Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kjøre v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet kjøre
(norrønt keyra)
1 manøvrere, styre kjøretøy, maskin eller lignende
lære å kjøre billære å kjøre bil / kjøre gravemaskinkjøre gravemaskin / kjøre hest, hundespannkjøre hest, hundespann / kjøre inn igjen en forsinkelsekjøre inn igjen en forsinkelse / kjøre utfor veienkjøre utfor veien / kjøre traktoren i stykkerkjøre traktoren i stykker / kjøre seg fast i sølakjøre seg fast i søla / kjøre en filmkjøre en film / debattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom meddebattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom med / partiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelsepartiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelse
: lære å kjøre billære å kjøre bil / kjøre gravemaskinkjøre gravemaskin / kjøre hest, hundespannkjøre hest, hundespann / kjøre inn igjen en forsinkelsekjøre inn igjen en forsinkelse / kjøre utfor veienkjøre utfor veien / kjøre traktoren i stykkerkjøre traktoren i stykker / kjøre seg fast i sølakjøre seg fast i søla / kjøre en filmkjøre en film / debattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom meddebattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom med / partiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelsepartiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelse
// drive (III,5)
kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
: kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
// drive (III,5)
kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
: kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
//
kjøre hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt
kjøre hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt //
komme hardt ut å kjøre råke ut i vansker råke ut i vansker
komme hardt ut å kjøre råke ut i vansker råke ut i vansker //
kjøre i grøfta også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre
kjøre i grøfta også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre
1 manøvrere, styre kjøretøy, maskin eller lignende
lære å kjøre billære å kjøre bil / kjøre gravemaskinkjøre gravemaskin / kjøre hest, hundespannkjøre hest, hundespann / kjøre inn igjen en forsinkelsekjøre inn igjen en forsinkelse / kjøre utfor veienkjøre utfor veien / kjøre traktoren i stykkerkjøre traktoren i stykker / kjøre seg fast i sølakjøre seg fast i søla / kjøre en filmkjøre en film / debattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom meddebattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom med / partiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelsepartiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelse
: lære å kjøre billære å kjøre bil / kjøre gravemaskinkjøre gravemaskin / kjøre hest, hundespannkjøre hest, hundespann / kjøre inn igjen en forsinkelsekjøre inn igjen en forsinkelse / kjøre utfor veienkjøre utfor veien / kjøre traktoren i stykkerkjøre traktoren i stykker / kjøre seg fast i sølakjøre seg fast i søla / kjøre en filmkjøre en film / debattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom meddebattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom med / partiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelsepartiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelse
// drive (III,5)
kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
: kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
// drive (III,5)
kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
: kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
//
kjøre hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt
kjøre hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt //
komme hardt ut å kjøre råke ut i vansker råke ut i vansker
komme hardt ut å kjøre råke ut i vansker råke ut i vansker //
kjøre i grøfta også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre
kjøre i grøfta også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre
2 frakte, skysse
kjøre en hjemkjøre en hjem / kjøre tømmer, steinkjøre tømmer, stein
: kjøre en hjemkjøre en hjem / kjøre tømmer, steinkjøre tømmer, stein
2 frakte, skysse
kjøre en hjemkjøre en hjem / kjøre tømmer, steinkjøre tømmer, stein
: kjøre en hjemkjøre en hjem / kjøre tømmer, steinkjøre tømmer, stein
3 , trafikkere
drosjene kjørte forbidrosjene kjørte forbi / bussen kjører hver dagbussen kjører hver dag
: drosjene kjørte forbidrosjene kjørte forbi / bussen kjører hver dagbussen kjører hver dag
3 , trafikkere
drosjene kjørte forbidrosjene kjørte forbi / bussen kjører hver dagbussen kjører hver dag
: drosjene kjørte forbidrosjene kjørte forbi / bussen kjører hver dagbussen kjører hver dag
4 reise, fare (med kjøretøy)
skal vi kjøre eller gå?skal vi kjøre eller gå? / kjøre forbi, hjemkjøre forbi, hjem / kjøre landeveienkjøre landeveien / kjøre med togetkjøre med toget / kjøre ti milkjøre ti mil / kjøre mot et trekjøre mot et tre
: skal vi kjøre eller gå?skal vi kjøre eller gå? / kjøre forbi, hjemkjøre forbi, hjem / kjøre landeveienkjøre landeveien / kjøre med togetkjøre med toget / kjøre ti milkjøre ti mil / kjøre mot et trekjøre mot et tre
// renne (III,4), ake
kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
: kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
// renne (III,4), ake
kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
: kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
//
kjøre over også i overført betydning: ta luven fra, valse ned også i overført betydning: ta luven fra, valse ned
kjøre over også i overført betydning: ta luven fra, valse ned også i overført betydning: ta luven fra, valse ned
4 reise, fare (med kjøretøy)
skal vi kjøre eller gå?skal vi kjøre eller gå? / kjøre forbi, hjemkjøre forbi, hjem / kjøre landeveienkjøre landeveien / kjøre med togetkjøre med toget / kjøre ti milkjøre ti mil / kjøre mot et trekjøre mot et tre
: skal vi kjøre eller gå?skal vi kjøre eller gå? / kjøre forbi, hjemkjøre forbi, hjem / kjøre landeveienkjøre landeveien / kjøre med togetkjøre med toget / kjøre ti milkjøre ti mil / kjøre mot et trekjøre mot et tre
// renne (III,4), ake
kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
: kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
// renne (III,4), ake
kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
: kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
//
kjøre over også i overført betydning: ta luven fra, valse ned også i overført betydning: ta luven fra, valse ned
kjøre over også i overført betydning: ta luven fra, valse ned også i overført betydning: ta luven fra, valse ned
5 støte, stikke (II)
kjøre kniven i noekjøre kniven i noe / kjøre noe fastkjøre noe fast
: kjøre kniven i noekjøre kniven i noe / kjøre noe fastkjøre noe fast
5 støte, stikke (II)
kjøre kniven i noekjøre kniven i noe / kjøre noe fastkjøre noe fast
: kjøre kniven i noekjøre kniven i noe / kjøre noe fastkjøre noe fast
6 skubbe, kaste (II,1)
kjøre en på hodet utkjøre en på hodet ut
: kjøre en på hodet utkjøre en på hodet ut
//
kjøre i seg sluke mat, drikke sluke mat, drikke
kjøre i seg sluke mat, drikke sluke mat, drikke
6 skubbe, kaste (II,1)
kjøre en på hodet utkjøre en på hodet ut
: kjøre en på hodet utkjøre en på hodet ut
//
kjøre i seg sluke mat, drikke sluke mat, drikke
kjøre i seg sluke mat, drikke sluke mat, drikke
1 manøvrere, styre kjøretøy, maskin eller lignende
lære å kjøre billære å kjøre bil / kjøre gravemaskinkjøre gravemaskin / kjøre hest, hundespannkjøre hest, hundespann / kjøre inn igjen en forsinkelsekjøre inn igjen en forsinkelse / kjøre utfor veienkjøre utfor veien / kjøre traktoren i stykkerkjøre traktoren i stykker / kjøre seg fast i sølakjøre seg fast i søla / kjøre en filmkjøre en film / debattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom meddebattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom med / partiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelsepartiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelse
: lære å kjøre billære å kjøre bil / kjøre gravemaskinkjøre gravemaskin / kjøre hest, hundespannkjøre hest, hundespann / kjøre inn igjen en forsinkelsekjøre inn igjen en forsinkelse / kjøre utfor veienkjøre utfor veien / kjøre traktoren i stykkerkjøre traktoren i stykker / kjøre seg fast i sølakjøre seg fast i søla / kjøre en filmkjøre en film / debattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom meddebattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom med / partiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelsepartiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelse
// drive (III,5)
kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
: kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
// drive (III,5)
kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
: kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
//
kjøre hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt
kjøre hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt //
komme hardt ut å kjøre råke ut i vansker råke ut i vansker
komme hardt ut å kjøre råke ut i vansker råke ut i vansker //
kjøre i grøfta også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre
kjøre i grøfta også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre
1 manøvrere, styre kjøretøy, maskin eller lignende
lære å kjøre billære å kjøre bil / kjøre gravemaskinkjøre gravemaskin / kjøre hest, hundespannkjøre hest, hundespann / kjøre inn igjen en forsinkelsekjøre inn igjen en forsinkelse / kjøre utfor veienkjøre utfor veien / kjøre traktoren i stykkerkjøre traktoren i stykker / kjøre seg fast i sølakjøre seg fast i søla / kjøre en filmkjøre en film / debattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom meddebattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom med / partiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelsepartiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelse
: lære å kjøre billære å kjøre bil / kjøre gravemaskinkjøre gravemaskin / kjøre hest, hundespannkjøre hest, hundespann / kjøre inn igjen en forsinkelsekjøre inn igjen en forsinkelse / kjøre utfor veienkjøre utfor veien / kjøre traktoren i stykkerkjøre traktoren i stykker / kjøre seg fast i sølakjøre seg fast i søla / kjøre en filmkjøre en film / debattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom meddebattantene kjørte opp med stadig nye argumenter kom med / partiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelsepartiet kjørte på helsepolitikken i valgkampen brukte den som argument, begrunnelse
// drive (III,5)
kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
: kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
// drive (III,5)
kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
: kjøre på for fulltkjøre på for fullt / smelteverket kjører (med) tre skiftsmelteverket kjører (med) tre skift
//
kjøre hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt
kjøre hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt også i overført betydning: prøve, drive (noen) hardt //
komme hardt ut å kjøre råke ut i vansker råke ut i vansker
komme hardt ut å kjøre råke ut i vansker råke ut i vansker //
kjøre i grøfta også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre
kjøre i grøfta også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre også: ødelegge (bedfrift, foretak) økonomisk, vanstyre
2 frakte, skysse
kjøre en hjemkjøre en hjem / kjøre tømmer, steinkjøre tømmer, stein
: kjøre en hjemkjøre en hjem / kjøre tømmer, steinkjøre tømmer, stein
2 frakte, skysse
kjøre en hjemkjøre en hjem / kjøre tømmer, steinkjøre tømmer, stein
: kjøre en hjemkjøre en hjem / kjøre tømmer, steinkjøre tømmer, stein
3 , trafikkere
drosjene kjørte forbidrosjene kjørte forbi / bussen kjører hver dagbussen kjører hver dag
: drosjene kjørte forbidrosjene kjørte forbi / bussen kjører hver dagbussen kjører hver dag
3 , trafikkere
drosjene kjørte forbidrosjene kjørte forbi / bussen kjører hver dagbussen kjører hver dag
: drosjene kjørte forbidrosjene kjørte forbi / bussen kjører hver dagbussen kjører hver dag
4 reise, fare (med kjøretøy)
skal vi kjøre eller gå?skal vi kjøre eller gå? / kjøre forbi, hjemkjøre forbi, hjem / kjøre landeveienkjøre landeveien / kjøre med togetkjøre med toget / kjøre ti milkjøre ti mil / kjøre mot et trekjøre mot et tre
: skal vi kjøre eller gå?skal vi kjøre eller gå? / kjøre forbi, hjemkjøre forbi, hjem / kjøre landeveienkjøre landeveien / kjøre med togetkjøre med toget / kjøre ti milkjøre ti mil / kjøre mot et trekjøre mot et tre
// renne (III,4), ake
kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
: kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
// renne (III,4), ake
kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
: kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
//
kjøre over også i overført betydning: ta luven fra, valse ned også i overført betydning: ta luven fra, valse ned
kjøre over også i overført betydning: ta luven fra, valse ned også i overført betydning: ta luven fra, valse ned
4 reise, fare (med kjøretøy)
skal vi kjøre eller gå?skal vi kjøre eller gå? / kjøre forbi, hjemkjøre forbi, hjem / kjøre landeveienkjøre landeveien / kjøre med togetkjøre med toget / kjøre ti milkjøre ti mil / kjøre mot et trekjøre mot et tre
: skal vi kjøre eller gå?skal vi kjøre eller gå? / kjøre forbi, hjemkjøre forbi, hjem / kjøre landeveienkjøre landeveien / kjøre med togetkjøre med toget / kjøre ti milkjøre ti mil / kjøre mot et trekjøre mot et tre
// renne (III,4), ake
kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
: kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
// renne (III,4), ake
kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
: kjøre slalåmkjøre slalåm / kjøre på rattkjelkekjøre på rattkjelke
//
kjøre over også i overført betydning: ta luven fra, valse ned også i overført betydning: ta luven fra, valse ned
kjøre over også i overført betydning: ta luven fra, valse ned også i overført betydning: ta luven fra, valse ned
5 støte, stikke (II)
kjøre kniven i noekjøre kniven i noe / kjøre noe fastkjøre noe fast
: kjøre kniven i noekjøre kniven i noe / kjøre noe fastkjøre noe fast
5 støte, stikke (II)
kjøre kniven i noekjøre kniven i noe / kjøre noe fastkjøre noe fast
: kjøre kniven i noekjøre kniven i noe / kjøre noe fastkjøre noe fast
6 skubbe, kaste (II,1)
kjøre en på hodet utkjøre en på hodet ut
: kjøre en på hodet utkjøre en på hodet ut
//
kjøre i seg sluke mat, drikke sluke mat, drikke
kjøre i seg sluke mat, drikke sluke mat, drikke
6 skubbe, kaste (II,1)
kjøre en på hodet utkjøre en på hodet ut
: kjøre en på hodet utkjøre en på hodet ut
//
kjøre i seg sluke mat, drikke sluke mat, drikke
kjøre i seg sluke mat, drikke sluke mat, drikke

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
køyre verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet køyre
(norrønt keyra)
1 styre, drive fram dragdyr
køyre hest, hundespannkøyre hest, hundespann
: køyre hest, hundespannkøyre hest, hundespann
//
køyre hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt
køyre hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt
1 styre, drive fram dragdyr
køyre hest, hundespannkøyre hest, hundespann
: køyre hest, hundespannkøyre hest, hundespann
//
køyre hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt
køyre hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt
2 styre køyretøy; bile (II)
køyre bil, gravemaskinkøyre bil, gravemaskin / køyre bussen sund, i grøftakøyre bussen sund, i grøfta
: køyre bil, gravemaskinkøyre bil, gravemaskin / køyre bussen sund, i grøftakøyre bussen sund, i grøfta
2 styre køyretøy; bile (II)
køyre bil, gravemaskinkøyre bil, gravemaskin / køyre bussen sund, i grøftakøyre bussen sund, i grøfta
: køyre bil, gravemaskinkøyre bil, gravemaskin / køyre bussen sund, i grøftakøyre bussen sund, i grøfta
3 føre, frakte, skysse med køyretøy
køyre nokon heimkøyre nokon heim / køyre seg i helkøyre seg i hel / køyre tømmer, steinkøyre tømmer, stein
: køyre nokon heimkøyre nokon heim / køyre seg i helkøyre seg i hel / køyre tømmer, steinkøyre tømmer, stein
// òg i overført tyding:
køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
: køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
// òg i overført tyding:
køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
: køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
// om film: syne fram
køyre western heile tidakøyre western heile tida
: køyre western heile tidakøyre western heile tida
// om film: syne fram
køyre western heile tidakøyre western heile tida
: køyre western heile tidakøyre western heile tida
3 føre, frakte, skysse med køyretøy
køyre nokon heimkøyre nokon heim / køyre seg i helkøyre seg i hel / køyre tømmer, steinkøyre tømmer, stein
: køyre nokon heimkøyre nokon heim / køyre seg i helkøyre seg i hel / køyre tømmer, steinkøyre tømmer, stein
// òg i overført tyding:
køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
: køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
// òg i overført tyding:
køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
: køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
// om film: syne fram
køyre western heile tidakøyre western heile tida
: køyre western heile tidakøyre western heile tida
// om film: syne fram
køyre western heile tidakøyre western heile tida
: køyre western heile tidakøyre western heile tida
4 om motor, maskin: halde i gang, i drift
køyre inn ein ny bil(motor)køyre inn ein ny bil(motor)
: køyre inn ein ny bil(motor)køyre inn ein ny bil(motor)
//
køyre hardt presse (ein motor) opp i høg yting presse (ein motor) opp i høg yting
køyre hardt presse (ein motor) opp i høg yting presse (ein motor) opp i høg yting
4 om motor, maskin: halde i gang, i drift
køyre inn ein ny bil(motor)køyre inn ein ny bil(motor)
: køyre inn ein ny bil(motor)køyre inn ein ny bil(motor)
//
køyre hardt presse (ein motor) opp i høg yting presse (ein motor) opp i høg yting
køyre hardt presse (ein motor) opp i høg yting presse (ein motor) opp i høg yting
5 om køyretøy: vere i fart; gå (I), trafikkere
ei drosje køyrde forbiei drosje køyrde forbi / bussen køyrer kvar dagbussen køyrer kvar dag
: ei drosje køyrde forbiei drosje køyrde forbi / bussen køyrer kvar dagbussen køyrer kvar dag
// om køyretøy: støyte mot; fare over
køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
: køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
// om køyretøy: støyte mot; fare over
køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
: køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
//
køyre over òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned
køyre over òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned //
køyre seg fast òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar
køyre seg fast òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar
5 om køyretøy: vere i fart; gå (I), trafikkere
ei drosje køyrde forbiei drosje køyrde forbi / bussen køyrer kvar dagbussen køyrer kvar dag
: ei drosje køyrde forbiei drosje køyrde forbi / bussen køyrer kvar dagbussen køyrer kvar dag
// om køyretøy: støyte mot; fare over
køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
: køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
// om køyretøy: støyte mot; fare over
køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
: køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
//
køyre over òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned
køyre over òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned //
køyre seg fast òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar
køyre seg fast òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar
6 reise, fare (med køyretøy); renne (IV), ake
køyre forbikøyre forbi / køyre heimkøyre heim / køyre landevegenkøyre landevegen / køyre med 80 km/tkøyre med 80 km/t / køyre med togetkøyre med toget / køyre på for fulltkøyre på for fullt / køyre ti milkøyre ti mil / køyre slalåmkøyre slalåm / køyre på rattkjelkekøyre på rattkjelke
: køyre forbikøyre forbi / køyre heimkøyre heim / køyre landevegenkøyre landevegen / køyre med 80 km/tkøyre med 80 km/t / køyre med togetkøyre med toget / køyre på for fulltkøyre på for fullt / køyre ti milkøyre ti mil / køyre slalåmkøyre slalåm / køyre på rattkjelkekøyre på rattkjelke
// i overført tyding:
køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
: køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
// i overført tyding:
køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
: køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
//
køyre inn nå att (ein annan bil) nå att (ein annan bil)
køyre inn nå att (ein annan bil) nå att (ein annan bil)
6 reise, fare (med køyretøy); renne (IV), ake
køyre forbikøyre forbi / køyre heimkøyre heim / køyre landevegenkøyre landevegen / køyre med 80 km/tkøyre med 80 km/t / køyre med togetkøyre med toget / køyre på for fulltkøyre på for fullt / køyre ti milkøyre ti mil / køyre slalåmkøyre slalåm / køyre på rattkjelkekøyre på rattkjelke
: køyre forbikøyre forbi / køyre heimkøyre heim / køyre landevegenkøyre landevegen / køyre med 80 km/tkøyre med 80 km/t / køyre med togetkøyre med toget / køyre på for fulltkøyre på for fullt / køyre ti milkøyre ti mil / køyre slalåmkøyre slalåm / køyre på rattkjelkekøyre på rattkjelke
// i overført tyding:
køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
: køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
// i overført tyding:
køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
: køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
//
køyre inn nå att (ein annan bil) nå att (ein annan bil)
køyre inn nå att (ein annan bil) nå att (ein annan bil)
7 drive (III), støyte; stikke (II)
køyre kniven i nokokøyre kniven i noko / køyre fast kile (noko) fastkøyre fast kile (noko) fast
: køyre kniven i nokokøyre kniven i noko / køyre fast kile (noko) fastkøyre fast kile (noko) fast
7 drive (III), støyte; stikke (II)
køyre kniven i nokokøyre kniven i noko / køyre fast kile (noko) fastkøyre fast kile (noko) fast
: køyre kniven i nokokøyre kniven i noko / køyre fast kile (noko) fastkøyre fast kile (noko) fast
8 kaste (III), skubbe
køyre nokon på dørkøyre nokon på dør
: køyre nokon på dørkøyre nokon på dør
//
køyre i seg sluke (maten) sluke (maten)
køyre i seg sluke (maten) sluke (maten)
8 kaste (III), skubbe
køyre nokon på dørkøyre nokon på dør
: køyre nokon på dørkøyre nokon på dør
//
køyre i seg sluke (maten) sluke (maten)
køyre i seg sluke (maten) sluke (maten)
9 feste (III)
han køyrer mindre no enn førhan køyrer mindre no enn før
: han køyrer mindre no enn førhan køyrer mindre no enn før
9 feste (III)
han køyrer mindre no enn førhan køyrer mindre no enn før
: han køyrer mindre no enn førhan køyrer mindre no enn før
1 styre, drive fram dragdyr
køyre hest, hundespannkøyre hest, hundespann
: køyre hest, hundespannkøyre hest, hundespann
//
køyre hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt
køyre hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt
1 styre, drive fram dragdyr
køyre hest, hundespannkøyre hest, hundespann
: køyre hest, hundespannkøyre hest, hundespann
//
køyre hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt
køyre hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt òg overf: oppsede (nokon), drive (nokon) hardt
2 styre køyretøy; bile (II)
køyre bil, gravemaskinkøyre bil, gravemaskin / køyre bussen sund, i grøftakøyre bussen sund, i grøfta
: køyre bil, gravemaskinkøyre bil, gravemaskin / køyre bussen sund, i grøftakøyre bussen sund, i grøfta
2 styre køyretøy; bile (II)
køyre bil, gravemaskinkøyre bil, gravemaskin / køyre bussen sund, i grøftakøyre bussen sund, i grøfta
: køyre bil, gravemaskinkøyre bil, gravemaskin / køyre bussen sund, i grøftakøyre bussen sund, i grøfta
3 føre, frakte, skysse med køyretøy
køyre nokon heimkøyre nokon heim / køyre seg i helkøyre seg i hel / køyre tømmer, steinkøyre tømmer, stein
: køyre nokon heimkøyre nokon heim / køyre seg i helkøyre seg i hel / køyre tømmer, steinkøyre tømmer, stein
// òg i overført tyding:
køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
: køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
// òg i overført tyding:
køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
: køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
// om film: syne fram
køyre western heile tidakøyre western heile tida
: køyre western heile tidakøyre western heile tida
// om film: syne fram
køyre western heile tidakøyre western heile tida
: køyre western heile tidakøyre western heile tida
3 føre, frakte, skysse med køyretøy
køyre nokon heimkøyre nokon heim / køyre seg i helkøyre seg i hel / køyre tømmer, steinkøyre tømmer, stein
: køyre nokon heimkøyre nokon heim / køyre seg i helkøyre seg i hel / køyre tømmer, steinkøyre tømmer, stein
// òg i overført tyding:
køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
: køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
// òg i overført tyding:
køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
: køyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje nokokøyre (noko) i grøfta vanstyre, øydeleggje noko
// om film: syne fram
køyre western heile tidakøyre western heile tida
: køyre western heile tidakøyre western heile tida
// om film: syne fram
køyre western heile tidakøyre western heile tida
: køyre western heile tidakøyre western heile tida
4 om motor, maskin: halde i gang, i drift
køyre inn ein ny bil(motor)køyre inn ein ny bil(motor)
: køyre inn ein ny bil(motor)køyre inn ein ny bil(motor)
//
køyre hardt presse (ein motor) opp i høg yting presse (ein motor) opp i høg yting
køyre hardt presse (ein motor) opp i høg yting presse (ein motor) opp i høg yting
4 om motor, maskin: halde i gang, i drift
køyre inn ein ny bil(motor)køyre inn ein ny bil(motor)
: køyre inn ein ny bil(motor)køyre inn ein ny bil(motor)
//
køyre hardt presse (ein motor) opp i høg yting presse (ein motor) opp i høg yting
køyre hardt presse (ein motor) opp i høg yting presse (ein motor) opp i høg yting
5 om køyretøy: vere i fart; gå (I), trafikkere
ei drosje køyrde forbiei drosje køyrde forbi / bussen køyrer kvar dagbussen køyrer kvar dag
: ei drosje køyrde forbiei drosje køyrde forbi / bussen køyrer kvar dagbussen køyrer kvar dag
// om køyretøy: støyte mot; fare over
køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
: køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
// om køyretøy: støyte mot; fare over
køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
: køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
//
køyre over òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned
køyre over òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned //
køyre seg fast òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar
køyre seg fast òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar
5 om køyretøy: vere i fart; gå (I), trafikkere
ei drosje køyrde forbiei drosje køyrde forbi / bussen køyrer kvar dagbussen køyrer kvar dag
: ei drosje køyrde forbiei drosje køyrde forbi / bussen køyrer kvar dagbussen køyrer kvar dag
// om køyretøy: støyte mot; fare over
køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
: køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
// om køyretøy: støyte mot; fare over
køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
: køyre inn i eit trekøyre inn i eit tre
//
køyre over òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned
køyre over òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned òg overf, særl i pf pt: valse (nokon) ned //
køyre seg fast òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar
køyre seg fast òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar òg overf: bli ståande, ikkje kome lenger; kome opp i store vanskar
6 reise, fare (med køyretøy); renne (IV), ake
køyre forbikøyre forbi / køyre heimkøyre heim / køyre landevegenkøyre landevegen / køyre med 80 km/tkøyre med 80 km/t / køyre med togetkøyre med toget / køyre på for fulltkøyre på for fullt / køyre ti milkøyre ti mil / køyre slalåmkøyre slalåm / køyre på rattkjelkekøyre på rattkjelke
: køyre forbikøyre forbi / køyre heimkøyre heim / køyre landevegenkøyre landevegen / køyre med 80 km/tkøyre med 80 km/t / køyre med togetkøyre med toget / køyre på for fulltkøyre på for fullt / køyre ti milkøyre ti mil / køyre slalåmkøyre slalåm / køyre på rattkjelkekøyre på rattkjelke
// i overført tyding:
køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
: køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
// i overført tyding:
køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
: køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
//
køyre inn nå att (ein annan bil) nå att (ein annan bil)
køyre inn nå att (ein annan bil) nå att (ein annan bil)
6 reise, fare (med køyretøy); renne (IV), ake
køyre forbikøyre forbi / køyre heimkøyre heim / køyre landevegenkøyre landevegen / køyre med 80 km/tkøyre med 80 km/t / køyre med togetkøyre med toget / køyre på for fulltkøyre på for fullt / køyre ti milkøyre ti mil / køyre slalåmkøyre slalåm / køyre på rattkjelkekøyre på rattkjelke
: køyre forbikøyre forbi / køyre heimkøyre heim / køyre landevegenkøyre landevegen / køyre med 80 km/tkøyre med 80 km/t / køyre med togetkøyre med toget / køyre på for fulltkøyre på for fullt / køyre ti milkøyre ti mil / køyre slalåmkøyre slalåm / køyre på rattkjelkekøyre på rattkjelke
// i overført tyding:
køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
: køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
// i overført tyding:
køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
: køyre opp med nye ting, argumentkøyre opp med nye ting, argument
//
køyre inn nå att (ein annan bil) nå att (ein annan bil)
køyre inn nå att (ein annan bil) nå att (ein annan bil)
7 drive (III), støyte; stikke (II)
køyre kniven i nokokøyre kniven i noko / køyre fast kile (noko) fastkøyre fast kile (noko) fast
: køyre kniven i nokokøyre kniven i noko / køyre fast kile (noko) fastkøyre fast kile (noko) fast
7 drive (III), støyte; stikke (II)
køyre kniven i nokokøyre kniven i noko / køyre fast kile (noko) fastkøyre fast kile (noko) fast
: køyre kniven i nokokøyre kniven i noko / køyre fast kile (noko) fastkøyre fast kile (noko) fast
8 kaste (III), skubbe
køyre nokon på dørkøyre nokon på dør
: køyre nokon på dørkøyre nokon på dør
//
køyre i seg sluke (maten) sluke (maten)
køyre i seg sluke (maten) sluke (maten)
8 kaste (III), skubbe
køyre nokon på dørkøyre nokon på dør
: køyre nokon på dørkøyre nokon på dør
//
køyre i seg sluke (maten) sluke (maten)
køyre i seg sluke (maten) sluke (maten)
9 feste (III)
han køyrer mindre no enn førhan køyrer mindre no enn før
: han køyrer mindre no enn førhan køyrer mindre no enn før
9 feste (III)
han køyrer mindre no enn førhan køyrer mindre no enn før
: han køyrer mindre no enn førhan køyrer mindre no enn før

 

Resultat pr. side