Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I lære m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lære
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet lære
(av lavtysk lere; jamfør III lære)
1 fastsatt, regulert opplæring, undervisning, som fører fram til godkjent yrkesutdanning
malerlære, skredderlæremalerlære, skredderlære
: malerlære, skredderlæremalerlære, skredderlære
//
gå, stå i lære være lærling (hos noen) være lærling (hos noen)
gå, stå i lære være lærling (hos noen) være lærling (hos noen)
1 fastsatt, regulert opplæring, undervisning, som fører fram til godkjent yrkesutdanning
malerlære, skredderlæremalerlære, skredderlære
: malerlære, skredderlæremalerlære, skredderlære
//
gå, stå i lære være lærling (hos noen) være lærling (hos noen)
gå, stå i lære være lærling (hos noen) være lærling (hos noen)
2 framstilling, utgreiing om et emne; fag, vitenskap
kriminologi er læren om forbrytelserkriminologi er læren om forbrytelser / helselære, samfunnslærehelselære, samfunnslære
: kriminologi er læren om forbrytelserkriminologi er læren om forbrytelser / helselære, samfunnslærehelselære, samfunnslære
2 framstilling, utgreiing om et emne; fag, vitenskap
kriminologi er læren om forbrytelserkriminologi er læren om forbrytelser / helselære, samfunnslærehelselære, samfunnslære
: kriminologi er læren om forbrytelserkriminologi er læren om forbrytelser / helselære, samfunnslærehelselære, samfunnslære
3 samling av læresetninger; grunnsyn; teori
troslæretroslære / luthersk læreluthersk lære / den marxistiske læreden marxistiske lære / avvike fra den rette læreavvike fra den rette lære
: troslæretroslære / luthersk læreluthersk lære / den marxistiske læreden marxistiske lære / avvike fra den rette læreavvike fra den rette lære
//
liv og lære (om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
(om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
liv og lære (om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
(om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
3 samling av læresetninger; grunnsyn; teori
troslæretroslære / luthersk læreluthersk lære / den marxistiske læreden marxistiske lære / avvike fra den rette læreavvike fra den rette lære
: troslæretroslære / luthersk læreluthersk lære / den marxistiske læreden marxistiske lære / avvike fra den rette læreavvike fra den rette lære
//
liv og lære (om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
(om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
liv og lære (om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
(om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
1 fastsatt, regulert opplæring, undervisning, som fører fram til godkjent yrkesutdanning
malerlære, skredderlæremalerlære, skredderlære
: malerlære, skredderlæremalerlære, skredderlære
//
gå, stå i lære være lærling (hos noen) være lærling (hos noen)
gå, stå i lære være lærling (hos noen) være lærling (hos noen)
1 fastsatt, regulert opplæring, undervisning, som fører fram til godkjent yrkesutdanning
malerlære, skredderlæremalerlære, skredderlære
: malerlære, skredderlæremalerlære, skredderlære
//
gå, stå i lære være lærling (hos noen) være lærling (hos noen)
gå, stå i lære være lærling (hos noen) være lærling (hos noen)
2 framstilling, utgreiing om et emne; fag, vitenskap
kriminologi er læren om forbrytelserkriminologi er læren om forbrytelser / helselære, samfunnslærehelselære, samfunnslære
: kriminologi er læren om forbrytelserkriminologi er læren om forbrytelser / helselære, samfunnslærehelselære, samfunnslære
2 framstilling, utgreiing om et emne; fag, vitenskap
kriminologi er læren om forbrytelserkriminologi er læren om forbrytelser / helselære, samfunnslærehelselære, samfunnslære
: kriminologi er læren om forbrytelserkriminologi er læren om forbrytelser / helselære, samfunnslærehelselære, samfunnslære
3 samling av læresetninger; grunnsyn; teori
troslæretroslære / luthersk læreluthersk lære / den marxistiske læreden marxistiske lære / avvike fra den rette læreavvike fra den rette lære
: troslæretroslære / luthersk læreluthersk lære / den marxistiske læreden marxistiske lære / avvike fra den rette læreavvike fra den rette lære
//
liv og lære (om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
(om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
liv og lære (om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
(om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
3 samling av læresetninger; grunnsyn; teori
troslæretroslære / luthersk læreluthersk lære / den marxistiske læreden marxistiske lære / avvike fra den rette læreavvike fra den rette lære
: troslæretroslære / luthersk læreluthersk lære / den marxistiske læreden marxistiske lære / avvike fra den rette læreavvike fra den rette lære
//
liv og lære (om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
(om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
liv og lære (om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
(om samsvar mellom) det en gjør og det en sier
hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
: hos han er det langt mellom liv og lærehos han er det langt mellom liv og lære
II lære m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet lære
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet lære
, n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet lære
(tysk Lehre; samme opprinnelse som I lære)
1 modell til å arbeide etter, mal
1 modell til å arbeide etter, mal
2 måleverktøy
dybdelære, gjengelære, skyvelæredybdelære, gjengelære, skyvelære
: dybdelære, gjengelære, skyvelæredybdelære, gjengelære, skyvelære
2 måleverktøy
dybdelære, gjengelære, skyvelæredybdelære, gjengelære, skyvelære
: dybdelære, gjengelære, skyvelæredybdelære, gjengelære, skyvelære
1 modell til å arbeide etter, mal
1 modell til å arbeide etter, mal
2 måleverktøy
dybdelære, gjengelære, skyvelæredybdelære, gjengelære, skyvelære
: dybdelære, gjengelære, skyvelæredybdelære, gjengelære, skyvelære
2 måleverktøy
dybdelære, gjengelære, skyvelæredybdelære, gjengelære, skyvelære
: dybdelære, gjengelære, skyvelæredybdelære, gjengelære, skyvelære
III lære v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet lære
(norrønt læra, fra lavtysk eller gammelengelsk)
1 gi kunnskap i noe, øve opp i, undervise
lære barna å leselære barna å lese / lære bort et kneplære bort et knep / lære noen opp til noelære noen opp til noe / lære seg å leve med sykdommenlære seg å leve med sykdommen / være (lite) flink til å lære fra segvære (lite) flink til å lære fra seg / lære bortlære bort
: lære barna å leselære barna å lese / lære bort et kneplære bort et knep / lære noen opp til noelære noen opp til noe / lære seg å leve med sykdommenlære seg å leve med sykdommen / være (lite) flink til å lære fra segvære (lite) flink til å lære fra seg / lære bortlære bort
// i trusler:
jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
: jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
// i trusler:
jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
: jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
1 gi kunnskap i noe, øve opp i, undervise
lære barna å leselære barna å lese / lære bort et kneplære bort et knep / lære noen opp til noelære noen opp til noe / lære seg å leve med sykdommenlære seg å leve med sykdommen / være (lite) flink til å lære fra segvære (lite) flink til å lære fra seg / lære bortlære bort
: lære barna å leselære barna å lese / lære bort et kneplære bort et knep / lære noen opp til noelære noen opp til noe / lære seg å leve med sykdommenlære seg å leve med sykdommen / være (lite) flink til å lære fra segvære (lite) flink til å lære fra seg / lære bortlære bort
// i trusler:
jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
: jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
// i trusler:
jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
: jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
2 få vite, erfare; vinne, tilegne seg kunnskap om noe
lære (seg) alfabetetlære (seg) alfabetet / lære å spille pianolære å spille piano / lære utenatlære utenat / lære (seg) fransklære (seg) fransk / ha lett, tungt for å læreha lett, tungt for å lære / lære av feilene sinelære av feilene sine / lære av andrelære av andre / hun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunnehun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunne
: lære (seg) alfabetetlære (seg) alfabetet / lære å spille pianolære å spille piano / lære utenatlære utenat / lære (seg) fransklære (seg) fransk / ha lett, tungt for å læreha lett, tungt for å lære / lære av feilene sinelære av feilene sine / lære av andrelære av andre / hun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunnehun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunne
//
lære å kjenne bli kjent med bli kjent med
lære å kjenne bli kjent med bli kjent med
2 få vite, erfare; vinne, tilegne seg kunnskap om noe
lære (seg) alfabetetlære (seg) alfabetet / lære å spille pianolære å spille piano / lære utenatlære utenat / lære (seg) fransklære (seg) fransk / ha lett, tungt for å læreha lett, tungt for å lære / lære av feilene sinelære av feilene sine / lære av andrelære av andre / hun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunnehun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunne
: lære (seg) alfabetetlære (seg) alfabetet / lære å spille pianolære å spille piano / lære utenatlære utenat / lære (seg) fransklære (seg) fransk / ha lett, tungt for å læreha lett, tungt for å lære / lære av feilene sinelære av feilene sine / lære av andrelære av andre / hun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunnehun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunne
//
lære å kjenne bli kjent med bli kjent med
lære å kjenne bli kjent med bli kjent med
3 forkynne, hevde som sant
islam lærer at …islam lærer at …
: islam lærer at …islam lærer at …
3 forkynne, hevde som sant
islam lærer at …islam lærer at …
: islam lærer at …islam lærer at …
1 gi kunnskap i noe, øve opp i, undervise
lære barna å leselære barna å lese / lære bort et kneplære bort et knep / lære noen opp til noelære noen opp til noe / lære seg å leve med sykdommenlære seg å leve med sykdommen / være (lite) flink til å lære fra segvære (lite) flink til å lære fra seg / lære bortlære bort
: lære barna å leselære barna å lese / lære bort et kneplære bort et knep / lære noen opp til noelære noen opp til noe / lære seg å leve med sykdommenlære seg å leve med sykdommen / være (lite) flink til å lære fra segvære (lite) flink til å lære fra seg / lære bortlære bort
// i trusler:
jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
: jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
// i trusler:
jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
: jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
1 gi kunnskap i noe, øve opp i, undervise
lære barna å leselære barna å lese / lære bort et kneplære bort et knep / lære noen opp til noelære noen opp til noe / lære seg å leve med sykdommenlære seg å leve med sykdommen / være (lite) flink til å lære fra segvære (lite) flink til å lære fra seg / lære bortlære bort
: lære barna å leselære barna å lese / lære bort et kneplære bort et knep / lære noen opp til noelære noen opp til noe / lære seg å leve med sykdommenlære seg å leve med sykdommen / være (lite) flink til å lære fra segvære (lite) flink til å lære fra seg / lære bortlære bort
// i trusler:
jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
: jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
// i trusler:
jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
: jeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjortjeg skal lære deg å drive ap! jeg skal få deg til å slutte med å drive ap; du skal få straff for det du har gjort
2 få vite, erfare; vinne, tilegne seg kunnskap om noe
lære (seg) alfabetetlære (seg) alfabetet / lære å spille pianolære å spille piano / lære utenatlære utenat / lære (seg) fransklære (seg) fransk / ha lett, tungt for å læreha lett, tungt for å lære / lære av feilene sinelære av feilene sine / lære av andrelære av andre / hun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunnehun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunne
: lære (seg) alfabetetlære (seg) alfabetet / lære å spille pianolære å spille piano / lære utenatlære utenat / lære (seg) fransklære (seg) fransk / ha lett, tungt for å læreha lett, tungt for å lære / lære av feilene sinelære av feilene sine / lære av andrelære av andre / hun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunnehun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunne
//
lære å kjenne bli kjent med bli kjent med
lære å kjenne bli kjent med bli kjent med
2 få vite, erfare; vinne, tilegne seg kunnskap om noe
lære (seg) alfabetetlære (seg) alfabetet / lære å spille pianolære å spille piano / lære utenatlære utenat / lære (seg) fransklære (seg) fransk / ha lett, tungt for å læreha lett, tungt for å lære / lære av feilene sinelære av feilene sine / lære av andrelære av andre / hun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunnehun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunne
: lære (seg) alfabetetlære (seg) alfabetet / lære å spille pianolære å spille piano / lære utenatlære utenat / lære (seg) fransklære (seg) fransk / ha lett, tungt for å læreha lett, tungt for å lære / lære av feilene sinelære av feilene sine / lære av andrelære av andre / hun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunnehun sprang av sted det forteste hun hadde lært så fort hun kunne
//
lære å kjenne bli kjent med bli kjent med
lære å kjenne bli kjent med bli kjent med
3 forkynne, hevde som sant
islam lærer at …islam lærer at …
: islam lærer at …islam lærer at …
3 forkynne, hevde som sant
islam lærer at …islam lærer at …
: islam lærer at …islam lærer at …

 

Resultat pr. side