Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'klokt' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
klok  
(klokt) 
klok a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet klok
(norrønt klókr, fra lavtysk)
1 forstandig, klartenkt
en klok personen klok person / hesten er et klokt dyrhesten er et klokt dyr / av skade blir en klokav skade blir en klok / en klok avgjørelseen klok avgjørelse / handle klokthandle klokt
: en klok personen klok person / hesten er et klokt dyrhesten er et klokt dyr / av skade blir en klokav skade blir en klok / en klok avgjørelseen klok avgjørelse / handle klokthandle klokt
1 forstandig, klartenkt
en klok personen klok person / hesten er et klokt dyrhesten er et klokt dyr / av skade blir en klokav skade blir en klok / en klok avgjørelseen klok avgjørelse / handle klokthandle klokt
: en klok personen klok person / hesten er et klokt dyrhesten er et klokt dyr / av skade blir en klokav skade blir en klok / en klok avgjørelseen klok avgjørelse / handle klokthandle klokt
2 lærd, kunnskapsrik
//
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin kvinne som praktiserer folkemedisin
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin kvinne som praktiserer folkemedisin //
være like klok forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende) forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende)
være like klok forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende) forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende) //
bli klok på forstå, få innsikt i forstå, få innsikt i
bli klok på forstå, få innsikt i forstå, få innsikt i
2 lærd, kunnskapsrik
//
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin kvinne som praktiserer folkemedisin
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin kvinne som praktiserer folkemedisin //
være like klok forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende) forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende)
være like klok forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende) forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende) //
bli klok på forstå, få innsikt i forstå, få innsikt i
bli klok på forstå, få innsikt i forstå, få innsikt i
3 normal (II,2), vettug
han kan ikke være riktig klokhan kan ikke være riktig klok
: han kan ikke være riktig klokhan kan ikke være riktig klok
3 normal (II,2), vettug
han kan ikke være riktig klokhan kan ikke være riktig klok
: han kan ikke være riktig klokhan kan ikke være riktig klok
1 forstandig, klartenkt
en klok personen klok person / hesten er et klokt dyrhesten er et klokt dyr / av skade blir en klokav skade blir en klok / en klok avgjørelseen klok avgjørelse / handle klokthandle klokt
: en klok personen klok person / hesten er et klokt dyrhesten er et klokt dyr / av skade blir en klokav skade blir en klok / en klok avgjørelseen klok avgjørelse / handle klokthandle klokt
1 forstandig, klartenkt
en klok personen klok person / hesten er et klokt dyrhesten er et klokt dyr / av skade blir en klokav skade blir en klok / en klok avgjørelseen klok avgjørelse / handle klokthandle klokt
: en klok personen klok person / hesten er et klokt dyrhesten er et klokt dyr / av skade blir en klokav skade blir en klok / en klok avgjørelseen klok avgjørelse / handle klokthandle klokt
2 lærd, kunnskapsrik
//
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin kvinne som praktiserer folkemedisin
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin kvinne som praktiserer folkemedisin //
være like klok forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende) forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende)
være like klok forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende) forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende) //
bli klok på forstå, få innsikt i forstå, få innsikt i
bli klok på forstå, få innsikt i forstå, få innsikt i
2 lærd, kunnskapsrik
//
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin kvinne som praktiserer folkemedisin
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin kvinne som praktiserer folkemedisin //
være like klok forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende) forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende)
være like klok forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende) forstå like lite som før (etter et svar, forklaring eller lignende) //
bli klok på forstå, få innsikt i forstå, få innsikt i
bli klok på forstå, få innsikt i forstå, få innsikt i
3 normal (II,2), vettug
han kan ikke være riktig klokhan kan ikke være riktig klok
: han kan ikke være riktig klokhan kan ikke være riktig klok
3 normal (II,2), vettug
han kan ikke være riktig klokhan kan ikke være riktig klok
: han kan ikke være riktig klokhan kan ikke være riktig klok

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'klokt' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
klok  
(klokt) 
klok a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet klok
(norrønt klókr, frå lågtysk)
1 som kan skjøne noko; forstandig, fornuftig, tenksam, omtenkt, vettig
ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
: ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
1 som kan skjøne noko; forstandig, fornuftig, tenksam, omtenkt, vettig
ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
: ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
2 vettig, normal (II)
ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
: ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
2 vettig, normal (II)
ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
: ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
3 lærd, vis (II); røynd
svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
: svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
//
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l)
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) //
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
3 lærd, vis (II); røynd
svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
: svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
//
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l)
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) //
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
1 som kan skjøne noko; forstandig, fornuftig, tenksam, omtenkt, vettig
ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
: ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
1 som kan skjøne noko; forstandig, fornuftig, tenksam, omtenkt, vettig
ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
: ein klok personein klok person / kloke augekloke auge / klok framferdklok framferd
2 vettig, normal (II)
ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
: ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
2 vettig, normal (II)
ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
: ikkje vere retteleg klokikkje vere retteleg klok
3 lærd, vis (II); røynd
svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
: svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
//
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l)
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) //
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
3 lærd, vis (II); røynd
svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
: svaret gjorde meg ikkje kloksvaret gjorde meg ikkje klok / bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)bli klok på få innsikt i, skjøne (seg på)
//
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l)
vere like klok skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) skjøne like lite som før (etter eit svar, forklaring e l) //
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar
klok kone kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar kvinne som praktiserer folkemedisin; kvakksalvar

 

Resultat pr. side