla med ein gammal dat: skipla //
i minste laget med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer
i minste laget med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer
4 (rett) orden, tilvand tilstand, måte eller grad
på nytt lag; sjå II ny 4på nytt lag; sjå II ny 4 / om lag sjå detom lag sjå det / på lag sjå detpå lag sjå det
: på nytt lag; sjå II ny 4på nytt lag; sjå II ny 4 / om lag sjå detom lag sjå det / på lag sjå detpå lag sjå det
//
stå ved lag halde seg (uendra), vare ved halde seg (uendra), vare ved
stå ved lag halde seg (uendra), vare ved halde seg (uendra), vare ved //
halde ved lag syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd
halde ved lag syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd //
så midt i laget middels middels
så midt i laget middels middels //
ute av lage med ein gammal dat: skipla med ein gammal dat: skipla
ute av lage med ein gammal dat: skipla med ein gammal dat: skipla //
i minste laget med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer
i minste laget med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer
5 natur, eigenskap, veremåte, vis (I)
ha eit underleg lag med augaha eit underleg lag med auga / ha lag til å leggje på seg ha lett for åha lag til å leggje på seg ha lett for å
: ha eit underleg lag med augaha eit underleg lag med auga / ha lag til å leggje på seg ha lett for åha lag til å leggje på seg ha lett for å; som etterledd i ganglag, hjartelag
5 natur, eigenskap, veremåte, vis (I)
ha eit underleg lag med augaha eit underleg lag med auga / ha lag til å leggje på seg ha lett for åha lag til å leggje på seg ha lett for å
: ha eit underleg lag med augaha eit underleg lag med auga / ha lag til å leggje på seg ha lett for åha lag til å leggje på seg ha lett for å; som etterledd i ganglag, hjartelag
6 skjøn, evne (I), grep
ha godt lag med, på nokoha godt lag med, på noko / ha lag med ungarha lag med ungar
: ha godt lag med, på nokoha godt lag med, på noko / ha lag med ungarha lag med ungar; som etterledd i handelag
6 skjøn, evne (I), grep
ha godt lag med, på nokoha godt lag med, på noko / ha lag med ungarha lag med ungar
: ha godt lag med, på nokoha godt lag med, på noko / ha lag med ungarha lag med ungar; som etterledd i handelag
7 humør, sinnstilstand
vere i (godt) lagvere i (godt) lag
: vere i (godt) lagvere i (godt) lag
//
gjere til lags med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille
gjere til lags med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille
7 humør, sinnstilstand
vere i (godt) lagvere i (godt) lag
: vere i (godt) lagvere i (godt) lag
//
gjere til lags med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille
gjere til lags med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille
8 samvær, selskap
vere, gje, slå seg i lag med nokon saman medvere, gje, slå seg i lag med nokon saman med / skilje lagskilje lag / halde nokon med laghalde nokon med lag / takk for laget! takk for no!takk for laget! takk for no! / vere i godt, lystig lagvere i godt, lystig lag
: vere, gje, slå seg i lag med nokon saman medvere, gje, slå seg i lag med nokon saman med / skilje lagskilje lag / halde nokon med laghalde nokon med lag / takk for laget! takk for no!takk for laget! takk for no! / vere i godt, lystig lagvere i godt, lystig lag
//
gå godt i lag like seg saman like seg saman
gå godt i lag like seg saman like seg saman //
ha eit ord med i laget vere med og bestemme vere med og bestemme
ha eit ord med i laget vere med og bestemme vere med og bestemme
8 samvær, selskap
vere, gje, slå seg i lag med nokon saman medvere, gje, slå seg i lag med nokon saman med / skilje lagskilje lag / halde nokon med laghalde nokon med lag / takk for laget! takk for no!takk for laget! takk for no! / vere i godt, lystig lagvere i godt, lystig lag
: vere, gje, slå seg i lag med nokon saman medvere, gje, slå seg i lag med nokon saman med / skilje lagskilje lag / halde nokon med laghalde nokon med lag / takk for laget! takk for no!takk for laget! takk for no! / vere i godt, lystig lagvere i godt, lystig lag
//
gå godt i lag like seg saman like seg saman
gå godt i lag like seg saman like seg saman //
ha eit ord med i laget vere med og bestemme vere med og bestemme
ha eit ord med i laget vere med og bestemme vere med og bestemme
9 gjestebod, fest (III), selskap
halde lag for nokonhalde lag for nokon
: halde lag for nokonhalde lag for nokon; som etterledd i bryllaupslag, drikkelag
9 gjestebod, fest (III), selskap
halde lag for nokonhalde lag for nokon
: halde lag for nokonhalde lag for nokon; som etterledd i bryllaupslag, drikkelag
10 flokk som arbeider saman; samskipnad, organisasjon, klubb (II)
skipe eit lagskipe eit lag / det beste laget vanndet beste laget vann
: skipe eit lagskipe eit lag / det beste laget vanndet beste laget vann
//
spele på lag samarbeide (med nokon) samarbeide (med nokon)
spele på lag samarbeide (med nokon) samarbeide (med nokon)
; som etterledd i arbeidslag, bondelag, idrettslag, lutlag, salslag, sendelag, trygdelag
10 flokk som arbeider saman; samskipnad, organisasjon, klubb (II)
skipe eit lagskipe eit lag / det beste laget vanndet beste laget vann
: skipe eit lagskipe eit lag / det beste laget vanndet beste laget vann
//
spele på lag samarbeide (med nokon) samarbeide (med nokon)
spele på lag samarbeide (med nokon) samarbeide (med nokon)
; som etterledd i arbeidslag, bondelag, idrettslag, lutlag, salslag, sendelag, trygdelag
11 skotsalve som blir fyrte av frå alle kanonane på ei skipsside samstundes; breiside (2)
//
gje det glatte lag skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut
gje det glatte lag skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut
11 skotsalve som blir fyrte av frå alle kanonane på ei skipsside samstundes; breiside (2)
//
gje det glatte lag skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut
gje det glatte lag skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut
1 masse som er spreidd utover noko; belegg, dekke (I)
eit tynt lag (med) målingeit tynt lag (med) måling
: eit tynt lag (med) målingeit tynt lag (med) måling
1 masse som er spreidd utover noko; belegg, dekke (I)
eit tynt lag (med) målingeit tynt lag (med) måling
: eit tynt lag (med) målingeit tynt lag (med) måling
2 sjikt
ei blautkake med tre lagei blautkake med tre lag / leggje, stable i fleire lagleggje, stable i fleire lag / mange lag med jord, stein, isolasjon, kledemange lag med jord, stein, isolasjon, klede / sosiale lagsosiale lag / dei breie laga av folketdei breie laga av folket
: ei blautkake med tre lagei blautkake med tre lag / leggje, stable i fleire lagleggje, stable i fleire lag / mange lag med jord, stein, isolasjon, kledemange lag med jord, stein, isolasjon, klede / sosiale lagsosiale lag / dei breie laga av folketdei breie laga av folket; som etterledd i samfunnslag, underlag
2 sjikt
ei blautkake med tre lagei blautkake med tre lag / leggje, stable i fleire lagleggje, stable i fleire lag / mange lag med jord, stein, isolasjon, kledemange lag med jord, stein, isolasjon, klede / sosiale lagsosiale lag / dei breie laga av folketdei breie laga av folket
: ei blautkake med tre lagei blautkake med tre lag / leggje, stable i fleire lagleggje, stable i fleire lag / mange lag med jord, stein, isolasjon, kledemange lag med jord, stein, isolasjon, klede / sosiale lagsosiale lag / dei breie laga av folketdei breie laga av folket; som etterledd i samfunnslag, underlag
3 noko som ligg saman; serie, krins;
som etterledd i bedarlag, bygdelag, grannelag
3 noko som ligg saman; serie, krins;
som etterledd i bedarlag, bygdelag, grannelag
4 (rett) orden, tilvand tilstand, måte eller grad
på nytt lag; sjå II ny 4på nytt lag; sjå II ny 4 / om lag sjå detom lag sjå det / på lag sjå detpå lag sjå det
: på nytt lag; sjå II ny 4på nytt lag; sjå II ny 4 / om lag sjå detom lag sjå det / på lag sjå detpå lag sjå det
//
stå ved lag halde seg (uendra), vare ved halde seg (uendra), vare ved
stå ved lag halde seg (uendra), vare ved halde seg (uendra), vare ved //
halde ved lag syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd
halde ved lag syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd //
så midt i laget middels middels
så midt i laget middels middels //
ute av lage med ein gammal dat: skipla med ein gammal dat: skipla
ute av lage med ein gammal dat: skipla med ein gammal dat: skipla //
i minste laget med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer
i minste laget med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer
4 (rett) orden, tilvand tilstand, måte eller grad
på nytt lag; sjå II ny 4på nytt lag; sjå II ny 4 / om lag sjå detom lag sjå det / på lag sjå detpå lag sjå det
: på nytt lag; sjå II ny 4på nytt lag; sjå II ny 4 / om lag sjå detom lag sjå det / på lag sjå detpå lag sjå det
//
stå ved lag halde seg (uendra), vare ved halde seg (uendra), vare ved
stå ved lag halde seg (uendra), vare ved halde seg (uendra), vare ved //
halde ved lag syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd
halde ved lag syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd syte for at (noko) er uendra, i stand, i hevd //
så midt i laget middels middels
så midt i laget middels middels //
ute av lage med ein gammal dat: skipla med ein gammal dat: skipla
ute av lage med ein gammal dat: skipla med ein gammal dat: skipla //
i minste laget med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer
i minste laget med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer med adjektiv i superlativ: mindre enn ein ynskjer
5 natur, eigenskap, veremåte, vis (I)
ha eit underleg lag med augaha eit underleg lag med auga / ha lag til å leggje på seg ha lett for åha lag til å leggje på seg ha lett for å
: ha eit underleg lag med augaha eit underleg lag med auga / ha lag til å leggje på seg ha lett for åha lag til å leggje på seg ha lett for å; som etterledd i ganglag, hjartelag
5 natur, eigenskap, veremåte, vis (I)
ha eit underleg lag med augaha eit underleg lag med auga / ha lag til å leggje på seg ha lett for åha lag til å leggje på seg ha lett for å
: ha eit underleg lag med augaha eit underleg lag med auga / ha lag til å leggje på seg ha lett for åha lag til å leggje på seg ha lett for å; som etterledd i ganglag, hjartelag
6 skjøn, evne (I), grep
ha godt lag med, på nokoha godt lag med, på noko / ha lag med ungarha lag med ungar
: ha godt lag med, på nokoha godt lag med, på noko / ha lag med ungarha lag med ungar; som etterledd i handelag
6 skjøn, evne (I), grep
ha godt lag med, på nokoha godt lag med, på noko / ha lag med ungarha lag med ungar
: ha godt lag med, på nokoha godt lag med, på noko / ha lag med ungarha lag med ungar; som etterledd i handelag
7 humør, sinnstilstand
vere i (godt) lagvere i (godt) lag
: vere i (godt) lagvere i (godt) lag
//
gjere til lags med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille
gjere til lags med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille
7 humør, sinnstilstand
vere i (godt) lagvere i (godt) lag
: vere i (godt) lagvere i (godt) lag
//
gjere til lags med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille
gjere til lags med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille med genitiv etter prep til: føye seg etter (nokon); tilfredsstille
8 samvær, selskap
vere, gje, slå seg i lag med nokon saman medvere, gje, slå seg i lag med nokon saman med / skilje lagskilje lag / halde nokon med laghalde nokon med lag / takk for laget! takk for no!takk for laget! takk for no! / vere i godt, lystig lagvere i godt, lystig lag
: vere, gje, slå seg i lag med nokon saman medvere, gje, slå seg i lag med nokon saman med / skilje lagskilje lag / halde nokon med laghalde nokon med lag / takk for laget! takk for no!takk for laget! takk for no! / vere i godt, lystig lagvere i godt, lystig lag
//
gå godt i lag like seg saman like seg saman
gå godt i lag like seg saman like seg saman //
ha eit ord med i laget vere med og bestemme vere med og bestemme
ha eit ord med i laget vere med og bestemme vere med og bestemme
8 samvær, selskap
vere, gje, slå seg i lag med nokon saman medvere, gje, slå seg i lag med nokon saman med / skilje lagskilje lag / halde nokon med laghalde nokon med lag / takk for laget! takk for no!takk for laget! takk for no! / vere i godt, lystig lagvere i godt, lystig lag
: vere, gje, slå seg i lag med nokon saman medvere, gje, slå seg i lag med nokon saman med / skilje lagskilje lag / halde nokon med laghalde nokon med lag / takk for laget! takk for no!takk for laget! takk for no! / vere i godt, lystig lagvere i godt, lystig lag
//
gå godt i lag like seg saman like seg saman
gå godt i lag like seg saman like seg saman //
ha eit ord med i laget vere med og bestemme vere med og bestemme
ha eit ord med i laget vere med og bestemme vere med og bestemme
9 gjestebod, fest (III), selskap
halde lag for nokonhalde lag for nokon
: halde lag for nokonhalde lag for nokon; som etterledd i bryllaupslag, drikkelag
9 gjestebod, fest (III), selskap
halde lag for nokonhalde lag for nokon
: halde lag for nokonhalde lag for nokon; som etterledd i bryllaupslag, drikkelag
10 flokk som arbeider saman; samskipnad, organisasjon, klubb (II)
skipe eit lagskipe eit lag / det beste laget vanndet beste laget vann
: skipe eit lagskipe eit lag / det beste laget vanndet beste laget vann
//
spele på lag samarbeide (med nokon) samarbeide (med nokon)
spele på lag samarbeide (med nokon) samarbeide (med nokon)
; som etterledd i arbeidslag, bondelag, idrettslag, lutlag, salslag, sendelag, trygdelag
10 flokk som arbeider saman; samskipnad, organisasjon, klubb (II)
skipe eit lagskipe eit lag / det beste laget vanndet beste laget vann
: skipe eit lagskipe eit lag / det beste laget vanndet beste laget vann
//
spele på lag samarbeide (med nokon) samarbeide (med nokon)
spele på lag samarbeide (med nokon) samarbeide (med nokon)
; som etterledd i arbeidslag, bondelag, idrettslag, lutlag, salslag, sendelag, trygdelag
11 skotsalve som blir fyrte av frå alle kanonane på ei skipsside samstundes; breiside (2)
//
gje det glatte lag skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut
gje det glatte lag skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut
11 skotsalve som blir fyrte av frå alle kanonane på ei skipsside samstundes; breiside (2)
//
gje det glatte lag skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut
gje det glatte lag skjelle (nokon) ut skjelle (nokon) ut

 

Resultat pr. side