Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
konfirmere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet konfirmere
(fra latin)
1 bekrefte, stadfeste (lov, forskrift)
// også:
styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
: styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
// også:
styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
: styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
1 bekrefte, stadfeste (lov, forskrift)
// også:
styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
: styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
// også:
styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
: styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
2 utføre konfirmasjon (2)
det var samme presten som både døpte og konfirmerte megdet var samme presten som både døpte og konfirmerte meg
: det var samme presten som både døpte og konfirmerte megdet var samme presten som både døpte og konfirmerte meg
// i passiv: bekrefte sin dåpspakt
han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
: han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
// i passiv: bekrefte sin dåpspakt
han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
: han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
2 utføre konfirmasjon (2)
det var samme presten som både døpte og konfirmerte megdet var samme presten som både døpte og konfirmerte meg
: det var samme presten som både døpte og konfirmerte megdet var samme presten som både døpte og konfirmerte meg
// i passiv: bekrefte sin dåpspakt
han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
: han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
// i passiv: bekrefte sin dåpspakt
han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
: han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
1 bekrefte, stadfeste (lov, forskrift)
// også:
styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
: styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
// også:
styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
: styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
1 bekrefte, stadfeste (lov, forskrift)
// også:
styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
: styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
// også:
styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
: styrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingenstyrets forslag ble konfirmert av generalforsamlingen
2 utføre konfirmasjon (2)
det var samme presten som både døpte og konfirmerte megdet var samme presten som både døpte og konfirmerte meg
: det var samme presten som både døpte og konfirmerte megdet var samme presten som både døpte og konfirmerte meg
// i passiv: bekrefte sin dåpspakt
han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
: han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
// i passiv: bekrefte sin dåpspakt
han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
: han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
2 utføre konfirmasjon (2)
det var samme presten som både døpte og konfirmerte megdet var samme presten som både døpte og konfirmerte meg
: det var samme presten som både døpte og konfirmerte megdet var samme presten som både døpte og konfirmerte meg
// i passiv: bekrefte sin dåpspakt
han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
: han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
// i passiv: bekrefte sin dåpspakt
han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren
: han skal konfirmeres til vårenhan skal konfirmeres til våren

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
konfirmere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet konfirmere
(latin confirmare 'stadfeste')
1 om prest: halde (kyrkjeleg) konfirmasjon
det var same presten som både døypte og konfirmerte megdet var same presten som både døypte og konfirmerte meg
: det var same presten som både døypte og konfirmerte megdet var same presten som både døypte og konfirmerte meg
// i passiv: stadfeste dåpspakta si
eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
: eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
// i passiv: stadfeste dåpspakta si
eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
: eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
// òg: skjelle ut, overhøvle; setje på plass
etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
: etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
// òg: skjelle ut, overhøvle; setje på plass
etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
: etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
1 om prest: halde (kyrkjeleg) konfirmasjon
det var same presten som både døypte og konfirmerte megdet var same presten som både døypte og konfirmerte meg
: det var same presten som både døypte og konfirmerte megdet var same presten som både døypte og konfirmerte meg
// i passiv: stadfeste dåpspakta si
eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
: eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
// i passiv: stadfeste dåpspakta si
eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
: eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
// òg: skjelle ut, overhøvle; setje på plass
etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
: etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
// òg: skjelle ut, overhøvle; setje på plass
etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
: etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
2 i jus: stadfeste (ei lov, føresegn eller liknande)
eit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer deteit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer det
: eit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer deteit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer det
// i overført tyding: godta, vedta
framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
: framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
// i overført tyding: godta, vedta
framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
: framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
2 i jus: stadfeste (ei lov, føresegn eller liknande)
eit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer deteit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer det
: eit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer deteit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer det
// i overført tyding: godta, vedta
framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
: framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
// i overført tyding: godta, vedta
framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
: framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
1 om prest: halde (kyrkjeleg) konfirmasjon
det var same presten som både døypte og konfirmerte megdet var same presten som både døypte og konfirmerte meg
: det var same presten som både døypte og konfirmerte megdet var same presten som både døypte og konfirmerte meg
// i passiv: stadfeste dåpspakta si
eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
: eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
// i passiv: stadfeste dåpspakta si
eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
: eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
// òg: skjelle ut, overhøvle; setje på plass
etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
: etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
// òg: skjelle ut, overhøvle; setje på plass
etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
: etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
1 om prest: halde (kyrkjeleg) konfirmasjon
det var same presten som både døypte og konfirmerte megdet var same presten som både døypte og konfirmerte meg
: det var same presten som både døypte og konfirmerte megdet var same presten som både døypte og konfirmerte meg
// i passiv: stadfeste dåpspakta si
eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
: eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
// i passiv: stadfeste dåpspakta si
eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
: eg skal konfirmerast til våreneg skal konfirmerast til våren
// òg: skjelle ut, overhøvle; setje på plass
etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
: etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
// òg: skjelle ut, overhøvle; setje på plass
etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
: etter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenarenetter tapet vart spelarane skikkeleg konfirmerte av trenaren
2 i jus: stadfeste (ei lov, føresegn eller liknande)
eit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer deteit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer det
: eit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer deteit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer det
// i overført tyding: godta, vedta
framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
: framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
// i overført tyding: godta, vedta
framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
: framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
2 i jus: stadfeste (ei lov, føresegn eller liknande)
eit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer deteit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer det
: eit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer deteit testament frå ein person under 18 år gjeld ikkje før Kongen konfirmerer det
// i overført tyding: godta, vedta
framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
: framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
// i overført tyding: godta, vedta
framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet
: framlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtetframlegget frå styret vart konfirmert av årsmøtet

 

Resultat pr. side