Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
kvarandre pron.
I dette vinduet skal du finne tabell pron. for oppslagsordet kvarandre
(fleirtal av kvarannan) om eit gjensidig tilhøve mellom to eller fleire: einannan
elevane snakka i munnen på kvarandreelevane snakka i munnen på kvarandre / bli glade i kvarandrebli glade i kvarandre / fargane gjekk over i kvarandre grensa mellom fargane var uskarpfargane gjekk over i kvarandre grensa mellom fargane var uskarp / bøkene står om kvarandre står uordnabøkene står om kvarandre står uordna / ta motoren frå kvarandre ta sund i dei einskilde delaneta motoren frå kvarandre ta sund i dei einskilde delane
: elevane snakka i munnen på kvarandreelevane snakka i munnen på kvarandre / bli glade i kvarandrebli glade i kvarandre / fargane gjekk over i kvarandre grensa mellom fargane var uskarpfargane gjekk over i kvarandre grensa mellom fargane var uskarp / bøkene står om kvarandre står uordnabøkene står om kvarandre står uordna / ta motoren frå kvarandre ta sund i dei einskilde delaneta motoren frå kvarandre ta sund i dei einskilde delane
om eit gjensidig tilhøve mellom to eller fleire: einannan
elevane snakka i munnen på kvarandreelevane snakka i munnen på kvarandre / bli glade i kvarandrebli glade i kvarandre / fargane gjekk over i kvarandre grensa mellom fargane var uskarpfargane gjekk over i kvarandre grensa mellom fargane var uskarp / bøkene står om kvarandre står uordnabøkene står om kvarandre står uordna / ta motoren frå kvarandre ta sund i dei einskilde delaneta motoren frå kvarandre ta sund i dei einskilde delane
: elevane snakka i munnen på kvarandreelevane snakka i munnen på kvarandre / bli glade i kvarandrebli glade i kvarandre / fargane gjekk over i kvarandre grensa mellom fargane var uskarpfargane gjekk over i kvarandre grensa mellom fargane var uskarp / bøkene står om kvarandre står uordnabøkene står om kvarandre står uordna / ta motoren frå kvarandre ta sund i dei einskilde delaneta motoren frå kvarandre ta sund i dei einskilde delane

 

Resultat pr. side