Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'kavar' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

Ordet 'kavar' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
kave  
(kavar) 
I kave m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kave
(samanheng med norrønt kóf; sjå kov; frå norrøne samansetningar som kafafjúk 'snøfok')
1 bye med snø, tett snøfall
snøkavesnøkave
: snøkavesnøkave
1 bye med snø, tett snøfall
snøkavesnøkave
: snøkavesnøkave
2 djupt, laust snølag
2 djupt, laust snølag
1 bye med snø, tett snøfall
snøkavesnøkave
: snøkavesnøkave
1 bye med snø, tett snøfall
snøkavesnøkave
: snøkavesnøkave
2 djupt, laust snølag
2 djupt, laust snølag
kave  
(kavar) 
     
     
II kave v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet kave
(truleg same opphav som I kage) kage (I)
einerkaveeinerkave
: einerkaveeinerkave
kage (I)
einerkaveeinerkave
: einerkaveeinerkave
kave  
(kavar) 
     
     
III kave v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet kave
(norrønt kafa 'dukke', samanheng med I kav)
1 streve med noko; bale
kave med barnakave med barna
: kave med barnakave med barna
1 streve med noko; bale
kave med barnakave med barna
: kave med barnakave med barna
2 gjere ivrige rørsler med hendene; krafse (II)
2 gjere ivrige rørsler med hendene; krafse (II)
3 dukke; svømme
3 dukke; svømme
1 streve med noko; bale
kave med barnakave med barna
: kave med barnakave med barna
1 streve med noko; bale
kave med barnakave med barna
: kave med barnakave med barna
2 gjere ivrige rørsler med hendene; krafse (II)
2 gjere ivrige rørsler med hendene; krafse (II)
3 dukke; svømme
3 dukke; svømme

 

Resultat pr. side