Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
komma n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet komma
(gresk 'innskjering')
1 i grammatikk: veikaste skiljeteikn, som ein m a bruker mellom jamstilte setningar og ledd; skiljeteiknet ,
setje komma etter pauseprinsippetsetje komma etter pauseprinsippet
: setje komma etter pauseprinsippetsetje komma etter pauseprinsippet
1 i grammatikk: veikaste skiljeteikn, som ein m a bruker mellom jamstilte setningar og ledd; skiljeteiknet ,
setje komma etter pauseprinsippetsetje komma etter pauseprinsippet
: setje komma etter pauseprinsippetsetje komma etter pauseprinsippet
2 i matematikk: skiljeteikn mellom einarar og desimalar
2 i matematikk: skiljeteikn mellom einarar og desimalar
3 i musikk: intervall som er mindre enn eit halvtonesteg
3 i musikk: intervall som er mindre enn eit halvtonesteg
1 i grammatikk: veikaste skiljeteikn, som ein m a bruker mellom jamstilte setningar og ledd; skiljeteiknet ,
setje komma etter pauseprinsippetsetje komma etter pauseprinsippet
: setje komma etter pauseprinsippetsetje komma etter pauseprinsippet
1 i grammatikk: veikaste skiljeteikn, som ein m a bruker mellom jamstilte setningar og ledd; skiljeteiknet ,
setje komma etter pauseprinsippetsetje komma etter pauseprinsippet
: setje komma etter pauseprinsippetsetje komma etter pauseprinsippet
2 i matematikk: skiljeteikn mellom einarar og desimalar
2 i matematikk: skiljeteikn mellom einarar og desimalar
3 i musikk: intervall som er mindre enn eit halvtonesteg
3 i musikk: intervall som er mindre enn eit halvtonesteg
II kome verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet kome
; el. II komme verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet komme
(norrønt koma)
1 nærme seg; vere i rørsle mot
det kjem folkdet kjem folk / kom an! skund degkom an! skund deg
: det kjem folkdet kjem folk / kom an! skund degkom an! skund deg
// med presens partisipp av rørsleverb:
kome farandekome farande
: kome farandekome farande
// med presens partisipp av rørsleverb:
kome farandekome farande
: kome farandekome farande
1 nærme seg; vere i rørsle mot
det kjem folkdet kjem folk / kom an! skund degkom an! skund deg
: det kjem folkdet kjem folk / kom an! skund degkom an! skund deg
// med presens partisipp av rørsleverb:
kome farandekome farande
: kome farandekome farande
// med presens partisipp av rørsleverb:
kome farandekome farande
: kome farandekome farande
2 nå fram (til ein stad, tilstand, ei stilling), møte opp, vitje
bussen kjem snartbussen kjem snart / dei kom samstundesdei kom samstundes / kome og gåkome og gå / kome seg på føtene stå opp, reise seg oppkome seg på føtene stå opp, reise seg opp / kome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godtkome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godt
: bussen kjem snartbussen kjem snart / dei kom samstundesdei kom samstundes / kome og gåkome og gå / kome seg på føtene stå opp, reise seg oppkome seg på føtene stå opp, reise seg opp / kome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godtkome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godt
2 nå fram (til ein stad, tilstand, ei stilling), møte opp, vitje
bussen kjem snartbussen kjem snart / dei kom samstundesdei kom samstundes / kome og gåkome og gå / kome seg på føtene stå opp, reise seg oppkome seg på føtene stå opp, reise seg opp / kome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godtkome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godt
: bussen kjem snartbussen kjem snart / dei kom samstundesdei kom samstundes / kome og gåkome og gå / kome seg på føtene stå opp, reise seg oppkome seg på føtene stå opp, reise seg opp / kome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godtkome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godt
3 leggje attom seg; avansere, oppnå
kome igjennom ei vanskeleg tidkome igjennom ei vanskeleg tid / kome (fram) til ei avgjerdkome (fram) til ei avgjerd / kome til krefterkome til krefter / kome til sin rettkome til sin rett
: kome igjennom ei vanskeleg tidkome igjennom ei vanskeleg tid / kome (fram) til ei avgjerdkome (fram) til ei avgjerd / kome til krefterkome til krefter / kome til sin rettkome til sin rett
// om sak, tilstand:
// om sak, tilstand:
//
la det kome for langt miste kontrollen over miste kontrollen over
la det kome for langt miste kontrollen over miste kontrollen over //
kome til livs få gjort ende på (noko(n)) få gjort ende på (noko(n))
kome til livs få gjort ende på (noko(n)) få gjort ende på (noko(n))
3 leggje attom seg; avansere, oppnå
kome igjennom ei vanskeleg tidkome igjennom ei vanskeleg tid / kome (fram) til ei avgjerdkome (fram) til ei avgjerd / kome til krefterkome til krefter / kome til sin rettkome til sin rett
: kome igjennom ei vanskeleg tidkome igjennom ei vanskeleg tid / kome (fram) til ei avgjerdkome (fram) til ei avgjerd / kome til krefterkome til krefter / kome til sin rettkome til sin rett
// om sak, tilstand:
// om sak, tilstand:
//
la det kome for langt miste kontrollen over miste kontrollen over
la det kome for langt miste kontrollen over miste kontrollen over //
kome til livs få gjort ende på (noko(n)) få gjort ende på (noko(n))
kome til livs få gjort ende på (noko(n)) få gjort ende på (noko(n))
4 slå ned i, råke; støyte på; vere, bli ute for; bli sett i ei viss stilling, ein viss tilstand
kome brått over nokonkome brått over nokon / kome i brannkome i brann / kome i hugkome i hug
: kome brått over nokonkome brått over nokon / kome i brannkome i brann / kome i hugkome i hug
// i mange faste vendingar
kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
: kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
// i mange faste vendingar
kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
: kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
//
kome i ulykka særleg før om ung jente: bli med uønskt barn særleg før om ung jente: bli med uønskt barn
kome i ulykka særleg før om ung jente: bli med uønskt barn særleg før om ung jente: bli med uønskt barn //
kome på tale bli aktuelt bli aktuelt
kome på tale bli aktuelt bli aktuelt
4 slå ned i, råke; støyte på; vere, bli ute for; bli sett i ei viss stilling, ein viss tilstand
kome brått over nokonkome brått over nokon / kome i brannkome i brann / kome i hugkome i hug
: kome brått over nokonkome brått over nokon / kome i brannkome i brann / kome i hugkome i hug
// i mange faste vendingar
kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
: kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
// i mange faste vendingar
kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
: kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
//
kome i ulykka særleg før om ung jente: bli med uønskt barn særleg før om ung jente: bli med uønskt barn
kome i ulykka særleg før om ung jente: bli med uønskt barn særleg før om ung jente: bli med uønskt barn //
kome på tale bli aktuelt bli aktuelt
kome på tale bli aktuelt bli aktuelt
5 leggje fram; bli klart, syne seg
kome med eit framleggkome med eit framlegg / kome oppkome opp / kome til synekome til syne
: kome med eit framleggkome med eit framlegg / kome oppkome opp / kome til synekome til syne
5 leggje fram; bli klart, syne seg
kome med eit framleggkome med eit framlegg / kome oppkome opp / kome til synekome til syne
: kome med eit framleggkome med eit framlegg / kome oppkome opp / kome til synekome til syne
6 utvikle seg; stamme frå
det kom liv i karanedet kom liv i karane / det kom varme i luftadet kom varme i lufta / kome av, fråkome av, frå
: det kom liv i karanedet kom liv i karane / det kom varme i luftadet kom varme i lufta / kome av, fråkome av, frå
6 utvikle seg; stamme frå
det kom liv i karanedet kom liv i karane / det kom varme i luftadet kom varme i lufta / kome av, fråkome av, frå
: det kom liv i karanedet kom liv i karane / det kom varme i luftadet kom varme i lufta / kome av, fråkome av, frå
7 hende (III), skje; følgje
etter a kjem better a kjem b / feilen kjem (seg) av dårleg kontaktfeilen kjem (seg) av dårleg kontakt / kome av seg sjølvkome av seg sjølv / kome uventa påkome uventa på
: etter a kjem better a kjem b / feilen kjem (seg) av dårleg kontaktfeilen kjem (seg) av dårleg kontakt / kome av seg sjølvkome av seg sjølv / kome uventa påkome uventa på
//
kome godt med vere til hjelp, nytte vere til hjelp, nytte
kome godt med vere til hjelp, nytte vere til hjelp, nytte
7 hende (III), skje; følgje
etter a kjem better a kjem b / feilen kjem (seg) av dårleg kontaktfeilen kjem (seg) av dårleg kontakt / kome av seg sjølvkome av seg sjølv / kome uventa påkome uventa på
: etter a kjem better a kjem b / feilen kjem (seg) av dårleg kontaktfeilen kjem (seg) av dårleg kontakt / kome av seg sjølvkome av seg sjølv / kome uventa påkome uventa på
//
kome godt med vere til hjelp, nytte vere til hjelp, nytte
kome godt med vere til hjelp, nytte vere til hjelp, nytte
8 vere nær; stunde til
det kjem ei god tiddet kjem ei god tid / komande tysdagkomande tysdag / veka som kjemveka som kjem
: det kjem ei god tiddet kjem ei god tid / komande tysdagkomande tysdag / veka som kjemveka som kjem
8 vere nær; stunde til
det kjem ei god tiddet kjem ei god tid / komande tysdagkomande tysdag / veka som kjemveka som kjem
: det kjem ei god tiddet kjem ei god tid / komande tysdagkomande tysdag / veka som kjemveka som kjem
9
kome seg om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
kome seg om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
//
kome seg av ha som årsak ha som årsak
kome seg av ha som årsak ha som årsak //
kome seg fram gjere det godt ( i livet) gjere det godt ( i livet)
kome seg fram gjere det godt ( i livet) gjere det godt ( i livet) //
kome seg frå lure seg unna (noko) lure seg unna (noko)
kome seg frå lure seg unna (noko) lure seg unna (noko) //
kome seg unna sleppe vekk; rømme (II,1) sleppe vekk; rømme (II,1)
kome seg unna sleppe vekk; rømme (II,1) sleppe vekk; rømme (II,1)
9
kome seg om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
kome seg om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
//
kome seg av ha som årsak ha som årsak
kome seg av ha som årsak ha som årsak //
kome seg fram gjere det godt ( i livet) gjere det godt ( i livet)
kome seg fram gjere det godt ( i livet) gjere det godt ( i livet) //
kome seg frå lure seg unna (noko) lure seg unna (noko)
kome seg frå lure seg unna (noko) lure seg unna (noko) //
kome seg unna sleppe vekk; rømme (II,1) sleppe vekk; rømme (II,1)
kome seg unna sleppe vekk; rømme (II,1) sleppe vekk; rømme (II,1)
10
kome an på vere avhengig av vere avhengig av
kome an på vere avhengig av vere avhengig av //
kome att vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
kome att vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
//
kome bort bli borte bli borte
kome bort bli borte bli borte //
kome innom og overført tyding: vere på stutt vitjing og overført tyding: vere på stutt vitjing
kome innom og overført tyding: vere på stutt vitjing og overført tyding: vere på stutt vitjing //
kome opp i bli dregen inn i (noko) (uviljes) bli dregen inn i (noko) (uviljes)
kome opp i bli dregen inn i (noko) (uviljes) bli dregen inn i (noko) (uviljes) //
kome til om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
kome til om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
//
kome ved ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5) ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5)
kome ved ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5) ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5)
10
kome an på vere avhengig av vere avhengig av
kome an på vere avhengig av vere avhengig av //
kome att vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
kome att vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
//
kome bort bli borte bli borte
kome bort bli borte bli borte //
kome innom og overført tyding: vere på stutt vitjing og overført tyding: vere på stutt vitjing
kome innom og overført tyding: vere på stutt vitjing og overført tyding: vere på stutt vitjing //
kome opp i bli dregen inn i (noko) (uviljes) bli dregen inn i (noko) (uviljes)
kome opp i bli dregen inn i (noko) (uviljes) bli dregen inn i (noko) (uviljes) //
kome til om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
kome til om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
//
kome ved ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5) ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5)
kome ved ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5) ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5)
1 nærme seg; vere i rørsle mot
det kjem folkdet kjem folk / kom an! skund degkom an! skund deg
: det kjem folkdet kjem folk / kom an! skund degkom an! skund deg
// med presens partisipp av rørsleverb:
kome farandekome farande
: kome farandekome farande
// med presens partisipp av rørsleverb:
kome farandekome farande
: kome farandekome farande
1 nærme seg; vere i rørsle mot
det kjem folkdet kjem folk / kom an! skund degkom an! skund deg
: det kjem folkdet kjem folk / kom an! skund degkom an! skund deg
// med presens partisipp av rørsleverb:
kome farandekome farande
: kome farandekome farande
// med presens partisipp av rørsleverb:
kome farandekome farande
: kome farandekome farande
2 nå fram (til ein stad, tilstand, ei stilling), møte opp, vitje
bussen kjem snartbussen kjem snart / dei kom samstundesdei kom samstundes / kome og gåkome og gå / kome seg på føtene stå opp, reise seg oppkome seg på føtene stå opp, reise seg opp / kome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godtkome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godt
: bussen kjem snartbussen kjem snart / dei kom samstundesdei kom samstundes / kome og gåkome og gå / kome seg på føtene stå opp, reise seg oppkome seg på føtene stå opp, reise seg opp / kome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godtkome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godt
2 nå fram (til ein stad, tilstand, ei stilling), møte opp, vitje
bussen kjem snartbussen kjem snart / dei kom samstundesdei kom samstundes / kome og gåkome og gå / kome seg på føtene stå opp, reise seg oppkome seg på føtene stå opp, reise seg opp / kome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godtkome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godt
: bussen kjem snartbussen kjem snart / dei kom samstundesdei kom samstundes / kome og gåkome og gå / kome seg på føtene stå opp, reise seg oppkome seg på føtene stå opp, reise seg opp / kome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godtkome vel i hamn òg: løyse ei oppgåve godt
3 leggje attom seg; avansere, oppnå
kome igjennom ei vanskeleg tidkome igjennom ei vanskeleg tid / kome (fram) til ei avgjerdkome (fram) til ei avgjerd / kome til krefterkome til krefter / kome til sin rettkome til sin rett
: kome igjennom ei vanskeleg tidkome igjennom ei vanskeleg tid / kome (fram) til ei avgjerdkome (fram) til ei avgjerd / kome til krefterkome til krefter / kome til sin rettkome til sin rett
// om sak, tilstand:
// om sak, tilstand:
//
la det kome for langt miste kontrollen over miste kontrollen over
la det kome for langt miste kontrollen over miste kontrollen over //
kome til livs få gjort ende på (noko(n)) få gjort ende på (noko(n))
kome til livs få gjort ende på (noko(n)) få gjort ende på (noko(n))
3 leggje attom seg; avansere, oppnå
kome igjennom ei vanskeleg tidkome igjennom ei vanskeleg tid / kome (fram) til ei avgjerdkome (fram) til ei avgjerd / kome til krefterkome til krefter / kome til sin rettkome til sin rett
: kome igjennom ei vanskeleg tidkome igjennom ei vanskeleg tid / kome (fram) til ei avgjerdkome (fram) til ei avgjerd / kome til krefterkome til krefter / kome til sin rettkome til sin rett
// om sak, tilstand:
// om sak, tilstand:
//
la det kome for langt miste kontrollen over miste kontrollen over
la det kome for langt miste kontrollen over miste kontrollen over //
kome til livs få gjort ende på (noko(n)) få gjort ende på (noko(n))
kome til livs få gjort ende på (noko(n)) få gjort ende på (noko(n))
4 slå ned i, råke; støyte på; vere, bli ute for; bli sett i ei viss stilling, ein viss tilstand
kome brått over nokonkome brått over nokon / kome i brannkome i brann / kome i hugkome i hug
: kome brått over nokonkome brått over nokon / kome i brannkome i brann / kome i hugkome i hug
// i mange faste vendingar
kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
: kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
// i mange faste vendingar
kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
: kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
//
kome i ulykka særleg før om ung jente: bli med uønskt barn særleg før om ung jente: bli med uønskt barn
kome i ulykka særleg før om ung jente: bli med uønskt barn særleg før om ung jente: bli med uønskt barn //
kome på tale bli aktuelt bli aktuelt
kome på tale bli aktuelt bli aktuelt
4 slå ned i, råke; støyte på; vere, bli ute for; bli sett i ei viss stilling, ein viss tilstand
kome brått over nokonkome brått over nokon / kome i brannkome i brann / kome i hugkome i hug
: kome brått over nokonkome brått over nokon / kome i brannkome i brann / kome i hugkome i hug
// i mange faste vendingar
kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
: kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
// i mange faste vendingar
kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
: kome i øsing, stemning, til medvitkome i øsing, stemning, til medvit / kome over eit godt tilbodkome over eit godt tilbod / kome på frifotkome på frifot / kome på kant med; sjå I kant 3kome på kant med; sjå I kant 3 / det kom sjukdom i heimendet kom sjukdom i heimen / kome til skadekome til skade / kome til verda bli føddkome til verda bli fødd / kome ut for nokokome ut for noko
//
kome i ulykka særleg før om ung jente: bli med uønskt barn særleg før om ung jente: bli med uønskt barn
kome i ulykka særleg før om ung jente: bli med uønskt barn særleg før om ung jente: bli med uønskt barn //
kome på tale bli aktuelt bli aktuelt
kome på tale bli aktuelt bli aktuelt
5 leggje fram; bli klart, syne seg
kome med eit framleggkome med eit framlegg / kome oppkome opp / kome til synekome til syne
: kome med eit framleggkome med eit framlegg / kome oppkome opp / kome til synekome til syne
5 leggje fram; bli klart, syne seg
kome med eit framleggkome med eit framlegg / kome oppkome opp / kome til synekome til syne
: kome med eit framleggkome med eit framlegg / kome oppkome opp / kome til synekome til syne
6 utvikle seg; stamme frå
det kom liv i karanedet kom liv i karane / det kom varme i luftadet kom varme i lufta / kome av, fråkome av, frå
: det kom liv i karanedet kom liv i karane / det kom varme i luftadet kom varme i lufta / kome av, fråkome av, frå
6 utvikle seg; stamme frå
det kom liv i karanedet kom liv i karane / det kom varme i luftadet kom varme i lufta / kome av, fråkome av, frå
: det kom liv i karanedet kom liv i karane / det kom varme i luftadet kom varme i lufta / kome av, fråkome av, frå
7 hende (III), skje; følgje
etter a kjem better a kjem b / feilen kjem (seg) av dårleg kontaktfeilen kjem (seg) av dårleg kontakt / kome av seg sjølvkome av seg sjølv / kome uventa påkome uventa på
: etter a kjem better a kjem b / feilen kjem (seg) av dårleg kontaktfeilen kjem (seg) av dårleg kontakt / kome av seg sjølvkome av seg sjølv / kome uventa påkome uventa på
//
kome godt med vere til hjelp, nytte vere til hjelp, nytte
kome godt med vere til hjelp, nytte vere til hjelp, nytte
7 hende (III), skje; følgje
etter a kjem better a kjem b / feilen kjem (seg) av dårleg kontaktfeilen kjem (seg) av dårleg kontakt / kome av seg sjølvkome av seg sjølv / kome uventa påkome uventa på
: etter a kjem better a kjem b / feilen kjem (seg) av dårleg kontaktfeilen kjem (seg) av dårleg kontakt / kome av seg sjølvkome av seg sjølv / kome uventa påkome uventa på
//
kome godt med vere til hjelp, nytte vere til hjelp, nytte
kome godt med vere til hjelp, nytte vere til hjelp, nytte
8 vere nær; stunde til
det kjem ei god tiddet kjem ei god tid / komande tysdagkomande tysdag / veka som kjemveka som kjem
: det kjem ei god tiddet kjem ei god tid / komande tysdagkomande tysdag / veka som kjemveka som kjem
8 vere nær; stunde til
det kjem ei god tiddet kjem ei god tid / komande tysdagkomande tysdag / veka som kjemveka som kjem
: det kjem ei god tiddet kjem ei god tid / komande tysdagkomande tysdag / veka som kjemveka som kjem
9
kome seg om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
kome seg om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
//
kome seg av ha som årsak ha som årsak
kome seg av ha som årsak ha som årsak //
kome seg fram gjere det godt ( i livet) gjere det godt ( i livet)
kome seg fram gjere det godt ( i livet) gjere det godt ( i livet) //
kome seg frå lure seg unna (noko) lure seg unna (noko)
kome seg frå lure seg unna (noko) lure seg unna (noko) //
kome seg unna sleppe vekk; rømme (II,1) sleppe vekk; rømme (II,1)
kome seg unna sleppe vekk; rømme (II,1) sleppe vekk; rømme (II,1)
9
kome seg om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
kome seg om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
om person: bli frisk, kvikne til; òg: bli flinkare
kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
: kome seg (etter sjukdomen)kome seg (etter sjukdomen)
//
kome seg av ha som årsak ha som årsak
kome seg av ha som årsak ha som årsak //
kome seg fram gjere det godt ( i livet) gjere det godt ( i livet)
kome seg fram gjere det godt ( i livet) gjere det godt ( i livet) //
kome seg frå lure seg unna (noko) lure seg unna (noko)
kome seg frå lure seg unna (noko) lure seg unna (noko) //
kome seg unna sleppe vekk; rømme (II,1) sleppe vekk; rømme (II,1)
kome seg unna sleppe vekk; rømme (II,1) sleppe vekk; rømme (II,1)
10
kome an på vere avhengig av vere avhengig av
kome an på vere avhengig av vere avhengig av //
kome att vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
kome att vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
//
kome bort bli borte bli borte
kome bort bli borte bli borte //
kome innom og overført tyding: vere på stutt vitjing og overført tyding: vere på stutt vitjing
kome innom og overført tyding: vere på stutt vitjing og overført tyding: vere på stutt vitjing //
kome opp i bli dregen inn i (noko) (uviljes) bli dregen inn i (noko) (uviljes)
kome opp i bli dregen inn i (noko) (uviljes) bli dregen inn i (noko) (uviljes) //
kome til om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
kome til om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
//
kome ved ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5) ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5)
kome ved ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5) ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5)
10
kome an på vere avhengig av vere avhengig av
kome an på vere avhengig av vere avhengig av //
kome att vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
kome att vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
vende attende
ho kom att same kveldho kom att same kveld
: ho kom att same kveldho kom att same kveld
//
kome bort bli borte bli borte
kome bort bli borte bli borte //
kome innom og overført tyding: vere på stutt vitjing og overført tyding: vere på stutt vitjing
kome innom og overført tyding: vere på stutt vitjing og overført tyding: vere på stutt vitjing //
kome opp i bli dregen inn i (noko) (uviljes) bli dregen inn i (noko) (uviljes)
kome opp i bli dregen inn i (noko) (uviljes) bli dregen inn i (noko) (uviljes) //
kome til om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
kome til om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
om framtid: skulle, vilje (II); òg: slumpe, få høve til
ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
: ho kjem til å greie oppgåvaho kjem til å greie oppgåva / kome til å miste synetkome til å miste synet / presten kjem til å reise snartpresten kjem til å reise snart / han kom til å tenkje på nokohan kom til å tenkje på noko
//
kome ved ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5) ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5)
kome ved ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5) ha samanheng med, ha interesse for, gjelde, skilje (II,5)

 

Resultat pr. side