Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
kritikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kritikk
(gjennom fransk, fra gresk kritike tekhne 'kunsten å bedømme')
1 vurdering, bedømmelse, anmeldelse (2) av kunst, litteratur
øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
: øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
//
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
1 vurdering, bedømmelse, anmeldelse (2) av kunst, litteratur
øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
: øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
//
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
2 vitenskapelig kildegransking
bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
: bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
2 vitenskapelig kildegransking
bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
: bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
3 klander, nedsettende omtale
bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
: bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
3 klander, nedsettende omtale
bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
: bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
1 vurdering, bedømmelse, anmeldelse (2) av kunst, litteratur
øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
: øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
//
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
1 vurdering, bedømmelse, anmeldelse (2) av kunst, litteratur
øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
: øve kritikkøve kritikk / stå for kritikkstå for kritikk / teaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikkteaterstykket, boka fikk god, dårlig kritikk / kritikken var ikke nådigkritikken var ikke nådig / positiv, negativ kritikkpositiv, negativ kritikk
//
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
under enhver kritikk svært dårlig svært dårlig
2 vitenskapelig kildegransking
bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
: bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
2 vitenskapelig kildegransking
bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
: bibelkritikk, tekstkritikkbibelkritikk, tekstkritikk
3 klander, nedsettende omtale
bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
: bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
3 klander, nedsettende omtale
bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk
: bli utsatt for kritikkbli utsatt for kritikk / komme med, rette kritikk mot noe(n)komme med, rette kritikk mot noe(n) / sur kritikksur kritikk

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
kritikk m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kritikk
(gjennom fransk, frå gresk av 'skilje, avgjere, dømme'; sjå kriterium)
1 dom (I,2), dømming, vurdering (av kunstverk, prestasjon)
kunstkritikkkunstkritikk / litteraturkritikklitteraturkritikk / sjølvkritikksjølvkritikk / få god, dårleg kritikkfå god, dårleg kritikk
: kunstkritikkkunstkritikk / litteraturkritikklitteraturkritikk / sjølvkritikksjølvkritikk / få god, dårleg kritikkfå god, dårleg kritikk
1 dom (I,2), dømming, vurdering (av kunstverk, prestasjon)
kunstkritikkkunstkritikk / litteraturkritikklitteraturkritikk / sjølvkritikksjølvkritikk / få god, dårleg kritikkfå god, dårleg kritikk
: kunstkritikkkunstkritikk / litteraturkritikklitteraturkritikk / sjølvkritikksjølvkritikk / få god, dårleg kritikkfå god, dårleg kritikk
2 vitskapleg kjeldegransking
bibelkritikkbibelkritikk / tekstkritikktekstkritikk
: bibelkritikkbibelkritikk / tekstkritikktekstkritikk
2 vitskapleg kjeldegransking
bibelkritikkbibelkritikk / tekstkritikktekstkritikk
: bibelkritikkbibelkritikk / tekstkritikktekstkritikk
3 klander; nedsetjande omtale; misnøye
kome med kritikkkome med kritikk / sur kritikksur kritikk
: kome med kritikkkome med kritikk / sur kritikksur kritikk
3 klander; nedsetjande omtale; misnøye
kome med kritikkkome med kritikk / sur kritikksur kritikk
: kome med kritikkkome med kritikk / sur kritikksur kritikk
1 dom (I,2), dømming, vurdering (av kunstverk, prestasjon)
kunstkritikkkunstkritikk / litteraturkritikklitteraturkritikk / sjølvkritikksjølvkritikk / få god, dårleg kritikkfå god, dårleg kritikk
: kunstkritikkkunstkritikk / litteraturkritikklitteraturkritikk / sjølvkritikksjølvkritikk / få god, dårleg kritikkfå god, dårleg kritikk
1 dom (I,2), dømming, vurdering (av kunstverk, prestasjon)
kunstkritikkkunstkritikk / litteraturkritikklitteraturkritikk / sjølvkritikksjølvkritikk / få god, dårleg kritikkfå god, dårleg kritikk
: kunstkritikkkunstkritikk / litteraturkritikklitteraturkritikk / sjølvkritikksjølvkritikk / få god, dårleg kritikkfå god, dårleg kritikk
2 vitskapleg kjeldegransking
bibelkritikkbibelkritikk / tekstkritikktekstkritikk
: bibelkritikkbibelkritikk / tekstkritikktekstkritikk
2 vitskapleg kjeldegransking
bibelkritikkbibelkritikk / tekstkritikktekstkritikk
: bibelkritikkbibelkritikk / tekstkritikktekstkritikk
3 klander; nedsetjande omtale; misnøye
kome med kritikkkome med kritikk / sur kritikksur kritikk
: kome med kritikkkome med kritikk / sur kritikksur kritikk
3 klander; nedsetjande omtale; misnøye
kome med kritikkkome med kritikk / sur kritikksur kritikk
: kome med kritikkkome med kritikk / sur kritikksur kritikk

 

Resultat pr. side