Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
kumulere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kumulere
(fra latin av cumulus 'haug, hop')
1 om legemiddel eller giftig, radioaktivt stoff: hope seg opp i organismen (og til dels framkalle forgiftning)
1 om legemiddel eller giftig, radioaktivt stoff: hope seg opp i organismen (og til dels framkalle forgiftning)
2 inneha flere geistlige embeter samtidig
2 inneha flere geistlige embeter samtidig
3 jur. slå sammen flere rettskrav til behandling i én sak
3 jur. slå sammen flere rettskrav til behandling i én sak
4 pol. føre opp en kandidat flere ganger på en valgliste
4 pol. føre opp en kandidat flere ganger på en valgliste
1 om legemiddel eller giftig, radioaktivt stoff: hope seg opp i organismen (og til dels framkalle forgiftning)
1 om legemiddel eller giftig, radioaktivt stoff: hope seg opp i organismen (og til dels framkalle forgiftning)
2 inneha flere geistlige embeter samtidig
2 inneha flere geistlige embeter samtidig
3 jur. slå sammen flere rettskrav til behandling i én sak
3 jur. slå sammen flere rettskrav til behandling i én sak
4 pol. føre opp en kandidat flere ganger på en valgliste
4 pol. føre opp en kandidat flere ganger på en valgliste

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
kumulere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kumulere
(latin cumulare av cumulus 'hop, dyngje')
1 hope opp; om lækjemiddel eller giftig, radioaktivt stoff: hope seg opp i organismen (og forgifte han)
1 hope opp; om lækjemiddel eller giftig, radioaktivt stoff: hope seg opp i organismen (og forgifte han)
2 i politikk: føre opp namnet til ein kandidat meir enn éin gong på ei valliste
kumulere dei ti første kandidatanekumulere dei ti første kandidatane
: kumulere dei ti første kandidatanekumulere dei ti første kandidatane
2 i politikk: føre opp namnet til ein kandidat meir enn éin gong på ei valliste
kumulere dei ti første kandidatanekumulere dei ti første kandidatane
: kumulere dei ti første kandidatanekumulere dei ti første kandidatane
3 i jus: slå to eller fleire tvistemål saman til éi sak
3 i jus: slå to eller fleire tvistemål saman til éi sak
4 ha fleire geistlege embete samstundes
4 ha fleire geistlege embete samstundes
1 hope opp; om lækjemiddel eller giftig, radioaktivt stoff: hope seg opp i organismen (og forgifte han)
1 hope opp; om lækjemiddel eller giftig, radioaktivt stoff: hope seg opp i organismen (og forgifte han)
2 i politikk: føre opp namnet til ein kandidat meir enn éin gong på ei valliste
kumulere dei ti første kandidatanekumulere dei ti første kandidatane
: kumulere dei ti første kandidatanekumulere dei ti første kandidatane
2 i politikk: føre opp namnet til ein kandidat meir enn éin gong på ei valliste
kumulere dei ti første kandidatanekumulere dei ti første kandidatane
: kumulere dei ti første kandidatanekumulere dei ti første kandidatane
3 i jus: slå to eller fleire tvistemål saman til éi sak
3 i jus: slå to eller fleire tvistemål saman til éi sak
4 ha fleire geistlege embete samstundes
4 ha fleire geistlege embete samstundes

 

Resultat pr. side