Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
kvittere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kvittere
(gjennom lavtysk, fra middelalderlatin, av latin quietus 'rolig')
1 gi skriftlig bevis for at noe er mottatt
kvittere for betalingen, varenekvittere for betalingen, varene
: kvittere for betalingen, varenekvittere for betalingen, varene
//
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
1 gi skriftlig bevis for at noe er mottatt
kvittere for betalingen, varenekvittere for betalingen, varene
: kvittere for betalingen, varenekvittere for betalingen, varene
//
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
2 gjøre gjengjeld
kvittere for en uforskammethet med en ørefikkvittere for en uforskammethet med en ørefik / kvittere for applausen med et ekstranummerkvittere for applausen med et ekstranummer
: kvittere for en uforskammethet med en ørefikkvittere for en uforskammethet med en ørefik / kvittere for applausen med et ekstranummerkvittere for applausen med et ekstranummer
2 gjøre gjengjeld
kvittere for en uforskammethet med en ørefikkvittere for en uforskammethet med en ørefik / kvittere for applausen med et ekstranummerkvittere for applausen med et ekstranummer
: kvittere for en uforskammethet med en ørefikkvittere for en uforskammethet med en ørefik / kvittere for applausen med et ekstranummerkvittere for applausen med et ekstranummer
1 gi skriftlig bevis for at noe er mottatt
kvittere for betalingen, varenekvittere for betalingen, varene
: kvittere for betalingen, varenekvittere for betalingen, varene
//
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
1 gi skriftlig bevis for at noe er mottatt
kvittere for betalingen, varenekvittere for betalingen, varene
: kvittere for betalingen, varenekvittere for betalingen, varene
//
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
2 gjøre gjengjeld
kvittere for en uforskammethet med en ørefikkvittere for en uforskammethet med en ørefik / kvittere for applausen med et ekstranummerkvittere for applausen med et ekstranummer
: kvittere for en uforskammethet med en ørefikkvittere for en uforskammethet med en ørefik / kvittere for applausen med et ekstranummerkvittere for applausen med et ekstranummer
2 gjøre gjengjeld
kvittere for en uforskammethet med en ørefikkvittere for en uforskammethet med en ørefik / kvittere for applausen med et ekstranummerkvittere for applausen med et ekstranummer
: kvittere for en uforskammethet med en ørefikkvittere for en uforskammethet med en ørefik / kvittere for applausen med et ekstranummerkvittere for applausen med et ekstranummer

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
kvittere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kvittere
(gjennom lågtysk, frå mellomalderlatin opphavleg av, latin quietus; sjå III kvitt)
1 gje skriftleg prov, fråsegn om at noko er betalt, motteke
kvittere for ein sum, ei sendingkvittere for ein sum, ei sending / ei kvittert rekningei kvittert rekning
: kvittere for ein sum, ei sendingkvittere for ein sum, ei sending / ei kvittert rekningei kvittert rekning
//
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
1 gje skriftleg prov, fråsegn om at noko er betalt, motteke
kvittere for ein sum, ei sendingkvittere for ein sum, ei sending / ei kvittert rekningei kvittert rekning
: kvittere for ein sum, ei sendingkvittere for ein sum, ei sending / ei kvittert rekningei kvittert rekning
//
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
2 gjere gjengjeld, gje like for
kvittere for gåva med ei takketalekvittere for gåva med ei takketale
: kvittere for gåva med ei takketalekvittere for gåva med ei takketale
2 gjere gjengjeld, gje like for
kvittere for gåva med ei takketalekvittere for gåva med ei takketale
: kvittere for gåva med ei takketalekvittere for gåva med ei takketale
1 gje skriftleg prov, fråsegn om at noko er betalt, motteke
kvittere for ein sum, ei sendingkvittere for ein sum, ei sending / ei kvittert rekningei kvittert rekning
: kvittere for ein sum, ei sendingkvittere for ein sum, ei sending / ei kvittert rekningei kvittert rekning
//
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
1 gje skriftleg prov, fråsegn om at noko er betalt, motteke
kvittere for ein sum, ei sendingkvittere for ein sum, ei sending / ei kvittert rekningei kvittert rekning
: kvittere for ein sum, ei sendingkvittere for ein sum, ei sending / ei kvittert rekningei kvittert rekning
//
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
kvittere ut levere ut (varer) mot kvittering levere ut (varer) mot kvittering
2 gjere gjengjeld, gje like for
kvittere for gåva med ei takketalekvittere for gåva med ei takketale
: kvittere for gåva med ei takketalekvittere for gåva med ei takketale
2 gjere gjengjeld, gje like for
kvittere for gåva med ei takketalekvittere for gåva med ei takketale
: kvittere for gåva med ei takketalekvittere for gåva med ei takketale

 

Resultat pr. side