Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'kyrkje' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I kyrkje f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kyrkje
(norrønt kirkja, gjennom gammalengelsk cirice, cyrice, frå gresk kyri(a)kon eigenleg 'som høyrer Herren til' av kyrios 'herre, gud')
1 bygning for kristen gudsteneste; gudshus
annekskyrkjeannekskyrkje / arbeidskyrkjearbeidskyrkje / hovudkyrkjehovudkyrkje / sjømannskyrkjesjømannskyrkje / stavkyrkjestavkyrkje / gå i kyrkja, til kyrkjegå i kyrkja, til kyrkje / byggje ny kyrkjebyggje ny kyrkje
: annekskyrkjeannekskyrkje / arbeidskyrkjearbeidskyrkje / hovudkyrkjehovudkyrkje / sjømannskyrkjesjømannskyrkje / stavkyrkjestavkyrkje / gå i kyrkja, til kyrkjegå i kyrkja, til kyrkje / byggje ny kyrkjebyggje ny kyrkje
1 bygning for kristen gudsteneste; gudshus
annekskyrkjeannekskyrkje / arbeidskyrkjearbeidskyrkje / hovudkyrkjehovudkyrkje / sjømannskyrkjesjømannskyrkje / stavkyrkjestavkyrkje / gå i kyrkja, til kyrkjegå i kyrkja, til kyrkje / byggje ny kyrkjebyggje ny kyrkje
: annekskyrkjeannekskyrkje / arbeidskyrkjearbeidskyrkje / hovudkyrkjehovudkyrkje / sjømannskyrkjesjømannskyrkje / stavkyrkjestavkyrkje / gå i kyrkja, til kyrkjegå i kyrkja, til kyrkje / byggje ny kyrkjebyggje ny kyrkje
2 kriste samfunn
Den norske kyrkjaDen norske kyrkja / kyrkje og statkyrkje og stat / frikyrkjefrikyrkje / pavekyrkjepavekyrkje / statskyrkjestatskyrkje
: Den norske kyrkjaDen norske kyrkja / kyrkje og statkyrkje og stat / frikyrkjefrikyrkje / pavekyrkjepavekyrkje / statskyrkjestatskyrkje
//
den kristne kyrkja alle kristne alle kristne
den kristne kyrkja alle kristne alle kristne
2 kriste samfunn
Den norske kyrkjaDen norske kyrkja / kyrkje og statkyrkje og stat / frikyrkjefrikyrkje / pavekyrkjepavekyrkje / statskyrkjestatskyrkje
: Den norske kyrkjaDen norske kyrkja / kyrkje og statkyrkje og stat / frikyrkjefrikyrkje / pavekyrkjepavekyrkje / statskyrkjestatskyrkje
//
den kristne kyrkja alle kristne alle kristne
den kristne kyrkja alle kristne alle kristne
1 bygning for kristen gudsteneste; gudshus
annekskyrkjeannekskyrkje / arbeidskyrkjearbeidskyrkje / hovudkyrkjehovudkyrkje / sjømannskyrkjesjømannskyrkje / stavkyrkjestavkyrkje / gå i kyrkja, til kyrkjegå i kyrkja, til kyrkje / byggje ny kyrkjebyggje ny kyrkje
: annekskyrkjeannekskyrkje / arbeidskyrkjearbeidskyrkje / hovudkyrkjehovudkyrkje / sjømannskyrkjesjømannskyrkje / stavkyrkjestavkyrkje / gå i kyrkja, til kyrkjegå i kyrkja, til kyrkje / byggje ny kyrkjebyggje ny kyrkje
1 bygning for kristen gudsteneste; gudshus
annekskyrkjeannekskyrkje / arbeidskyrkjearbeidskyrkje / hovudkyrkjehovudkyrkje / sjømannskyrkjesjømannskyrkje / stavkyrkjestavkyrkje / gå i kyrkja, til kyrkjegå i kyrkja, til kyrkje / byggje ny kyrkjebyggje ny kyrkje
: annekskyrkjeannekskyrkje / arbeidskyrkjearbeidskyrkje / hovudkyrkjehovudkyrkje / sjømannskyrkjesjømannskyrkje / stavkyrkjestavkyrkje / gå i kyrkja, til kyrkjegå i kyrkja, til kyrkje / byggje ny kyrkjebyggje ny kyrkje
2 kriste samfunn
Den norske kyrkjaDen norske kyrkja / kyrkje og statkyrkje og stat / frikyrkjefrikyrkje / pavekyrkjepavekyrkje / statskyrkjestatskyrkje
: Den norske kyrkjaDen norske kyrkja / kyrkje og statkyrkje og stat / frikyrkjefrikyrkje / pavekyrkjepavekyrkje / statskyrkjestatskyrkje
//
den kristne kyrkja alle kristne alle kristne
den kristne kyrkja alle kristne alle kristne
2 kriste samfunn
Den norske kyrkjaDen norske kyrkja / kyrkje og statkyrkje og stat / frikyrkjefrikyrkje / pavekyrkjepavekyrkje / statskyrkjestatskyrkje
: Den norske kyrkjaDen norske kyrkja / kyrkje og statkyrkje og stat / frikyrkjefrikyrkje / pavekyrkjepavekyrkje / statskyrkjestatskyrkje
//
den kristne kyrkja alle kristne alle kristne
den kristne kyrkja alle kristne alle kristne
II kyrke v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kyrke
; el. II kyrkje verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet kyrkje
(norrønt kyrkja)
1 klemme over halsen; kjøve, kverke (II,1)
kragen kyrker megkragen kyrker meg
: kragen kyrker megkragen kyrker meg
1 klemme over halsen; kjøve, kverke (II,1)
kragen kyrker megkragen kyrker meg
: kragen kyrker megkragen kyrker meg
2 om klede, reimar o.l.: knipe (II), klemme (II); snøre saman
2 om klede, reimar o.l.: knipe (II), klemme (II); snøre saman
3 svelgje med møde
3 svelgje med møde
1 klemme over halsen; kjøve, kverke (II,1)
kragen kyrker megkragen kyrker meg
: kragen kyrker megkragen kyrker meg
1 klemme over halsen; kjøve, kverke (II,1)
kragen kyrker megkragen kyrker meg
: kragen kyrker megkragen kyrker meg
2 om klede, reimar o.l.: knipe (II), klemme (II); snøre saman
2 om klede, reimar o.l.: knipe (II), klemme (II); snøre saman
3 svelgje med møde
3 svelgje med møde

 

Resultat pr. side