Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
belyse v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet belyse
(bely´se)
1 lyse opp, vende lys(kaster) mot
rommet var dårlig belystrommet var dårlig belyst
: rommet var dårlig belystrommet var dårlig belyst
1 lyse opp, vende lys(kaster) mot
rommet var dårlig belystrommet var dårlig belyst
: rommet var dårlig belystrommet var dårlig belyst
2 i overført betydning: kaste lys over; utdype, klargjøre (2)
belyse et emnebelyse et emne / belyse en sakbelyse en sak / et eksempel kan belyse hva jeg meneret eksempel kan belyse hva jeg mener / spørsmålet er blitt grundig belystspørsmålet er blitt grundig belyst
: belyse et emnebelyse et emne / belyse en sakbelyse en sak / et eksempel kan belyse hva jeg meneret eksempel kan belyse hva jeg mener / spørsmålet er blitt grundig belystspørsmålet er blitt grundig belyst
2 i overført betydning: kaste lys over; utdype, klargjøre (2)
belyse et emnebelyse et emne / belyse en sakbelyse en sak / et eksempel kan belyse hva jeg meneret eksempel kan belyse hva jeg mener / spørsmålet er blitt grundig belystspørsmålet er blitt grundig belyst
: belyse et emnebelyse et emne / belyse en sakbelyse en sak / et eksempel kan belyse hva jeg meneret eksempel kan belyse hva jeg mener / spørsmålet er blitt grundig belystspørsmålet er blitt grundig belyst
1 lyse opp, vende lys(kaster) mot
rommet var dårlig belystrommet var dårlig belyst
: rommet var dårlig belystrommet var dårlig belyst
1 lyse opp, vende lys(kaster) mot
rommet var dårlig belystrommet var dårlig belyst
: rommet var dårlig belystrommet var dårlig belyst
2 i overført betydning: kaste lys over; utdype, klargjøre (2)
belyse et emnebelyse et emne / belyse en sakbelyse en sak / et eksempel kan belyse hva jeg meneret eksempel kan belyse hva jeg mener / spørsmålet er blitt grundig belystspørsmålet er blitt grundig belyst
: belyse et emnebelyse et emne / belyse en sakbelyse en sak / et eksempel kan belyse hva jeg meneret eksempel kan belyse hva jeg mener / spørsmålet er blitt grundig belystspørsmålet er blitt grundig belyst
2 i overført betydning: kaste lys over; utdype, klargjøre (2)
belyse et emnebelyse et emne / belyse en sakbelyse en sak / et eksempel kan belyse hva jeg meneret eksempel kan belyse hva jeg mener / spørsmålet er blitt grundig belystspørsmålet er blitt grundig belyst
: belyse et emnebelyse et emne / belyse en sakbelyse en sak / et eksempel kan belyse hva jeg meneret eksempel kan belyse hva jeg mener / spørsmålet er blitt grundig belystspørsmålet er blitt grundig belyst
II kaste v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet kaste
(norrønt kasta)
1 hive, slenge (II)
kaste stein, spyd, terningerkaste stein, spyd, terninger / kaste opp en grøftkaste opp en grøft / kaste med slukkaste med sluk / kaste det en har i hendenekaste det en har i hendene / kaste et kortkaste et kort / kaste av seg åket befri seg frakaste av seg åket befri seg fra / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste loss, ankerkaste loss, anker
: kaste stein, spyd, terningerkaste stein, spyd, terninger / kaste opp en grøftkaste opp en grøft / kaste med slukkaste med sluk / kaste det en har i hendenekaste det en har i hendene / kaste et kortkaste et kort / kaste av seg åket befri seg frakaste av seg åket befri seg fra / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste loss, ankerkaste loss, anker
// sette fangstredskap
kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
: kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
// sette fangstredskap
kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
: kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
// sette
kaste en i fengselkaste en i fengsel
: kaste en i fengselkaste en i fengsel
// sette
kaste en i fengselkaste en i fengsel
: kaste en i fengselkaste en i fengsel
// vrake
bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
: bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
// vrake
bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
: bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
// bevege brått
kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
: kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
// bevege brått
kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
: kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
// sende
lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
: lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
// sende
lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
: lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
// lage
kaste skyggekaste skygge
: kaste skyggekaste skygge
// lage
kaste skyggekaste skygge
: kaste skyggekaste skygge
//
kaste av seg også: gi fortjeneste også: gi fortjeneste
kaste av seg også: gi fortjeneste også: gi fortjeneste //
kaste opp spy spy
kaste opp spy spy
1 hive, slenge (II)
kaste stein, spyd, terningerkaste stein, spyd, terninger / kaste opp en grøftkaste opp en grøft / kaste med slukkaste med sluk / kaste det en har i hendenekaste det en har i hendene / kaste et kortkaste et kort / kaste av seg åket befri seg frakaste av seg åket befri seg fra / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste loss, ankerkaste loss, anker
: kaste stein, spyd, terningerkaste stein, spyd, terninger / kaste opp en grøftkaste opp en grøft / kaste med slukkaste med sluk / kaste det en har i hendenekaste det en har i hendene / kaste et kortkaste et kort / kaste av seg åket befri seg frakaste av seg åket befri seg fra / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste loss, ankerkaste loss, anker
// sette fangstredskap
kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
: kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
// sette fangstredskap
kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
: kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
// sette
kaste en i fengselkaste en i fengsel
: kaste en i fengselkaste en i fengsel
// sette
kaste en i fengselkaste en i fengsel
: kaste en i fengselkaste en i fengsel
// vrake
bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
: bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
// vrake
bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
: bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
// bevege brått
kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
: kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
// bevege brått
kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
: kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
// sende
lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
: lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
// sende
lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
: lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
// lage
kaste skyggekaste skygge
: kaste skyggekaste skygge
// lage
kaste skyggekaste skygge
: kaste skyggekaste skygge
//
kaste av seg også: gi fortjeneste også: gi fortjeneste
kaste av seg også: gi fortjeneste også: gi fortjeneste //
kaste opp spy spy
kaste opp spy spy
2 om dyr: føde for tidlig, abortere
kua kastet kalvenkua kastet kalven
: kua kastet kalvenkua kastet kalven
2 om dyr: føde for tidlig, abortere
kua kastet kalvenkua kastet kalven
: kua kastet kalvenkua kastet kalven
3
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting
3
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting
1 hive, slenge (II)
kaste stein, spyd, terningerkaste stein, spyd, terninger / kaste opp en grøftkaste opp en grøft / kaste med slukkaste med sluk / kaste det en har i hendenekaste det en har i hendene / kaste et kortkaste et kort / kaste av seg åket befri seg frakaste av seg åket befri seg fra / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste loss, ankerkaste loss, anker
: kaste stein, spyd, terningerkaste stein, spyd, terninger / kaste opp en grøftkaste opp en grøft / kaste med slukkaste med sluk / kaste det en har i hendenekaste det en har i hendene / kaste et kortkaste et kort / kaste av seg åket befri seg frakaste av seg åket befri seg fra / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste loss, ankerkaste loss, anker
// sette fangstredskap
kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
: kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
// sette fangstredskap
kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
: kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
// sette
kaste en i fengselkaste en i fengsel
: kaste en i fengselkaste en i fengsel
// sette
kaste en i fengselkaste en i fengsel
: kaste en i fengselkaste en i fengsel
// vrake
bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
: bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
// vrake
bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
: bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
// bevege brått
kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
: kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
// bevege brått
kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
: kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
// sende
lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
: lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
// sende
lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
: lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
// lage
kaste skyggekaste skygge
: kaste skyggekaste skygge
// lage
kaste skyggekaste skygge
: kaste skyggekaste skygge
//
kaste av seg også: gi fortjeneste også: gi fortjeneste
kaste av seg også: gi fortjeneste også: gi fortjeneste //
kaste opp spy spy
kaste opp spy spy
1 hive, slenge (II)
kaste stein, spyd, terningerkaste stein, spyd, terninger / kaste opp en grøftkaste opp en grøft / kaste med slukkaste med sluk / kaste det en har i hendenekaste det en har i hendene / kaste et kortkaste et kort / kaste av seg åket befri seg frakaste av seg åket befri seg fra / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste loss, ankerkaste loss, anker
: kaste stein, spyd, terningerkaste stein, spyd, terninger / kaste opp en grøftkaste opp en grøft / kaste med slukkaste med sluk / kaste det en har i hendenekaste det en har i hendene / kaste et kortkaste et kort / kaste av seg åket befri seg frakaste av seg åket befri seg fra / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste loss, ankerkaste loss, anker
// sette fangstredskap
kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
: kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
// sette fangstredskap
kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
: kaste etter sildkaste etter sild / kaste noen på dørkaste noen på dør / familien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagtfamilien ble kastet ut av leiligheten ble oppsagt
// sette
kaste en i fengselkaste en i fengsel
: kaste en i fengselkaste en i fengsel
// sette
kaste en i fengselkaste en i fengsel
: kaste en i fengselkaste en i fengsel
// vrake
bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
: bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
// vrake
bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
: bli kastet som formannbli kastet som formann / kaste bort tiden drive med unyttige tingkaste bort tiden drive med unyttige ting
// bevege brått
kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
: kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
// bevege brått
kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
: kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste med nakkenkaste med nakken / kaste bilen til side svinge bråttkaste bilen til side svinge brått / kaste på seg klærne få på seg i en fartkaste på seg klærne få på seg i en fart / kaste seg nedkaste seg ned / kaste seg over noekaste seg over noe / kaste seg inn i diskusjonenkaste seg inn i diskusjonen / hjulet kaster roterer ujevnthjulet kaster roterer ujevnt
// sende
lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
: lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
// sende
lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
: lyden ble kastet tilbakelyden ble kastet tilbake / kaste lys over noekaste lys over noe / kaste mistanke på enkaste mistanke på en
// lage
kaste skyggekaste skygge
: kaste skyggekaste skygge
// lage
kaste skyggekaste skygge
: kaste skyggekaste skygge
//
kaste av seg også: gi fortjeneste også: gi fortjeneste
kaste av seg også: gi fortjeneste også: gi fortjeneste //
kaste opp spy spy
kaste opp spy spy
2 om dyr: føde for tidlig, abortere
kua kastet kalvenkua kastet kalven
: kua kastet kalvenkua kastet kalven
2 om dyr: føde for tidlig, abortere
kua kastet kalvenkua kastet kalven
: kua kastet kalvenkua kastet kalven
3
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting
3
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting

 

Resultat pr. side