Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'klagen' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
klage  
(klagen) 
I klage m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet klage
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet klage
1 det å klage
høre jammer og klagehøre jammer og klage
: høre jammer og klagehøre jammer og klage
1 det å klage
høre jammer og klagehøre jammer og klage
: høre jammer og klagehøre jammer og klage
2 (skriftlig eller muntlig) uttalelse om noe som en finner mangelfullt, urettferdig eller rettsstridig
kokken fikk stadig klager på matenkokken fikk stadig klager på maten / skrive, sende inn (en) klage på skattenskrive, sende inn (en) klage på skatten
: kokken fikk stadig klager på matenkokken fikk stadig klager på maten / skrive, sende inn (en) klage på skattenskrive, sende inn (en) klage på skatten
2 (skriftlig eller muntlig) uttalelse om noe som en finner mangelfullt, urettferdig eller rettsstridig
kokken fikk stadig klager på matenkokken fikk stadig klager på maten / skrive, sende inn (en) klage på skattenskrive, sende inn (en) klage på skatten
: kokken fikk stadig klager på matenkokken fikk stadig klager på maten / skrive, sende inn (en) klage på skattenskrive, sende inn (en) klage på skatten
1 det å klage
høre jammer og klagehøre jammer og klage
: høre jammer og klagehøre jammer og klage
1 det å klage
høre jammer og klagehøre jammer og klage
: høre jammer og klagehøre jammer og klage
2 (skriftlig eller muntlig) uttalelse om noe som en finner mangelfullt, urettferdig eller rettsstridig
kokken fikk stadig klager på matenkokken fikk stadig klager på maten / skrive, sende inn (en) klage på skattenskrive, sende inn (en) klage på skatten
: kokken fikk stadig klager på matenkokken fikk stadig klager på maten / skrive, sende inn (en) klage på skattenskrive, sende inn (en) klage på skatten
2 (skriftlig eller muntlig) uttalelse om noe som en finner mangelfullt, urettferdig eller rettsstridig
kokken fikk stadig klager på matenkokken fikk stadig klager på maten / skrive, sende inn (en) klage på skattenskrive, sende inn (en) klage på skatten
: kokken fikk stadig klager på matenkokken fikk stadig klager på maten / skrive, sende inn (en) klage på skattenskrive, sende inn (en) klage på skatten

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'klagen' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
klage  
(klagen) 
I klage m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet klage
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet klage
(lågtysk, tysk)
1 det å klage; ytring der ein klagar
stadige klager på matenstadige klager på maten
: stadige klager på matenstadige klager på maten
// jammer, kvide (I), sut
klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
: klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
// jammer, kvide (I), sut
klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
: klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
1 det å klage; ytring der ein klagar
stadige klager på matenstadige klager på maten
: stadige klager på matenstadige klager på maten
// jammer, kvide (I), sut
klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
: klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
// jammer, kvide (I), sut
klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
: klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
2 munnleg eller skriftleg fråsegn om urettvis handsaming eller rang saksførehaving; anke (II), protest
skrive ei klageskrive ei klage / sende inn (ei) klagesende inn (ei) klage
: skrive ei klageskrive ei klage / sende inn (ei) klagesende inn (ei) klage
2 munnleg eller skriftleg fråsegn om urettvis handsaming eller rang saksførehaving; anke (II), protest
skrive ei klageskrive ei klage / sende inn (ei) klagesende inn (ei) klage
: skrive ei klageskrive ei klage / sende inn (ei) klagesende inn (ei) klage
1 det å klage; ytring der ein klagar
stadige klager på matenstadige klager på maten
: stadige klager på matenstadige klager på maten
// jammer, kvide (I), sut
klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
: klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
// jammer, kvide (I), sut
klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
: klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
1 det å klage; ytring der ein klagar
stadige klager på matenstadige klager på maten
: stadige klager på matenstadige klager på maten
// jammer, kvide (I), sut
klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
: klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
// jammer, kvide (I), sut
klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
: klagene frå dei fattigeklagene frå dei fattige
2 munnleg eller skriftleg fråsegn om urettvis handsaming eller rang saksførehaving; anke (II), protest
skrive ei klageskrive ei klage / sende inn (ei) klagesende inn (ei) klage
: skrive ei klageskrive ei klage / sende inn (ei) klagesende inn (ei) klage
2 munnleg eller skriftleg fråsegn om urettvis handsaming eller rang saksførehaving; anke (II), protest
skrive ei klageskrive ei klage / sende inn (ei) klagesende inn (ei) klage
: skrive ei klageskrive ei klage / sende inn (ei) klagesende inn (ei) klage

 

Resultat pr. side