Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kontor n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet kontor
(fra fransk, italiensk; se konto)
1 lokale for administrasjon, bokføring og planlegging i bedrift
tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor / arbeide på kontorarbeide på kontor
: tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor / arbeide på kontorarbeide på kontor
1 lokale for administrasjon, bokføring og planlegging i bedrift
tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor / arbeide på kontorarbeide på kontor
: tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor / arbeide på kontorarbeide på kontor
2 lokale for tjenesteytende virksomhet
billettkontorbillettkontor / advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor
: billettkontorbillettkontor / advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor
2 lokale for tjenesteytende virksomhet
billettkontorbillettkontor / advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor
: billettkontorbillettkontor / advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor
3 avdeling i departement eller annen større offentlig institusjon
3 avdeling i departement eller annen større offentlig institusjon
4 arbeidsrom for person som vesentlig har skrive- eller regnearbeid
bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor / ha eget kontorha eget kontor
: bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor / ha eget kontorha eget kontor
4 arbeidsrom for person som vesentlig har skrive- eller regnearbeid
bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor / ha eget kontorha eget kontor
: bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor / ha eget kontorha eget kontor
1 lokale for administrasjon, bokføring og planlegging i bedrift
tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor / arbeide på kontorarbeide på kontor
: tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor / arbeide på kontorarbeide på kontor
1 lokale for administrasjon, bokføring og planlegging i bedrift
tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor / arbeide på kontorarbeide på kontor
: tegnekontor, lønningskontortegnekontor, lønningskontor / arbeide på kontorarbeide på kontor
2 lokale for tjenesteytende virksomhet
billettkontorbillettkontor / advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor
: billettkontorbillettkontor / advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor
2 lokale for tjenesteytende virksomhet
billettkontorbillettkontor / advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor
: billettkontorbillettkontor / advokatkontor, legekontoradvokatkontor, legekontor
3 avdeling i departement eller annen større offentlig institusjon
3 avdeling i departement eller annen større offentlig institusjon
4 arbeidsrom for person som vesentlig har skrive- eller regnearbeid
bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor / ha eget kontorha eget kontor
: bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor / ha eget kontorha eget kontor
4 arbeidsrom for person som vesentlig har skrive- eller regnearbeid
bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor / ha eget kontorha eget kontor
: bli kalt inn på sjefens kontorbli kalt inn på sjefens kontor / ha eget kontorha eget kontor

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kontor n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kontor
(frå tysk it; sjå konto)
1 administrasjonslokale i bedrift
arbeide på kontorarbeide på kontor
: arbeide på kontorarbeide på kontor
1 administrasjonslokale i bedrift
arbeide på kontorarbeide på kontor
: arbeide på kontorarbeide på kontor
2 lokale for tenesteytande verksemd
billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
: billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
2 lokale for tenesteytande verksemd
billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
: billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
3 del av ei avdeling i eit departement eller ein annan offentleg institusjon
statskontorstatskontor
: statskontorstatskontor
3 del av ei avdeling i eit departement eller ein annan offentleg institusjon
statskontorstatskontor
: statskontorstatskontor
4 personale på kontor (1, 2 og 3)
vende seg til kontoretvende seg til kontoret
: vende seg til kontoretvende seg til kontoret
4 personale på kontor (1, 2 og 3)
vende seg til kontoretvende seg til kontoret
: vende seg til kontoretvende seg til kontoret
5 arbeidsrom for person som i hovudsaka har skrive- og/el. reknearbeid
ha eige kontorha eige kontor
: ha eige kontorha eige kontor
5 arbeidsrom for person som i hovudsaka har skrive- og/el. reknearbeid
ha eige kontorha eige kontor
: ha eige kontorha eige kontor
1 administrasjonslokale i bedrift
arbeide på kontorarbeide på kontor
: arbeide på kontorarbeide på kontor
1 administrasjonslokale i bedrift
arbeide på kontorarbeide på kontor
: arbeide på kontorarbeide på kontor
2 lokale for tenesteytande verksemd
billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
: billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
2 lokale for tenesteytande verksemd
billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
: billettkontorbillettkontor / ekspedisjonskontorekspedisjonskontor / lagskontorlagskontor / trygdekontortrygdekontor / velferdskontorvelferdskontor
3 del av ei avdeling i eit departement eller ein annan offentleg institusjon
statskontorstatskontor
: statskontorstatskontor
3 del av ei avdeling i eit departement eller ein annan offentleg institusjon
statskontorstatskontor
: statskontorstatskontor
4 personale på kontor (1, 2 og 3)
vende seg til kontoretvende seg til kontoret
: vende seg til kontoretvende seg til kontoret
4 personale på kontor (1, 2 og 3)
vende seg til kontoretvende seg til kontoret
: vende seg til kontoretvende seg til kontoret
5 arbeidsrom for person som i hovudsaka har skrive- og/el. reknearbeid
ha eige kontorha eige kontor
: ha eige kontorha eige kontor
5 arbeidsrom for person som i hovudsaka har skrive- og/el. reknearbeid
ha eige kontorha eige kontor
: ha eige kontorha eige kontor

 

Resultat pr. side