Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I krav n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet krav
(norrønt krǫf)
1 det å kreve noe, fordring, forlangende
sette fram krav om høyere lønnsette fram krav om høyere lønn / gjøre krav på noegjøre krav på noe / stå på kravastå på krava / innfri kraveneinnfri kravene / et rettmessig kravet rettmessig krav / ikke få det en har krav rett tilikke få det en har krav rett til / stille store krav til sine medarbeiderestille store krav til sine medarbeidere / vi har krav på å få vite sannhetenvi har krav på å få vite sannheten / hevde noe med krav på pålitelighethevde noe med krav på pålitelighet / ha krav i boetha krav i boet
: sette fram krav om høyere lønnsette fram krav om høyere lønn / gjøre krav på noegjøre krav på noe / stå på kravastå på krava / innfri kraveneinnfri kravene / et rettmessig kravet rettmessig krav / ikke få det en har krav rett tilikke få det en har krav rett til / stille store krav til sine medarbeiderestille store krav til sine medarbeidere / vi har krav på å få vite sannhetenvi har krav på å få vite sannheten / hevde noe med krav på pålitelighethevde noe med krav på pålitelighet / ha krav i boetha krav i boet
1 det å kreve noe, fordring, forlangende
sette fram krav om høyere lønnsette fram krav om høyere lønn / gjøre krav på noegjøre krav på noe / stå på kravastå på krava / innfri kraveneinnfri kravene / et rettmessig kravet rettmessig krav / ikke få det en har krav rett tilikke få det en har krav rett til / stille store krav til sine medarbeiderestille store krav til sine medarbeidere / vi har krav på å få vite sannhetenvi har krav på å få vite sannheten / hevde noe med krav på pålitelighethevde noe med krav på pålitelighet / ha krav i boetha krav i boet
: sette fram krav om høyere lønnsette fram krav om høyere lønn / gjøre krav på noegjøre krav på noe / stå på kravastå på krava / innfri kraveneinnfri kravene / et rettmessig kravet rettmessig krav / ikke få det en har krav rett tilikke få det en har krav rett til / stille store krav til sine medarbeiderestille store krav til sine medarbeidere / vi har krav på å få vite sannhetenvi har krav på å få vite sannheten / hevde noe med krav på pålitelighethevde noe med krav på pålitelighet / ha krav i boetha krav i boet
2 regning, kravbrev
få et krav i postenfå et krav i posten
: få et krav i postenfå et krav i posten
2 regning, kravbrev
få et krav i postenfå et krav i posten
: få et krav i postenfå et krav i posten
1 det å kreve noe, fordring, forlangende
sette fram krav om høyere lønnsette fram krav om høyere lønn / gjøre krav på noegjøre krav på noe / stå på kravastå på krava / innfri kraveneinnfri kravene / et rettmessig kravet rettmessig krav / ikke få det en har krav rett tilikke få det en har krav rett til / stille store krav til sine medarbeiderestille store krav til sine medarbeidere / vi har krav på å få vite sannhetenvi har krav på å få vite sannheten / hevde noe med krav på pålitelighethevde noe med krav på pålitelighet / ha krav i boetha krav i boet
: sette fram krav om høyere lønnsette fram krav om høyere lønn / gjøre krav på noegjøre krav på noe / stå på kravastå på krava / innfri kraveneinnfri kravene / et rettmessig kravet rettmessig krav / ikke få det en har krav rett tilikke få det en har krav rett til / stille store krav til sine medarbeiderestille store krav til sine medarbeidere / vi har krav på å få vite sannhetenvi har krav på å få vite sannheten / hevde noe med krav på pålitelighethevde noe med krav på pålitelighet / ha krav i boetha krav i boet
1 det å kreve noe, fordring, forlangende
sette fram krav om høyere lønnsette fram krav om høyere lønn / gjøre krav på noegjøre krav på noe / stå på kravastå på krava / innfri kraveneinnfri kravene / et rettmessig kravet rettmessig krav / ikke få det en har krav rett tilikke få det en har krav rett til / stille store krav til sine medarbeiderestille store krav til sine medarbeidere / vi har krav på å få vite sannhetenvi har krav på å få vite sannheten / hevde noe med krav på pålitelighethevde noe med krav på pålitelighet / ha krav i boetha krav i boet
: sette fram krav om høyere lønnsette fram krav om høyere lønn / gjøre krav på noegjøre krav på noe / stå på kravastå på krava / innfri kraveneinnfri kravene / et rettmessig kravet rettmessig krav / ikke få det en har krav rett tilikke få det en har krav rett til / stille store krav til sine medarbeiderestille store krav til sine medarbeidere / vi har krav på å få vite sannhetenvi har krav på å få vite sannheten / hevde noe med krav på pålitelighethevde noe med krav på pålitelighet / ha krav i boetha krav i boet
2 regning, kravbrev
få et krav i postenfå et krav i posten
: få et krav i postenfå et krav i posten
2 regning, kravbrev
få et krav i postenfå et krav i posten
: få et krav i postenfå et krav i posten
II krav n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet krav
krave (II) krave (II)

 

Resultat pr. side