Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
krok m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet krok
(norrønt krókr)
1 noko som er krøkt; stong med bøyg i enden; hake (II), bøyg
bismarkrokbismarkrok / fiskekrokfiskekrok / heklekrokheklekrok / jernkrokjernkrok / stormkrok haspestormkrok haspe / få på kroken òg overf: få (nokon) som kjærastfå på kroken òg overf: få (nokon) som kjærast
: bismarkrokbismarkrok / fiskekrokfiskekrok / heklekrokheklekrok / jernkrokjernkrok / stormkrok haspestormkrok haspe / få på kroken òg overf: få (nokon) som kjærastfå på kroken òg overf: få (nokon) som kjærast
// i uttrykk
dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
: dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
// i uttrykk
dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
: dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
//
bite på kroken bite på (agnet); la seg lure, narre bite på (agnet); la seg lure, narre
bite på kroken bite på (agnet); la seg lure, narre bite på (agnet); la seg lure, narre //
setje kroken for døra òg overf: måtte gje opp (ei verksemd) òg overf: måtte gje opp (ei verksemd)
setje kroken for døra òg overf: måtte gje opp (ei verksemd) òg overf: måtte gje opp (ei verksemd)
1 noko som er krøkt; stong med bøyg i enden; hake (II), bøyg
bismarkrokbismarkrok / fiskekrokfiskekrok / heklekrokheklekrok / jernkrokjernkrok / stormkrok haspestormkrok haspe / få på kroken òg overf: få (nokon) som kjærastfå på kroken òg overf: få (nokon) som kjærast
: bismarkrokbismarkrok / fiskekrokfiskekrok / heklekrokheklekrok / jernkrokjernkrok / stormkrok haspestormkrok haspe / få på kroken òg overf: få (nokon) som kjærastfå på kroken òg overf: få (nokon) som kjærast
// i uttrykk
dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
: dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
// i uttrykk
dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
: dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
//
bite på kroken bite på (agnet); la seg lure, narre bite på (agnet); la seg lure, narre
bite på kroken bite på (agnet); la seg lure, narre bite på (agnet); la seg lure, narre //
setje kroken for døra òg overf: måtte gje opp (ei verksemd) òg overf: måtte gje opp (ei verksemd)
setje kroken for døra òg overf: måtte gje opp (ei verksemd) òg overf: måtte gje opp (ei verksemd)
2 krum ås (I,3) på ard
2 krum ås (I,3) på ard
3 bøyg, sving, vinkel på linje, elv, veg og liknande
armkrokarmkrok / augekrokaugekrok / elva, vegen gjekk i krokar og svingarelva, vegen gjekk i krokar og svingar
: armkrokarmkrok / augekrokaugekrok / elva, vegen gjekk i krokar og svingarelva, vegen gjekk i krokar og svingar
3 bøyg, sving, vinkel på linje, elv, veg og liknande
armkrokarmkrok / augekrokaugekrok / elva, vegen gjekk i krokar og svingarelva, vegen gjekk i krokar og svingar
: armkrokarmkrok / augekrokaugekrok / elva, vegen gjekk i krokar og svingarelva, vegen gjekk i krokar og svingar
4 krokfot; meinråd; sløgt påfunn
meinkrokmeinkrok / revkrokrevkrok / spenne krok for nokonspenne krok for nokon
: meinkrokmeinkrok / revkrokrevkrok / spenne krok for nokonspenne krok for nokon
4 krokfot; meinråd; sløgt påfunn
meinkrokmeinkrok / revkrokrevkrok / spenne krok for nokonspenne krok for nokon
: meinkrokmeinkrok / revkrokrevkrok / spenne krok for nokonspenne krok for nokon
5 i rom: indre hjørne; bortgøymd stad
avkrokavkrok / ein mørk krokein mørk krok / setje noko bort i ein kroksetje noko bort i ein krok
: avkrokavkrok / ein mørk krokein mørk krok / setje noko bort i ein kroksetje noko bort i ein krok
5 i rom: indre hjørne; bortgøymd stad
avkrokavkrok / ein mørk krokein mørk krok / setje noko bort i ein kroksetje noko bort i ein krok
: avkrokavkrok / ein mørk krokein mørk krok / setje noko bort i ein kroksetje noko bort i ein krok
6 eldre (krokrygga) person; stakkar (1)
hjelpe ein gammal krokhjelpe ein gammal krok
: hjelpe ein gammal krokhjelpe ein gammal krok
6 eldre (krokrygga) person; stakkar (1)
hjelpe ein gammal krokhjelpe ein gammal krok
: hjelpe ein gammal krokhjelpe ein gammal krok
1 noko som er krøkt; stong med bøyg i enden; hake (II), bøyg
bismarkrokbismarkrok / fiskekrokfiskekrok / heklekrokheklekrok / jernkrokjernkrok / stormkrok haspestormkrok haspe / få på kroken òg overf: få (nokon) som kjærastfå på kroken òg overf: få (nokon) som kjærast
: bismarkrokbismarkrok / fiskekrokfiskekrok / heklekrokheklekrok / jernkrokjernkrok / stormkrok haspestormkrok haspe / få på kroken òg overf: få (nokon) som kjærastfå på kroken òg overf: få (nokon) som kjærast
// i uttrykk
dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
: dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
// i uttrykk
dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
: dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
//
bite på kroken bite på (agnet); la seg lure, narre bite på (agnet); la seg lure, narre
bite på kroken bite på (agnet); la seg lure, narre bite på (agnet); la seg lure, narre //
setje kroken for døra òg overf: måtte gje opp (ei verksemd) òg overf: måtte gje opp (ei verksemd)
setje kroken for døra òg overf: måtte gje opp (ei verksemd) òg overf: måtte gje opp (ei verksemd)
1 noko som er krøkt; stong med bøyg i enden; hake (II), bøyg
bismarkrokbismarkrok / fiskekrokfiskekrok / heklekrokheklekrok / jernkrokjernkrok / stormkrok haspestormkrok haspe / få på kroken òg overf: få (nokon) som kjærastfå på kroken òg overf: få (nokon) som kjærast
: bismarkrokbismarkrok / fiskekrokfiskekrok / heklekrokheklekrok / jernkrokjernkrok / stormkrok haspestormkrok haspe / få på kroken òg overf: få (nokon) som kjærastfå på kroken òg overf: få (nokon) som kjærast
// i uttrykk
dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
: dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
// i uttrykk
dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
: dra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrardra krok styrkeprøve der to personar dreg kvarandre etter krokete langfingrar
//
bite på kroken bite på (agnet); la seg lure, narre bite på (agnet); la seg lure, narre
bite på kroken bite på (agnet); la seg lure, narre bite på (agnet); la seg lure, narre //
setje kroken for døra òg overf: måtte gje opp (ei verksemd) òg overf: måtte gje opp (ei verksemd)
setje kroken for døra òg overf: måtte gje opp (ei verksemd) òg overf: måtte gje opp (ei verksemd)
2 krum ås (I,3) på ard
2 krum ås (I,3) på ard
3 bøyg, sving, vinkel på linje, elv, veg og liknande
armkrokarmkrok / augekrokaugekrok / elva, vegen gjekk i krokar og svingarelva, vegen gjekk i krokar og svingar
: armkrokarmkrok / augekrokaugekrok / elva, vegen gjekk i krokar og svingarelva, vegen gjekk i krokar og svingar
3 bøyg, sving, vinkel på linje, elv, veg og liknande
armkrokarmkrok / augekrokaugekrok / elva, vegen gjekk i krokar og svingarelva, vegen gjekk i krokar og svingar
: armkrokarmkrok / augekrokaugekrok / elva, vegen gjekk i krokar og svingarelva, vegen gjekk i krokar og svingar
4 krokfot; meinråd; sløgt påfunn
meinkrokmeinkrok / revkrokrevkrok / spenne krok for nokonspenne krok for nokon
: meinkrokmeinkrok / revkrokrevkrok / spenne krok for nokonspenne krok for nokon
4 krokfot; meinråd; sløgt påfunn
meinkrokmeinkrok / revkrokrevkrok / spenne krok for nokonspenne krok for nokon
: meinkrokmeinkrok / revkrokrevkrok / spenne krok for nokonspenne krok for nokon
5 i rom: indre hjørne; bortgøymd stad
avkrokavkrok / ein mørk krokein mørk krok / setje noko bort i ein kroksetje noko bort i ein krok
: avkrokavkrok / ein mørk krokein mørk krok / setje noko bort i ein kroksetje noko bort i ein krok
5 i rom: indre hjørne; bortgøymd stad
avkrokavkrok / ein mørk krokein mørk krok / setje noko bort i ein kroksetje noko bort i ein krok
: avkrokavkrok / ein mørk krokein mørk krok / setje noko bort i ein kroksetje noko bort i ein krok
6 eldre (krokrygga) person; stakkar (1)
hjelpe ein gammal krokhjelpe ein gammal krok
: hjelpe ein gammal krokhjelpe ein gammal krok
6 eldre (krokrygga) person; stakkar (1)
hjelpe ein gammal krokhjelpe ein gammal krok
: hjelpe ein gammal krokhjelpe ein gammal krok

 

Resultat pr. side