Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
kunst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kunst
(lavtysk egentlig 'det å kunne')
1 oppøvd evne, dyktighet
lære kunsten å gå på skilære kunsten å gå på ski / ingeniørkunst, kokekunst, legekunstingeniørkunst, kokekunst, legekunst / det er ingen kunst å lære dette lettdet er ingen kunst å lære dette lett
: lære kunsten å gå på skilære kunsten å gå på ski / ingeniørkunst, kokekunst, legekunstingeniørkunst, kokekunst, legekunst / det er ingen kunst å lære dette lettdet er ingen kunst å lære dette lett
//
etter alle kunstens regler nøyaktig etter forskriftene, svært grundig nøyaktig etter forskriftene, svært grundig
etter alle kunstens regler nøyaktig etter forskriftene, svært grundig nøyaktig etter forskriftene, svært grundig
1 oppøvd evne, dyktighet
lære kunsten å gå på skilære kunsten å gå på ski / ingeniørkunst, kokekunst, legekunstingeniørkunst, kokekunst, legekunst / det er ingen kunst å lære dette lettdet er ingen kunst å lære dette lett
: lære kunsten å gå på skilære kunsten å gå på ski / ingeniørkunst, kokekunst, legekunstingeniørkunst, kokekunst, legekunst / det er ingen kunst å lære dette lettdet er ingen kunst å lære dette lett
//
etter alle kunstens regler nøyaktig etter forskriftene, svært grundig nøyaktig etter forskriftene, svært grundig
etter alle kunstens regler nøyaktig etter forskriftene, svært grundig nøyaktig etter forskriftene, svært grundig
2 akrobatisk prestasjon, knep som krever øvelse
trene opp dyr til å gjøre kunstertrene opp dyr til å gjøre kunster / magiske kunstermagiske kunster / kortkunstkortkunst
: trene opp dyr til å gjøre kunstertrene opp dyr til å gjøre kunster / magiske kunstermagiske kunster / kortkunstkortkunst
// list (II), knep
bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
: bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
// list (II), knep
bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
: bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
2 akrobatisk prestasjon, knep som krever øvelse
trene opp dyr til å gjøre kunstertrene opp dyr til å gjøre kunster / magiske kunstermagiske kunster / kortkunstkortkunst
: trene opp dyr til å gjøre kunstertrene opp dyr til å gjøre kunster / magiske kunstermagiske kunster / kortkunstkortkunst
// list (II), knep
bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
: bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
// list (II), knep
bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
: bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
3 mest i sammensetninger: kunstig, syntetisk produkt; til forskjell fra naturprodukt; jamfør kunstfiber og kunstgjødsel
3 mest i sammensetninger: kunstig, syntetisk produkt; til forskjell fra naturprodukt; jamfør kunstfiber og kunstgjødsel
4 fantasifull, nyskapende virksomhet som er estetisk uttrykk for indre eller ytre opplevelser
vitenskap og kunstvitenskap og kunst / brukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunstbrukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunst / vie sitt liv til kunstenvie sitt liv til kunsten / leve av sin kunstleve av sin kunst
: vitenskap og kunstvitenskap og kunst / brukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunstbrukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunst / vie sitt liv til kunstenvie sitt liv til kunsten / leve av sin kunstleve av sin kunst
4 fantasifull, nyskapende virksomhet som er estetisk uttrykk for indre eller ytre opplevelser
vitenskap og kunstvitenskap og kunst / brukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunstbrukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunst / vie sitt liv til kunstenvie sitt liv til kunsten / leve av sin kunstleve av sin kunst
: vitenskap og kunstvitenskap og kunst / brukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunstbrukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunst / vie sitt liv til kunstenvie sitt liv til kunsten / leve av sin kunstleve av sin kunst
5 kunstverk
samle på, investere i kunstsamle på, investere i kunst
: samle på, investere i kunstsamle på, investere i kunst
5 kunstverk
samle på, investere i kunstsamle på, investere i kunst
: samle på, investere i kunstsamle på, investere i kunst
1 oppøvd evne, dyktighet
lære kunsten å gå på skilære kunsten å gå på ski / ingeniørkunst, kokekunst, legekunstingeniørkunst, kokekunst, legekunst / det er ingen kunst å lære dette lettdet er ingen kunst å lære dette lett
: lære kunsten å gå på skilære kunsten å gå på ski / ingeniørkunst, kokekunst, legekunstingeniørkunst, kokekunst, legekunst / det er ingen kunst å lære dette lettdet er ingen kunst å lære dette lett
//
etter alle kunstens regler nøyaktig etter forskriftene, svært grundig nøyaktig etter forskriftene, svært grundig
etter alle kunstens regler nøyaktig etter forskriftene, svært grundig nøyaktig etter forskriftene, svært grundig
1 oppøvd evne, dyktighet
lære kunsten å gå på skilære kunsten å gå på ski / ingeniørkunst, kokekunst, legekunstingeniørkunst, kokekunst, legekunst / det er ingen kunst å lære dette lettdet er ingen kunst å lære dette lett
: lære kunsten å gå på skilære kunsten å gå på ski / ingeniørkunst, kokekunst, legekunstingeniørkunst, kokekunst, legekunst / det er ingen kunst å lære dette lettdet er ingen kunst å lære dette lett
//
etter alle kunstens regler nøyaktig etter forskriftene, svært grundig nøyaktig etter forskriftene, svært grundig
etter alle kunstens regler nøyaktig etter forskriftene, svært grundig nøyaktig etter forskriftene, svært grundig
2 akrobatisk prestasjon, knep som krever øvelse
trene opp dyr til å gjøre kunstertrene opp dyr til å gjøre kunster / magiske kunstermagiske kunster / kortkunstkortkunst
: trene opp dyr til å gjøre kunstertrene opp dyr til å gjøre kunster / magiske kunstermagiske kunster / kortkunstkortkunst
// list (II), knep
bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
: bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
// list (II), knep
bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
: bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
2 akrobatisk prestasjon, knep som krever øvelse
trene opp dyr til å gjøre kunstertrene opp dyr til å gjøre kunster / magiske kunstermagiske kunster / kortkunstkortkunst
: trene opp dyr til å gjøre kunstertrene opp dyr til å gjøre kunster / magiske kunstermagiske kunster / kortkunstkortkunst
// list (II), knep
bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
: bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
// list (II), knep
bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
: bruke alle slags kunster og knep for å slippebruke alle slags kunster og knep for å slippe
3 mest i sammensetninger: kunstig, syntetisk produkt; til forskjell fra naturprodukt; jamfør kunstfiber og kunstgjødsel
3 mest i sammensetninger: kunstig, syntetisk produkt; til forskjell fra naturprodukt; jamfør kunstfiber og kunstgjødsel
4 fantasifull, nyskapende virksomhet som er estetisk uttrykk for indre eller ytre opplevelser
vitenskap og kunstvitenskap og kunst / brukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunstbrukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunst / vie sitt liv til kunstenvie sitt liv til kunsten / leve av sin kunstleve av sin kunst
: vitenskap og kunstvitenskap og kunst / brukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunstbrukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunst / vie sitt liv til kunstenvie sitt liv til kunsten / leve av sin kunstleve av sin kunst
4 fantasifull, nyskapende virksomhet som er estetisk uttrykk for indre eller ytre opplevelser
vitenskap og kunstvitenskap og kunst / brukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunstbrukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunst / vie sitt liv til kunstenvie sitt liv til kunsten / leve av sin kunstleve av sin kunst
: vitenskap og kunstvitenskap og kunst / brukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunstbrukskunst, diktekunst, malerkunst, tonekunst / vie sitt liv til kunstenvie sitt liv til kunsten / leve av sin kunstleve av sin kunst
5 kunstverk
samle på, investere i kunstsamle på, investere i kunst
: samle på, investere i kunstsamle på, investere i kunst
5 kunstverk
samle på, investere i kunstsamle på, investere i kunst
: samle på, investere i kunstsamle på, investere i kunst

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
kunst m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kunst
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kunst
(lågtysk eigenleg 'det å kunne')
1 (fag som krev) oppøvd evne; tame
kunsten å gå på skikunsten å gå på ski
: kunsten å gå på skikunsten å gå på ski
//
etter alle kunstens reglar etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig
etter alle kunstens reglar etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig //
dei frie kunstane kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium
dei frie kunstane kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium
; som etterledd i kokekunst, lækjekunst
1 (fag som krev) oppøvd evne; tame
kunsten å gå på skikunsten å gå på ski
: kunsten å gå på skikunsten å gå på ski
//
etter alle kunstens reglar etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig
etter alle kunstens reglar etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig //
dei frie kunstane kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium
dei frie kunstane kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium
; som etterledd i kokekunst, lækjekunst
2 fantasifull, nyskapande verksemd som er estetisk uttrykk for indre eller ytre opplevingar
kunst og kulturkunst og kultur / norsk kunstnorsk kunst / ofre seg for kunstenofre seg for kunsten
: kunst og kulturkunst og kultur / norsk kunstnorsk kunst / ofre seg for kunstenofre seg for kunsten; som etterledd i diktekunst, målarkunst
2 fantasifull, nyskapande verksemd som er estetisk uttrykk for indre eller ytre opplevingar
kunst og kulturkunst og kultur / norsk kunstnorsk kunst / ofre seg for kunstenofre seg for kunsten
: kunst og kulturkunst og kultur / norsk kunstnorsk kunst / ofre seg for kunstenofre seg for kunsten; som etterledd i diktekunst, målarkunst
3 produkt av kunstnarleg verksemd; kunstverk
ha mykje kunst på veggeneha mykje kunst på veggene
: ha mykje kunst på veggeneha mykje kunst på veggene; som etterledd i brukskunst
3 produkt av kunstnarleg verksemd; kunstverk
ha mykje kunst på veggeneha mykje kunst på veggene
: ha mykje kunst på veggeneha mykje kunst på veggene; som etterledd i brukskunst
4 akrobatisk prestasjon, knep som krev øving; illusjon
gjere kunstar på hesteryggengjere kunstar på hesteryggen / magiske kunstarmagiske kunstar
: gjere kunstar på hesteryggengjere kunstar på hesteryggen / magiske kunstarmagiske kunstar
4 akrobatisk prestasjon, knep som krev øving; illusjon
gjere kunstar på hesteryggengjere kunstar på hesteryggen / magiske kunstarmagiske kunstar
: gjere kunstar på hesteryggengjere kunstar på hesteryggen / magiske kunstarmagiske kunstar
5 triks, snitt (II), list (II)
bruke alle slags kunstar for å kome unnabruke alle slags kunstar for å kome unna
: bruke alle slags kunstar for å kome unnabruke alle slags kunstar for å kome unna
5 triks, snitt (II), list (II)
bruke alle slags kunstar for å kome unnabruke alle slags kunstar for å kome unna
: bruke alle slags kunstar for å kome unnabruke alle slags kunstar for å kome unna
6 problem, vanske (I)
det er ingen kunst å koke kaffidet er ingen kunst å koke kaffi
: det er ingen kunst å koke kaffidet er ingen kunst å koke kaffi
6 problem, vanske (I)
det er ingen kunst å koke kaffidet er ingen kunst å koke kaffi
: det er ingen kunst å koke kaffidet er ingen kunst å koke kaffi
1 (fag som krev) oppøvd evne; tame
kunsten å gå på skikunsten å gå på ski
: kunsten å gå på skikunsten å gå på ski
//
etter alle kunstens reglar etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig
etter alle kunstens reglar etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig //
dei frie kunstane kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium
dei frie kunstane kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium
; som etterledd i kokekunst, lækjekunst
1 (fag som krev) oppøvd evne; tame
kunsten å gå på skikunsten å gå på ski
: kunsten å gå på skikunsten å gå på ski
//
etter alle kunstens reglar etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig
etter alle kunstens reglar etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig etter god skikk for det som skal gjerast; svært grundig //
dei frie kunstane kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium
dei frie kunstane kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium kunnskap, kunst som ein fri samfunnsborgar må ha; etter latin artes liberales; fagkrinsen i eit trivium og eit kvadrivium
; som etterledd i kokekunst, lækjekunst
2 fantasifull, nyskapande verksemd som er estetisk uttrykk for indre eller ytre opplevingar
kunst og kulturkunst og kultur / norsk kunstnorsk kunst / ofre seg for kunstenofre seg for kunsten
: kunst og kulturkunst og kultur / norsk kunstnorsk kunst / ofre seg for kunstenofre seg for kunsten; som etterledd i diktekunst, målarkunst
2 fantasifull, nyskapande verksemd som er estetisk uttrykk for indre eller ytre opplevingar
kunst og kulturkunst og kultur / norsk kunstnorsk kunst / ofre seg for kunstenofre seg for kunsten
: kunst og kulturkunst og kultur / norsk kunstnorsk kunst / ofre seg for kunstenofre seg for kunsten; som etterledd i diktekunst, målarkunst
3 produkt av kunstnarleg verksemd; kunstverk
ha mykje kunst på veggeneha mykje kunst på veggene
: ha mykje kunst på veggeneha mykje kunst på veggene; som etterledd i brukskunst
3 produkt av kunstnarleg verksemd; kunstverk
ha mykje kunst på veggeneha mykje kunst på veggene
: ha mykje kunst på veggeneha mykje kunst på veggene; som etterledd i brukskunst
4 akrobatisk prestasjon, knep som krev øving; illusjon
gjere kunstar på hesteryggengjere kunstar på hesteryggen / magiske kunstarmagiske kunstar
: gjere kunstar på hesteryggengjere kunstar på hesteryggen / magiske kunstarmagiske kunstar
4 akrobatisk prestasjon, knep som krev øving; illusjon
gjere kunstar på hesteryggengjere kunstar på hesteryggen / magiske kunstarmagiske kunstar
: gjere kunstar på hesteryggengjere kunstar på hesteryggen / magiske kunstarmagiske kunstar
5 triks, snitt (II), list (II)
bruke alle slags kunstar for å kome unnabruke alle slags kunstar for å kome unna
: bruke alle slags kunstar for å kome unnabruke alle slags kunstar for å kome unna
5 triks, snitt (II), list (II)
bruke alle slags kunstar for å kome unnabruke alle slags kunstar for å kome unna
: bruke alle slags kunstar for å kome unnabruke alle slags kunstar for å kome unna
6 problem, vanske (I)
det er ingen kunst å koke kaffidet er ingen kunst å koke kaffi
: det er ingen kunst å koke kaffidet er ingen kunst å koke kaffi
6 problem, vanske (I)
det er ingen kunst å koke kaffidet er ingen kunst å koke kaffi
: det er ingen kunst å koke kaffidet er ingen kunst å koke kaffi

 

Resultat pr. side