Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kross m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kross
(norrønt kross, gjennom gammalengelsk eller irsk frå latin crux)
1 i Romarriket: vanærande straffereiskap, brukt til dødsstraff, laga av ein loddrett stolpe med laust tverrtre til å hengje brotsmenn på
Jesus hang på krossenJesus hang på krossen
: Jesus hang på krossenJesus hang på krossen
1 i Romarriket: vanærande straffereiskap, brukt til dødsstraff, laga av ein loddrett stolpe med laust tverrtre til å hengje brotsmenn på
Jesus hang på krossenJesus hang på krossen
: Jesus hang på krossenJesus hang på krossen
2 symbol for Kristus og kristendomen
stride for krossenstride for krossen / finne fred ved krossenfinne fred ved krossen
: stride for krossenstride for krossen / finne fred ved krossenfinne fred ved krossen
2 symbol for Kristus og kristendomen
stride for krossenstride for krossen / finne fred ved krossenfinne fred ved krossen
: stride for krossenstride for krossen / finne fred ved krossenfinne fred ved krossen
3 i overført tyding, etter Luk. 14,27: tung lagnad, bør; pine (I), plage (I); (stor) sorg, liding
ha ein kross å bereha ein kross å bere
: ha ein kross å bereha ein kross å bere
// stor vanske, uløyseleg problem
tankekrosstankekross
: tankekrosstankekross
// stor vanske, uløyseleg problem
tankekrosstankekross
: tankekrosstankekross
3 i overført tyding, etter Luk. 14,27: tung lagnad, bør; pine (I), plage (I); (stor) sorg, liding
ha ein kross å bereha ein kross å bere
: ha ein kross å bereha ein kross å bere
// stor vanske, uløyseleg problem
tankekrosstankekross
: tankekrosstankekross
// stor vanske, uløyseleg problem
tankekrosstankekross
: tankekrosstankekross
4 figur eller ting på skap som ein kross (1) eller som liknar på ein kross (1), ofte nytta som symbol
andreaskrossandreaskross / hakekrosshakekross / krossen i flaggetkrossen i flagget / bere ein kross rundt halsenbere ein kross rundt halsen / setje kross på ei gravsetje kross på ei grav
: andreaskrossandreaskross / hakekrosshakekross / krossen i flaggetkrossen i flagget / bere ein kross rundt halsenbere ein kross rundt halsen / setje kross på ei gravsetje kross på ei grav
// dekorasjon (3)
storkrossstorkross
: storkrossstorkross
// dekorasjon (3)
storkrossstorkross
: storkrossstorkross
// med preposisjon:
i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
: i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
// med preposisjon:
i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
: i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
//
krype til krossen audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist
krype til krossen audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist //
leggje i kross plassere tvers over einannan, krysse (I,2) plassere tvers over einannan, krysse (I,2)
leggje i kross plassere tvers over einannan, krysse (I,2) plassere tvers over einannan, krysse (I,2) //
ikkje leggje to pinnar i kross la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger
ikkje leggje to pinnar i kross la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger
4 figur eller ting på skap som ein kross (1) eller som liknar på ein kross (1), ofte nytta som symbol
andreaskrossandreaskross / hakekrosshakekross / krossen i flaggetkrossen i flagget / bere ein kross rundt halsenbere ein kross rundt halsen / setje kross på ei gravsetje kross på ei grav
: andreaskrossandreaskross / hakekrosshakekross / krossen i flaggetkrossen i flagget / bere ein kross rundt halsenbere ein kross rundt halsen / setje kross på ei gravsetje kross på ei grav
// dekorasjon (3)
storkrossstorkross
: storkrossstorkross
// dekorasjon (3)
storkrossstorkross
: storkrossstorkross
// med preposisjon:
i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
: i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
// med preposisjon:
i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
: i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
//
krype til krossen audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist
krype til krossen audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist //
leggje i kross plassere tvers over einannan, krysse (I,2) plassere tvers over einannan, krysse (I,2)
leggje i kross plassere tvers over einannan, krysse (I,2) plassere tvers over einannan, krysse (I,2) //
ikkje leggje to pinnar i kross la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger
ikkje leggje to pinnar i kross la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger
5 vegeskil; sentrum på ein liten stad
dei bur nede i krossendei bur nede i krossen
: dei bur nede i krossendei bur nede i krossen
5 vegeskil; sentrum på ein liten stad
dei bur nede i krossendei bur nede i krossen
: dei bur nede i krossendei bur nede i krossen
6 i eidar:
kross!kross!
: kross!kross!
//
kross på halsen æresord æresord
kross på halsen æresord æresord
6 i eidar:
kross!kross!
: kross!kross!
//
kross på halsen æresord æresord
kross på halsen æresord æresord
1 i Romarriket: vanærande straffereiskap, brukt til dødsstraff, laga av ein loddrett stolpe med laust tverrtre til å hengje brotsmenn på
Jesus hang på krossenJesus hang på krossen
: Jesus hang på krossenJesus hang på krossen
1 i Romarriket: vanærande straffereiskap, brukt til dødsstraff, laga av ein loddrett stolpe med laust tverrtre til å hengje brotsmenn på
Jesus hang på krossenJesus hang på krossen
: Jesus hang på krossenJesus hang på krossen
2 symbol for Kristus og kristendomen
stride for krossenstride for krossen / finne fred ved krossenfinne fred ved krossen
: stride for krossenstride for krossen / finne fred ved krossenfinne fred ved krossen
2 symbol for Kristus og kristendomen
stride for krossenstride for krossen / finne fred ved krossenfinne fred ved krossen
: stride for krossenstride for krossen / finne fred ved krossenfinne fred ved krossen
3 i overført tyding, etter Luk. 14,27: tung lagnad, bør; pine (I), plage (I); (stor) sorg, liding
ha ein kross å bereha ein kross å bere
: ha ein kross å bereha ein kross å bere
// stor vanske, uløyseleg problem
tankekrosstankekross
: tankekrosstankekross
// stor vanske, uløyseleg problem
tankekrosstankekross
: tankekrosstankekross
3 i overført tyding, etter Luk. 14,27: tung lagnad, bør; pine (I), plage (I); (stor) sorg, liding
ha ein kross å bereha ein kross å bere
: ha ein kross å bereha ein kross å bere
// stor vanske, uløyseleg problem
tankekrosstankekross
: tankekrosstankekross
// stor vanske, uløyseleg problem
tankekrosstankekross
: tankekrosstankekross
4 figur eller ting på skap som ein kross (1) eller som liknar på ein kross (1), ofte nytta som symbol
andreaskrossandreaskross / hakekrosshakekross / krossen i flaggetkrossen i flagget / bere ein kross rundt halsenbere ein kross rundt halsen / setje kross på ei gravsetje kross på ei grav
: andreaskrossandreaskross / hakekrosshakekross / krossen i flaggetkrossen i flagget / bere ein kross rundt halsenbere ein kross rundt halsen / setje kross på ei gravsetje kross på ei grav
// dekorasjon (3)
storkrossstorkross
: storkrossstorkross
// dekorasjon (3)
storkrossstorkross
: storkrossstorkross
// med preposisjon:
i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
: i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
// med preposisjon:
i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
: i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
//
krype til krossen audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist
krype til krossen audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist //
leggje i kross plassere tvers over einannan, krysse (I,2) plassere tvers over einannan, krysse (I,2)
leggje i kross plassere tvers over einannan, krysse (I,2) plassere tvers over einannan, krysse (I,2) //
ikkje leggje to pinnar i kross la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger
ikkje leggje to pinnar i kross la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger
4 figur eller ting på skap som ein kross (1) eller som liknar på ein kross (1), ofte nytta som symbol
andreaskrossandreaskross / hakekrosshakekross / krossen i flaggetkrossen i flagget / bere ein kross rundt halsenbere ein kross rundt halsen / setje kross på ei gravsetje kross på ei grav
: andreaskrossandreaskross / hakekrosshakekross / krossen i flaggetkrossen i flagget / bere ein kross rundt halsenbere ein kross rundt halsen / setje kross på ei gravsetje kross på ei grav
// dekorasjon (3)
storkrossstorkross
: storkrossstorkross
// dekorasjon (3)
storkrossstorkross
: storkrossstorkross
// med preposisjon:
i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
: i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
// med preposisjon:
i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
: i kross og krok i ulike leier, til ulike kantari kross og krok i ulike leier, til ulike kantar
//
krype til krossen audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist
krype til krossen audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist audmykje seg ved å krype til krusifikset og gjere bot; angre seg; no helst: søkje hjelp som ein før har avvist //
leggje i kross plassere tvers over einannan, krysse (I,2) plassere tvers over einannan, krysse (I,2)
leggje i kross plassere tvers over einannan, krysse (I,2) plassere tvers over einannan, krysse (I,2) //
ikkje leggje to pinnar i kross la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger
ikkje leggje to pinnar i kross la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger la vere å hjelpe til, ikkje lyfte ein finger
5 vegeskil; sentrum på ein liten stad
dei bur nede i krossendei bur nede i krossen
: dei bur nede i krossendei bur nede i krossen
5 vegeskil; sentrum på ein liten stad
dei bur nede i krossendei bur nede i krossen
: dei bur nede i krossendei bur nede i krossen
6 i eidar:
kross!kross!
: kross!kross!
//
kross på halsen æresord æresord
kross på halsen æresord æresord
6 i eidar:
kross!kross!
: kross!kross!
//
kross på halsen æresord æresord
kross på halsen æresord æresord

 

Resultat pr. side