Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
kombinere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kombinere
(fra latin egentlig 'sette sammen parvis')
1 stille sammen, forene, forbinde
kombinere arbeid og skolegangkombinere arbeid og skolegang
: kombinere arbeid og skolegangkombinere arbeid og skolegang
1 stille sammen, forene, forbinde
kombinere arbeid og skolegangkombinere arbeid og skolegang
: kombinere arbeid og skolegangkombinere arbeid og skolegang
2 i fotball og lignende:
laget kombinerte bra på midtbanenlaget kombinerte bra på midtbanen
: laget kombinerte bra på midtbanenlaget kombinerte bra på midtbanen
2 i fotball og lignende:
laget kombinerte bra på midtbanenlaget kombinerte bra på midtbanen
: laget kombinerte bra på midtbanenlaget kombinerte bra på midtbanen
3 som adjektiv i perfektum partisipp:
kombinert regiment se regimentkombinert regiment se regiment
: kombinert regiment se regimentkombinert regiment se regiment
//
kombinert lønnsoppgjør (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak
kombinert lønnsoppgjør (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak //
kombinert renn skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen
kombinert renn skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen
3 som adjektiv i perfektum partisipp:
kombinert regiment se regimentkombinert regiment se regiment
: kombinert regiment se regimentkombinert regiment se regiment
//
kombinert lønnsoppgjør (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak
kombinert lønnsoppgjør (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak //
kombinert renn skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen
kombinert renn skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen
1 stille sammen, forene, forbinde
kombinere arbeid og skolegangkombinere arbeid og skolegang
: kombinere arbeid og skolegangkombinere arbeid og skolegang
1 stille sammen, forene, forbinde
kombinere arbeid og skolegangkombinere arbeid og skolegang
: kombinere arbeid og skolegangkombinere arbeid og skolegang
2 i fotball og lignende:
laget kombinerte bra på midtbanenlaget kombinerte bra på midtbanen
: laget kombinerte bra på midtbanenlaget kombinerte bra på midtbanen
2 i fotball og lignende:
laget kombinerte bra på midtbanenlaget kombinerte bra på midtbanen
: laget kombinerte bra på midtbanenlaget kombinerte bra på midtbanen
3 som adjektiv i perfektum partisipp:
kombinert regiment se regimentkombinert regiment se regiment
: kombinert regiment se regimentkombinert regiment se regiment
//
kombinert lønnsoppgjør (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak
kombinert lønnsoppgjør (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak //
kombinert renn skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen
kombinert renn skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen
3 som adjektiv i perfektum partisipp:
kombinert regiment se regimentkombinert regiment se regiment
: kombinert regiment se regimentkombinert regiment se regiment
//
kombinert lønnsoppgjør (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak
kombinert lønnsoppgjør (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak (samordnet) lønnsoppgjør som er kombinert med regjeringstiltak //
kombinert renn skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen
kombinert renn skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen skikonkurranse der resultatene for langrenn og hopp legges sammen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
kombinere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kombinere
(seinlatin combinare 'setje saman parvis')
// få til å høve i hop; binde, stille saman; sameine
kombinere arbeid og studiumkombinere arbeid og studium
: kombinere arbeid og studiumkombinere arbeid og studium
// få til å høve i hop; binde, stille saman; sameine
kombinere arbeid og studiumkombinere arbeid og studium
: kombinere arbeid og studiumkombinere arbeid og studium
// i fotball:
kombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i lagetkombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i laget / kombinert renn kombinertrennkombinert renn kombinertrenn
: kombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i lagetkombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i laget / kombinert renn kombinertrennkombinert renn kombinertrenn
// i fotball:
kombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i lagetkombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i laget / kombinert renn kombinertrennkombinert renn kombinertrenn
: kombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i lagetkombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i laget / kombinert renn kombinertrennkombinert renn kombinertrenn
//
kombinert lønsoppgjer (samordna) lønsoppgjer som er kombinert med regjeringstiltak (samordna) lønsoppgjer som er kombinert med regjeringstiltak
kombinert lønsoppgjer (samordna) lønsoppgjer som er kombinert med regjeringstiltak (samordna) lønsoppgjer som er kombinert med regjeringstiltak
// få til å høve i hop; binde, stille saman; sameine
kombinere arbeid og studiumkombinere arbeid og studium
: kombinere arbeid og studiumkombinere arbeid og studium
// få til å høve i hop; binde, stille saman; sameine
kombinere arbeid og studiumkombinere arbeid og studium
: kombinere arbeid og studiumkombinere arbeid og studium
// i fotball:
kombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i lagetkombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i laget / kombinert renn kombinertrennkombinert renn kombinertrenn
: kombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i lagetkombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i laget / kombinert renn kombinertrennkombinert renn kombinertrenn
// i fotball:
kombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i lagetkombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i laget / kombinert renn kombinertrennkombinert renn kombinertrenn
: kombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i lagetkombinere bra få ballen til å gå frå spelar til spelar i laget / kombinert renn kombinertrennkombinert renn kombinertrenn
//
kombinert lønsoppgjer (samordna) lønsoppgjer som er kombinert med regjeringstiltak (samordna) lønsoppgjer som er kombinert med regjeringstiltak
kombinert lønsoppgjer (samordna) lønsoppgjer som er kombinert med regjeringstiltak (samordna) lønsoppgjer som er kombinert med regjeringstiltak

 

Resultat pr. side