Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
krise m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet krise
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet krise
(gjennom tysk og, fransk, fra gresk krisis 'avgjørelse')
1 avgjørende vendepunkt i sykdom
krisen er overkrisen er over
: krisen er overkrisen er over
// sjelestrid
en religiøs kriseen religiøs krise
: en religiøs kriseen religiøs krise
// sjelestrid
en religiøs kriseen religiøs krise
: en religiøs kriseen religiøs krise
1 avgjørende vendepunkt i sykdom
krisen er overkrisen er over
: krisen er overkrisen er over
// sjelestrid
en religiøs kriseen religiøs krise
: en religiøs kriseen religiøs krise
// sjelestrid
en religiøs kriseen religiøs krise
: en religiøs kriseen religiøs krise
2 svært vanskelig situasjon, akutte vanskeligheter
regjeringskriseregjeringskrise / politisk krisepolitisk krise / teatrene er inne i en kriseteatrene er inne i en krise / oljekriseoljekrise / (den økonomiske) krisen i 30-årene(den økonomiske) krisen i 30-årene
: regjeringskriseregjeringskrise / politisk krisepolitisk krise / teatrene er inne i en kriseteatrene er inne i en krise / oljekriseoljekrise / (den økonomiske) krisen i 30-årene(den økonomiske) krisen i 30-årene
2 svært vanskelig situasjon, akutte vanskeligheter
regjeringskriseregjeringskrise / politisk krisepolitisk krise / teatrene er inne i en kriseteatrene er inne i en krise / oljekriseoljekrise / (den økonomiske) krisen i 30-årene(den økonomiske) krisen i 30-årene
: regjeringskriseregjeringskrise / politisk krisepolitisk krise / teatrene er inne i en kriseteatrene er inne i en krise / oljekriseoljekrise / (den økonomiske) krisen i 30-årene(den økonomiske) krisen i 30-årene
1 avgjørende vendepunkt i sykdom
krisen er overkrisen er over
: krisen er overkrisen er over
// sjelestrid
en religiøs kriseen religiøs krise
: en religiøs kriseen religiøs krise
// sjelestrid
en religiøs kriseen religiøs krise
: en religiøs kriseen religiøs krise
1 avgjørende vendepunkt i sykdom
krisen er overkrisen er over
: krisen er overkrisen er over
// sjelestrid
en religiøs kriseen religiøs krise
: en religiøs kriseen religiøs krise
// sjelestrid
en religiøs kriseen religiøs krise
: en religiøs kriseen religiøs krise
2 svært vanskelig situasjon, akutte vanskeligheter
regjeringskriseregjeringskrise / politisk krisepolitisk krise / teatrene er inne i en kriseteatrene er inne i en krise / oljekriseoljekrise / (den økonomiske) krisen i 30-årene(den økonomiske) krisen i 30-årene
: regjeringskriseregjeringskrise / politisk krisepolitisk krise / teatrene er inne i en kriseteatrene er inne i en krise / oljekriseoljekrise / (den økonomiske) krisen i 30-årene(den økonomiske) krisen i 30-årene
2 svært vanskelig situasjon, akutte vanskeligheter
regjeringskriseregjeringskrise / politisk krisepolitisk krise / teatrene er inne i en kriseteatrene er inne i en krise / oljekriseoljekrise / (den økonomiske) krisen i 30-årene(den økonomiske) krisen i 30-årene
: regjeringskriseregjeringskrise / politisk krisepolitisk krise / teatrene er inne i en kriseteatrene er inne i en krise / oljekriseoljekrise / (den økonomiske) krisen i 30-årene(den økonomiske) krisen i 30-årene

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
krise m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet krise
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet krise
(gjennom tysk, fransk, frå gresk krisis 'avgjerd')
1 avgjerande vendepunkt i ein sjukdom; sterk svinging i sinnstilstanden
kome seg over krisakome seg over krisa
: kome seg over krisakome seg over krisa
// sjelestrid
ei religiøs kriseei religiøs krise
: ei religiøs kriseei religiøs krise
// sjelestrid
ei religiøs kriseei religiøs krise
: ei religiøs kriseei religiøs krise
1 avgjerande vendepunkt i ein sjukdom; sterk svinging i sinnstilstanden
kome seg over krisakome seg over krisa
: kome seg over krisakome seg over krisa
// sjelestrid
ei religiøs kriseei religiøs krise
: ei religiøs kriseei religiøs krise
// sjelestrid
ei religiøs kriseei religiøs krise
: ei religiøs kriseei religiøs krise
2 akutt vanske i (det økonomiske livet); nedgangsperiode
energikriseenergikrise / oljekriseoljekrise / verdskriseverdskrise / økokriseøkokrise
: energikriseenergikrise / oljekriseoljekrise / verdskriseverdskrise / økokriseøkokrise
2 akutt vanske i (det økonomiske livet); nedgangsperiode
energikriseenergikrise / oljekriseoljekrise / verdskriseverdskrise / økokriseøkokrise
: energikriseenergikrise / oljekriseoljekrise / verdskriseverdskrise / økokriseøkokrise
3 akutt politiske vanske
krise i regjeringssamarbeidetkrise i regjeringssamarbeidet
: krise i regjeringssamarbeidetkrise i regjeringssamarbeidet
3 akutt politiske vanske
krise i regjeringssamarbeidetkrise i regjeringssamarbeidet
: krise i regjeringssamarbeidetkrise i regjeringssamarbeidet
1 avgjerande vendepunkt i ein sjukdom; sterk svinging i sinnstilstanden
kome seg over krisakome seg over krisa
: kome seg over krisakome seg over krisa
// sjelestrid
ei religiøs kriseei religiøs krise
: ei religiøs kriseei religiøs krise
// sjelestrid
ei religiøs kriseei religiøs krise
: ei religiøs kriseei religiøs krise
1 avgjerande vendepunkt i ein sjukdom; sterk svinging i sinnstilstanden
kome seg over krisakome seg over krisa
: kome seg over krisakome seg over krisa
// sjelestrid
ei religiøs kriseei religiøs krise
: ei religiøs kriseei religiøs krise
// sjelestrid
ei religiøs kriseei religiøs krise
: ei religiøs kriseei religiøs krise
2 akutt vanske i (det økonomiske livet); nedgangsperiode
energikriseenergikrise / oljekriseoljekrise / verdskriseverdskrise / økokriseøkokrise
: energikriseenergikrise / oljekriseoljekrise / verdskriseverdskrise / økokriseøkokrise
2 akutt vanske i (det økonomiske livet); nedgangsperiode
energikriseenergikrise / oljekriseoljekrise / verdskriseverdskrise / økokriseøkokrise
: energikriseenergikrise / oljekriseoljekrise / verdskriseverdskrise / økokriseøkokrise
3 akutt politiske vanske
krise i regjeringssamarbeidetkrise i regjeringssamarbeidet
: krise i regjeringssamarbeidetkrise i regjeringssamarbeidet
3 akutt politiske vanske
krise i regjeringssamarbeidetkrise i regjeringssamarbeidet
: krise i regjeringssamarbeidetkrise i regjeringssamarbeidet

 

Resultat pr. side