Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kommune m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kommune
(gjennom fransk, fra latin av communis 'felles')
1 område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet underlagt staten, men med et visst selvstyre
bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune / Oslo kommuneOslo kommune
: bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune / Oslo kommuneOslo kommune
1 område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet underlagt staten, men med et visst selvstyre
bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune / Oslo kommuneOslo kommune
: bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune / Oslo kommuneOslo kommune
2 om kommuneadministrasjonen, kommuneetaten:
arbeide i kommunenarbeide i kommunen / skrive til kommunenskrive til kommunen
: arbeide i kommunenarbeide i kommunen / skrive til kommunenskrive til kommunen
2 om kommuneadministrasjonen, kommuneetaten:
arbeide i kommunenarbeide i kommunen / skrive til kommunenskrive til kommunen
: arbeide i kommunenarbeide i kommunen / skrive til kommunenskrive til kommunen
1 område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet underlagt staten, men med et visst selvstyre
bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune / Oslo kommuneOslo kommune
: bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune / Oslo kommuneOslo kommune
1 område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet underlagt staten, men med et visst selvstyre
bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune / Oslo kommuneOslo kommune
: bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune / Oslo kommuneOslo kommune
2 om kommuneadministrasjonen, kommuneetaten:
arbeide i kommunenarbeide i kommunen / skrive til kommunenskrive til kommunen
: arbeide i kommunenarbeide i kommunen / skrive til kommunenskrive til kommunen
2 om kommuneadministrasjonen, kommuneetaten:
arbeide i kommunenarbeide i kommunen / skrive til kommunenskrive til kommunen
: arbeide i kommunenarbeide i kommunen / skrive til kommunenskrive til kommunen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kommune m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kommune
(gjennom fransk, frå latin communia, eigenleg n fleirtal av communis 'sams')
1 område som er ei eiga politisk og administrativ eining, og som høyrer inn under staten, men har eit visst sjølvstyre
bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
: bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
1 område som er ei eiga politisk og administrativ eining, og som høyrer inn under staten, men har eit visst sjølvstyre
bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
: bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
2 administrasjonen, styringsorgana i ein kommune
skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
: skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
2 administrasjonen, styringsorgana i ein kommune
skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
: skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
3 om styret i Paris: kommunestyret 1789–95; revolusjonsregjeringa våren 1871
3 om styret i Paris: kommunestyret 1789–95; revolusjonsregjeringa våren 1871
1 område som er ei eiga politisk og administrativ eining, og som høyrer inn under staten, men har eit visst sjølvstyre
bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
: bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
1 område som er ei eiga politisk og administrativ eining, og som høyrer inn under staten, men har eit visst sjølvstyre
bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
: bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
2 administrasjonen, styringsorgana i ein kommune
skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
: skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
2 administrasjonen, styringsorgana i ein kommune
skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
: skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
3 om styret i Paris: kommunestyret 1789–95; revolusjonsregjeringa våren 1871
3 om styret i Paris: kommunestyret 1789–95; revolusjonsregjeringa våren 1871

 

Resultat pr. side