Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kontor n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kontor
(frå tysk it; sjå konto)
1 administrasjonslokale i bedrift
arbeide på kontorarbeide på kontor
: arbeide på kontorarbeide på kontor
1 administrasjonslokale i bedrift
arbeide på kontorarbeide på kontor
: arbeide på kontorarbeide på kontor
2 lokale for tenesteytande verksemd
billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
: billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
2 lokale for tenesteytande verksemd
billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
: billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
3 del av ei avdeling i eit departement eller ein annan offentleg institusjon
statskontorstatskontor
: statskontorstatskontor
3 del av ei avdeling i eit departement eller ein annan offentleg institusjon
statskontorstatskontor
: statskontorstatskontor
4 personale på kontor (1, 2 og 3)
vende seg til kontoretvende seg til kontoret
: vende seg til kontoretvende seg til kontoret
4 personale på kontor (1, 2 og 3)
vende seg til kontoretvende seg til kontoret
: vende seg til kontoretvende seg til kontoret
5 arbeidsrom for person som i hovudsaka har skrive- og/el. reknearbeid
ha eige kontorha eige kontor
: ha eige kontorha eige kontor
5 arbeidsrom for person som i hovudsaka har skrive- og/el. reknearbeid
ha eige kontorha eige kontor
: ha eige kontorha eige kontor
1 administrasjonslokale i bedrift
arbeide på kontorarbeide på kontor
: arbeide på kontorarbeide på kontor
1 administrasjonslokale i bedrift
arbeide på kontorarbeide på kontor
: arbeide på kontorarbeide på kontor
2 lokale for tenesteytande verksemd
billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
: billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
2 lokale for tenesteytande verksemd
billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
: billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
3 del av ei avdeling i eit departement eller ein annan offentleg institusjon
statskontorstatskontor
: statskontorstatskontor
3 del av ei avdeling i eit departement eller ein annan offentleg institusjon
statskontorstatskontor
: statskontorstatskontor
4 personale på kontor (1, 2 og 3)
vende seg til kontoretvende seg til kontoret
: vende seg til kontoretvende seg til kontoret
4 personale på kontor (1, 2 og 3)
vende seg til kontoretvende seg til kontoret
: vende seg til kontoretvende seg til kontoret
5 arbeidsrom for person som i hovudsaka har skrive- og/el. reknearbeid
ha eige kontorha eige kontor
: ha eige kontorha eige kontor
5 arbeidsrom for person som i hovudsaka har skrive- og/el. reknearbeid
ha eige kontorha eige kontor
: ha eige kontorha eige kontor

 

Resultat pr. side