Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kjønn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjønn
(norrøntkyn, betydning 5 fra latin genus)
1 sum av fysiologiske egenskaper hos individ som produserer samme slags kjønnsceller
hannkjønn, hunnkjønnhannkjønn, hunnkjønn / fastslå barnets kjønnfastslå barnets kjønn
: hannkjønn, hunnkjønnhannkjønn, hunnkjønn / fastslå barnets kjønnfastslå barnets kjønn
1 sum av fysiologiske egenskaper hos individ som produserer samme slags kjønnsceller
hannkjønn, hunnkjønnhannkjønn, hunnkjønn / fastslå barnets kjønnfastslå barnets kjønn
: hannkjønn, hunnkjønnhannkjønn, hunnkjønn / fastslå barnets kjønnfastslå barnets kjønn
2 gruppe av individer (organismer) som enten har hannkjønns- eller hunnkjønnsegenskaper
personer av begge kjønnpersoner av begge kjønn / arbeide for likestilling mellom kjønnenearbeide for likestilling mellom kjønnene / det sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnenedet sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnene
: personer av begge kjønnpersoner av begge kjønn / arbeide for likestilling mellom kjønnenearbeide for likestilling mellom kjønnene / det sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnenedet sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnene
2 gruppe av individer (organismer) som enten har hannkjønns- eller hunnkjønnsegenskaper
personer av begge kjønnpersoner av begge kjønn / arbeide for likestilling mellom kjønnenearbeide for likestilling mellom kjønnene / det sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnenedet sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnene
: personer av begge kjønnpersoner av begge kjønn / arbeide for likestilling mellom kjønnenearbeide for likestilling mellom kjønnene / det sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnenedet sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnene
3 erotisk temperament
være full av kjønnvære full av kjønn
: være full av kjønnvære full av kjønn
3 erotisk temperament
være full av kjønnvære full av kjønn
: være full av kjønnvære full av kjønn
4 kjønnsorgan
vise fram kjønnet sittvise fram kjønnet sitt
: vise fram kjønnet sittvise fram kjønnet sitt
4 kjønnsorgan
vise fram kjønnet sittvise fram kjønnet sitt
: vise fram kjønnet sittvise fram kjønnet sitt
5 i språkvitenskap: hver av de to eller tre klasser som substantiv, adjektiv, artikler og til dels pronomen er delt inn i, genus
grammatisk kjønngrammatisk kjønn / hankjønn, hunkjønn, intetkjønnhankjønn, hunkjønn, intetkjønn
: grammatisk kjønngrammatisk kjønn / hankjønn, hunkjønn, intetkjønnhankjønn, hunkjønn, intetkjønn
5 i språkvitenskap: hver av de to eller tre klasser som substantiv, adjektiv, artikler og til dels pronomen er delt inn i, genus
grammatisk kjønngrammatisk kjønn / hankjønn, hunkjønn, intetkjønnhankjønn, hunkjønn, intetkjønn
: grammatisk kjønngrammatisk kjønn / hankjønn, hunkjønn, intetkjønnhankjønn, hunkjønn, intetkjønn
1 sum av fysiologiske egenskaper hos individ som produserer samme slags kjønnsceller
hannkjønn, hunnkjønnhannkjønn, hunnkjønn / fastslå barnets kjønnfastslå barnets kjønn
: hannkjønn, hunnkjønnhannkjønn, hunnkjønn / fastslå barnets kjønnfastslå barnets kjønn
1 sum av fysiologiske egenskaper hos individ som produserer samme slags kjønnsceller
hannkjønn, hunnkjønnhannkjønn, hunnkjønn / fastslå barnets kjønnfastslå barnets kjønn
: hannkjønn, hunnkjønnhannkjønn, hunnkjønn / fastslå barnets kjønnfastslå barnets kjønn
2 gruppe av individer (organismer) som enten har hannkjønns- eller hunnkjønnsegenskaper
personer av begge kjønnpersoner av begge kjønn / arbeide for likestilling mellom kjønnenearbeide for likestilling mellom kjønnene / det sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnenedet sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnene
: personer av begge kjønnpersoner av begge kjønn / arbeide for likestilling mellom kjønnenearbeide for likestilling mellom kjønnene / det sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnenedet sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnene
2 gruppe av individer (organismer) som enten har hannkjønns- eller hunnkjønnsegenskaper
personer av begge kjønnpersoner av begge kjønn / arbeide for likestilling mellom kjønnenearbeide for likestilling mellom kjønnene / det sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnenedet sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnene
: personer av begge kjønnpersoner av begge kjønn / arbeide for likestilling mellom kjønnenearbeide for likestilling mellom kjønnene / det sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnenedet sterke og det svake (eller smukke) kjønn mennene og kvinnene
3 erotisk temperament
være full av kjønnvære full av kjønn
: være full av kjønnvære full av kjønn
3 erotisk temperament
være full av kjønnvære full av kjønn
: være full av kjønnvære full av kjønn
4 kjønnsorgan
vise fram kjønnet sittvise fram kjønnet sitt
: vise fram kjønnet sittvise fram kjønnet sitt
4 kjønnsorgan
vise fram kjønnet sittvise fram kjønnet sitt
: vise fram kjønnet sittvise fram kjønnet sitt
5 i språkvitenskap: hver av de to eller tre klasser som substantiv, adjektiv, artikler og til dels pronomen er delt inn i, genus
grammatisk kjønngrammatisk kjønn / hankjønn, hunkjønn, intetkjønnhankjønn, hunkjønn, intetkjønn
: grammatisk kjønngrammatisk kjønn / hankjønn, hunkjønn, intetkjønnhankjønn, hunkjønn, intetkjønn
5 i språkvitenskap: hver av de to eller tre klasser som substantiv, adjektiv, artikler og til dels pronomen er delt inn i, genus
grammatisk kjønngrammatisk kjønn / hankjønn, hunkjønn, intetkjønnhankjønn, hunkjønn, intetkjønn
: grammatisk kjønngrammatisk kjønn / hankjønn, hunkjønn, intetkjønnhankjønn, hunkjønn, intetkjønn

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kjønn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kjønn
(norrønt kyn, etter latin sexus, i tyding 4 etter latin genus)
1 sum av fysiologiske eigenskapar hos individ som produserer same slag kjønnsceller
hankjønnhankjønn / hokjønnhokjønn / tvikjønntvikjønn
: hankjønnhankjønn / hokjønnhokjønn / tvikjønntvikjønn
1 sum av fysiologiske eigenskapar hos individ som produserer same slag kjønnsceller
hankjønnhankjønn / hokjønnhokjønn / tvikjønntvikjønn
: hankjønnhankjønn / hokjønnhokjønn / tvikjønntvikjønn
2 kjønnsorgan
2 kjønnsorgan
3 gruppe av individ (organismar) som anten har hankjønns- eller hokjønnseigenskapar
personar av begge kjønnpersonar av begge kjønn / det sterke og det svake kjønnet menn og kvinnerdet sterke og det svake kjønnet menn og kvinner
: personar av begge kjønnpersonar av begge kjønn / det sterke og det svake kjønnet menn og kvinnerdet sterke og det svake kjønnet menn og kvinner
3 gruppe av individ (organismar) som anten har hankjønns- eller hokjønnseigenskapar
personar av begge kjønnpersonar av begge kjønn / det sterke og det svake kjønnet menn og kvinnerdet sterke og det svake kjønnet menn og kvinner
: personar av begge kjønnpersonar av begge kjønn / det sterke og det svake kjønnet menn og kvinnerdet sterke og det svake kjønnet menn og kvinner
4 i språkvitskap: kvar av to eller tre klasser som substantiva, pronomena, adjektiva og artiklane er delte inn i; genus
grammatisk kjønngrammatisk kjønn
: grammatisk kjønngrammatisk kjønn
4 i språkvitskap: kvar av to eller tre klasser som substantiva, pronomena, adjektiva og artiklane er delte inn i; genus
grammatisk kjønngrammatisk kjønn
: grammatisk kjønngrammatisk kjønn
1 sum av fysiologiske eigenskapar hos individ som produserer same slag kjønnsceller
hankjønnhankjønn / hokjønnhokjønn / tvikjønntvikjønn
: hankjønnhankjønn / hokjønnhokjønn / tvikjønntvikjønn
1 sum av fysiologiske eigenskapar hos individ som produserer same slag kjønnsceller
hankjønnhankjønn / hokjønnhokjønn / tvikjønntvikjønn
: hankjønnhankjønn / hokjønnhokjønn / tvikjønntvikjønn
2 kjønnsorgan
2 kjønnsorgan
3 gruppe av individ (organismar) som anten har hankjønns- eller hokjønnseigenskapar
personar av begge kjønnpersonar av begge kjønn / det sterke og det svake kjønnet menn og kvinnerdet sterke og det svake kjønnet menn og kvinner
: personar av begge kjønnpersonar av begge kjønn / det sterke og det svake kjønnet menn og kvinnerdet sterke og det svake kjønnet menn og kvinner
3 gruppe av individ (organismar) som anten har hankjønns- eller hokjønnseigenskapar
personar av begge kjønnpersonar av begge kjønn / det sterke og det svake kjønnet menn og kvinnerdet sterke og det svake kjønnet menn og kvinner
: personar av begge kjønnpersonar av begge kjønn / det sterke og det svake kjønnet menn og kvinnerdet sterke og det svake kjønnet menn og kvinner
4 i språkvitskap: kvar av to eller tre klasser som substantiva, pronomena, adjektiva og artiklane er delte inn i; genus
grammatisk kjønngrammatisk kjønn
: grammatisk kjønngrammatisk kjønn
4 i språkvitskap: kvar av to eller tre klasser som substantiva, pronomena, adjektiva og artiklane er delte inn i; genus
grammatisk kjønngrammatisk kjønn
: grammatisk kjønngrammatisk kjønn

 

Resultat pr. side