Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kommune m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kommune
(gjennom fransk, fra latin av communis 'felles')
1 område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet underlagt staten, men med et visst selvstyre
Oslo kommuneOslo kommune / bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune
: Oslo kommuneOslo kommune / bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune
1 område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet underlagt staten, men med et visst selvstyre
Oslo kommuneOslo kommune / bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune
: Oslo kommuneOslo kommune / bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune
2 om kommuneadministrasjonen, kommuneetaten:
skrive til kommunenskrive til kommunen / arbeide i kommunenarbeide i kommunen
: skrive til kommunenskrive til kommunen / arbeide i kommunenarbeide i kommunen
2 om kommuneadministrasjonen, kommuneetaten:
skrive til kommunenskrive til kommunen / arbeide i kommunenarbeide i kommunen
: skrive til kommunenskrive til kommunen / arbeide i kommunenarbeide i kommunen
1 område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet underlagt staten, men med et visst selvstyre
Oslo kommuneOslo kommune / bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune
: Oslo kommuneOslo kommune / bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune
1 område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet underlagt staten, men med et visst selvstyre
Oslo kommuneOslo kommune / bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune
: Oslo kommuneOslo kommune / bykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommunebykommune, herredskommune, primærkommune, fylkeskommune
2 om kommuneadministrasjonen, kommuneetaten:
skrive til kommunenskrive til kommunen / arbeide i kommunenarbeide i kommunen
: skrive til kommunenskrive til kommunen / arbeide i kommunenarbeide i kommunen
2 om kommuneadministrasjonen, kommuneetaten:
skrive til kommunenskrive til kommunen / arbeide i kommunenarbeide i kommunen
: skrive til kommunenskrive til kommunen / arbeide i kommunenarbeide i kommunen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kommune m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kommune
(gjennom fransk, frå latincommunia, eigenleg n fleirtal av communis 'sams')
1 område som er ei eiga politisk og administrativ eining, og som høyrer inn under staten, men har eit visst sjølvstyre
bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
: bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
1 område som er ei eiga politisk og administrativ eining, og som høyrer inn under staten, men har eit visst sjølvstyre
bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
: bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
2 administrasjonen, styringsorgana i ein kommune
skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
: skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
2 administrasjonen, styringsorgana i ein kommune
skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
: skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
3 om styret i Paris: kommunestyret 1789–95; revolusjonsregjeringa våren 1871
3 om styret i Paris: kommunestyret 1789–95; revolusjonsregjeringa våren 1871
1 område som er ei eiga politisk og administrativ eining, og som høyrer inn under staten, men har eit visst sjølvstyre
bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
: bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
1 område som er ei eiga politisk og administrativ eining, og som høyrer inn under staten, men har eit visst sjølvstyre
bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
: bustadkommunebustadkommune / bykommunebykommune / fylkeskommunefylkeskommune / heradskommuneheradskommune / primærkommuneprimærkommune / sekundærkommunesekundærkommune / utkantkommuneutkantkommune / landet er delt inn i kommunarlandet er delt inn i kommunar
2 administrasjonen, styringsorgana i ein kommune
skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
: skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
2 administrasjonen, styringsorgana i ein kommune
skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
: skrive til kommunenskrive til kommunen / skulde på kommunenskulde på kommunen / vere tilsett i kommunenvere tilsett i kommunen
3 om styret i Paris: kommunestyret 1789–95; revolusjonsregjeringa våren 1871
3 om styret i Paris: kommunestyret 1789–95; revolusjonsregjeringa våren 1871

 

Resultat pr. side