Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
III kaste v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet kaste
(norrønt kasta)
1 hive, slenge (II)
kaste spydkaste spyd / kaste steinkaste stein / kaste jord på kistakaste jord på kista / kaste med slukkaste med sluk / kaste høyet breie høyetkaste høyet breie høyet
: kaste spydkaste spyd / kaste steinkaste stein / kaste jord på kistakaste jord på kista / kaste med slukkaste med sluk / kaste høyet breie høyetkaste høyet breie høyet
// i spel:
kaste terningarkaste terningar
: kaste terningarkaste terningar
// i spel:
kaste terningarkaste terningar
: kaste terningarkaste terningar
1 hive, slenge (II)
kaste spydkaste spyd / kaste steinkaste stein / kaste jord på kistakaste jord på kista / kaste med slukkaste med sluk / kaste høyet breie høyetkaste høyet breie høyet
: kaste spydkaste spyd / kaste steinkaste stein / kaste jord på kistakaste jord på kista / kaste med slukkaste med sluk / kaste høyet breie høyetkaste høyet breie høyet
// i spel:
kaste terningarkaste terningar
: kaste terningarkaste terningar
// i spel:
kaste terningarkaste terningar
: kaste terningarkaste terningar
2 setje fiskereiskap i sjøen
kaste etter sildkaste etter sild
: kaste etter sildkaste etter sild
2 setje fiskereiskap i sjøen
kaste etter sildkaste etter sild
: kaste etter sildkaste etter sild
3 lyfte, flytte, slengje brått; gjere brå rørsle; slå over ende, styrte
kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste seg over nokokaste seg over noko
: kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste seg over nokokaste seg over noko
// i overført tyding:
kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
: kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
// i overført tyding:
kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
: kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
// vrake
bli kasta som formannbli kasta som formann
: bli kasta som formannbli kasta som formann
// vrake
bli kasta som formannbli kasta som formann
: bli kasta som formannbli kasta som formann
3 lyfte, flytte, slengje brått; gjere brå rørsle; slå over ende, styrte
kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste seg over nokokaste seg over noko
: kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste seg over nokokaste seg over noko
// i overført tyding:
kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
: kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
// i overført tyding:
kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
: kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
// vrake
bli kasta som formannbli kasta som formann
: bli kasta som formannbli kasta som formann
// vrake
bli kasta som formannbli kasta som formann
: bli kasta som formannbli kasta som formann
4 slengje, leggje frå seg; forlate, vrake
kaste alt ein har i hendenekaste alt ein har i hendene / kaste eit kortkaste eit kort / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste på seg kleda få på seg i ein fartkaste på seg kleda få på seg i ein fart / kaste bort, vekkkaste bort, vekk / kaste av seg åket fri seg fråkaste av seg åket fri seg frå
: kaste alt ein har i hendenekaste alt ein har i hendene / kaste eit kortkaste eit kort / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste på seg kleda få på seg i ein fartkaste på seg kleda få på seg i ein fart / kaste bort, vekkkaste bort, vekk / kaste av seg åket fri seg fråkaste av seg åket fri seg frå
4 slengje, leggje frå seg; forlate, vrake
kaste alt ein har i hendenekaste alt ein har i hendene / kaste eit kortkaste eit kort / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste på seg kleda få på seg i ein fartkaste på seg kleda få på seg i ein fart / kaste bort, vekkkaste bort, vekk / kaste av seg åket fri seg fråkaste av seg åket fri seg frå
: kaste alt ein har i hendenekaste alt ein har i hendene / kaste eit kortkaste eit kort / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste på seg kleda få på seg i ein fartkaste på seg kleda få på seg i ein fart / kaste bort, vekkkaste bort, vekk / kaste av seg åket fri seg fråkaste av seg åket fri seg frå
5 sleppe, miste, gje frå seg
kaste vatnet late vatnet, migekaste vatnet late vatnet, mige / kaste lauvetkaste lauvet / kaste smaken miste smakenkaste smaken miste smaken
: kaste vatnet late vatnet, migekaste vatnet late vatnet, mige / kaste lauvetkaste lauvet / kaste smaken miste smakenkaste smaken miste smaken
// om ku:
kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
: kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
// om ku:
kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
: kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
5 sleppe, miste, gje frå seg
kaste vatnet late vatnet, migekaste vatnet late vatnet, mige / kaste lauvetkaste lauvet / kaste smaken miste smakenkaste smaken miste smaken
: kaste vatnet late vatnet, migekaste vatnet late vatnet, mige / kaste lauvetkaste lauvet / kaste smaken miste smakenkaste smaken miste smaken
// om ku:
kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
: kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
// om ku:
kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
: kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
6 jage, hive ut med makt; dynge (II); flytte med hendene
kaste nokon ut, på gata, i fengselkaste nokon ut, på gata, i fengsel / kaste attende eit åtakkaste attende eit åtak / kaste saman ein haugkaste saman ein haug
: kaste nokon ut, på gata, i fengselkaste nokon ut, på gata, i fengsel / kaste attende eit åtakkaste attende eit åtak / kaste saman ein haugkaste saman ein haug
6 jage, hive ut med makt; dynge (II); flytte med hendene
kaste nokon ut, på gata, i fengselkaste nokon ut, på gata, i fengsel / kaste attende eit åtakkaste attende eit åtak / kaste saman ein haugkaste saman ein haug
: kaste nokon ut, på gata, i fengselkaste nokon ut, på gata, i fengsel / kaste attende eit åtakkaste attende eit åtak / kaste saman ein haugkaste saman ein haug
7 sende (ut); føre over på; gje frå seg
kaste atterglanskaste atterglans / kaste mistanke over el. på nokonkaste mistanke over el. på nokon / kaste skuggekaste skugge / kaste sjukdom på noko(n)kaste sjukdom på noko(n)
: kaste atterglanskaste atterglans / kaste mistanke over el. på nokonkaste mistanke over el. på nokon / kaste skuggekaste skugge / kaste sjukdom på noko(n)kaste sjukdom på noko(n)
7 sende (ut); føre over på; gje frå seg
kaste atterglanskaste atterglans / kaste mistanke over el. på nokonkaste mistanke over el. på nokon / kaste skuggekaste skugge / kaste sjukdom på noko(n)kaste sjukdom på noko(n)
: kaste atterglanskaste atterglans / kaste mistanke over el. på nokonkaste mistanke over el. på nokon / kaste skuggekaste skugge / kaste sjukdom på noko(n)kaste sjukdom på noko(n)
8 fryse til, få eit islag, krave
vatnet har kastavatnet har kasta
: vatnet har kastavatnet har kasta
8 fryse til, få eit islag, krave
vatnet har kastavatnet har kasta
: vatnet har kastavatnet har kasta
9 i faste uttrykk
//
kaste av seg løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
kaste av seg løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
//
kaste opp grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
kaste opp grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
//
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting //
kaste seg om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv
kaste seg om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv //
kaste seg bort drive med unyttige ting drive med unyttige ting
kaste seg bort drive med unyttige ting drive med unyttige ting
9 i faste uttrykk
//
kaste av seg løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
kaste av seg løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
//
kaste opp grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
kaste opp grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
//
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting //
kaste seg om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv
kaste seg om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv //
kaste seg bort drive med unyttige ting drive med unyttige ting
kaste seg bort drive med unyttige ting drive med unyttige ting
1 hive, slenge (II)
kaste spydkaste spyd / kaste steinkaste stein / kaste jord på kistakaste jord på kista / kaste med slukkaste med sluk / kaste høyet breie høyetkaste høyet breie høyet
: kaste spydkaste spyd / kaste steinkaste stein / kaste jord på kistakaste jord på kista / kaste med slukkaste med sluk / kaste høyet breie høyetkaste høyet breie høyet
// i spel:
kaste terningarkaste terningar
: kaste terningarkaste terningar
// i spel:
kaste terningarkaste terningar
: kaste terningarkaste terningar
1 hive, slenge (II)
kaste spydkaste spyd / kaste steinkaste stein / kaste jord på kistakaste jord på kista / kaste med slukkaste med sluk / kaste høyet breie høyetkaste høyet breie høyet
: kaste spydkaste spyd / kaste steinkaste stein / kaste jord på kistakaste jord på kista / kaste med slukkaste med sluk / kaste høyet breie høyetkaste høyet breie høyet
// i spel:
kaste terningarkaste terningar
: kaste terningarkaste terningar
// i spel:
kaste terningarkaste terningar
: kaste terningarkaste terningar
2 setje fiskereiskap i sjøen
kaste etter sildkaste etter sild
: kaste etter sildkaste etter sild
2 setje fiskereiskap i sjøen
kaste etter sildkaste etter sild
: kaste etter sildkaste etter sild
3 lyfte, flytte, slengje brått; gjere brå rørsle; slå over ende, styrte
kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste seg over nokokaste seg over noko
: kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste seg over nokokaste seg over noko
// i overført tyding:
kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
: kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
// i overført tyding:
kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
: kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
// vrake
bli kasta som formannbli kasta som formann
: bli kasta som formannbli kasta som formann
// vrake
bli kasta som formannbli kasta som formann
: bli kasta som formannbli kasta som formann
3 lyfte, flytte, slengje brått; gjere brå rørsle; slå over ende, styrte
kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste seg over nokokaste seg over noko
: kaste børsa til kinnetkaste børsa til kinnet / kaste seg over nokokaste seg over noko
// i overført tyding:
kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
: kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
// i overført tyding:
kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
: kaste seg ut i eit ordskiftekaste seg ut i eit ordskifte / vinden kastar vinden skiftar retningvinden kastar vinden skiftar retning / hjulet kastar hjulet går ujamthjulet kastar hjulet går ujamt
// vrake
bli kasta som formannbli kasta som formann
: bli kasta som formannbli kasta som formann
// vrake
bli kasta som formannbli kasta som formann
: bli kasta som formannbli kasta som formann
4 slengje, leggje frå seg; forlate, vrake
kaste alt ein har i hendenekaste alt ein har i hendene / kaste eit kortkaste eit kort / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste på seg kleda få på seg i ein fartkaste på seg kleda få på seg i ein fart / kaste bort, vekkkaste bort, vekk / kaste av seg åket fri seg fråkaste av seg åket fri seg frå
: kaste alt ein har i hendenekaste alt ein har i hendene / kaste eit kortkaste eit kort / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste på seg kleda få på seg i ein fartkaste på seg kleda få på seg i ein fart / kaste bort, vekkkaste bort, vekk / kaste av seg åket fri seg fråkaste av seg åket fri seg frå
4 slengje, leggje frå seg; forlate, vrake
kaste alt ein har i hendenekaste alt ein har i hendene / kaste eit kortkaste eit kort / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste på seg kleda få på seg i ein fartkaste på seg kleda få på seg i ein fart / kaste bort, vekkkaste bort, vekk / kaste av seg åket fri seg fråkaste av seg åket fri seg frå
: kaste alt ein har i hendenekaste alt ein har i hendene / kaste eit kortkaste eit kort / kaste jakka ta av segkaste jakka ta av seg / kaste på seg kleda få på seg i ein fartkaste på seg kleda få på seg i ein fart / kaste bort, vekkkaste bort, vekk / kaste av seg åket fri seg fråkaste av seg åket fri seg frå
5 sleppe, miste, gje frå seg
kaste vatnet late vatnet, migekaste vatnet late vatnet, mige / kaste lauvetkaste lauvet / kaste smaken miste smakenkaste smaken miste smaken
: kaste vatnet late vatnet, migekaste vatnet late vatnet, mige / kaste lauvetkaste lauvet / kaste smaken miste smakenkaste smaken miste smaken
// om ku:
kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
: kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
// om ku:
kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
: kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
5 sleppe, miste, gje frå seg
kaste vatnet late vatnet, migekaste vatnet late vatnet, mige / kaste lauvetkaste lauvet / kaste smaken miste smakenkaste smaken miste smaken
: kaste vatnet late vatnet, migekaste vatnet late vatnet, mige / kaste lauvetkaste lauvet / kaste smaken miste smakenkaste smaken miste smaken
// om ku:
kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
: kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
// om ku:
kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
: kaste kalven føde for tidlegkaste kalven føde for tidleg / mjølka har kasta seg mjølka har surnamjølka har kasta seg mjølka har surna
6 jage, hive ut med makt; dynge (II); flytte med hendene
kaste nokon ut, på gata, i fengselkaste nokon ut, på gata, i fengsel / kaste attende eit åtakkaste attende eit åtak / kaste saman ein haugkaste saman ein haug
: kaste nokon ut, på gata, i fengselkaste nokon ut, på gata, i fengsel / kaste attende eit åtakkaste attende eit åtak / kaste saman ein haugkaste saman ein haug
6 jage, hive ut med makt; dynge (II); flytte med hendene
kaste nokon ut, på gata, i fengselkaste nokon ut, på gata, i fengsel / kaste attende eit åtakkaste attende eit åtak / kaste saman ein haugkaste saman ein haug
: kaste nokon ut, på gata, i fengselkaste nokon ut, på gata, i fengsel / kaste attende eit åtakkaste attende eit åtak / kaste saman ein haugkaste saman ein haug
7 sende (ut); føre over på; gje frå seg
kaste atterglanskaste atterglans / kaste mistanke over el. på nokonkaste mistanke over el. på nokon / kaste skuggekaste skugge / kaste sjukdom på noko(n)kaste sjukdom på noko(n)
: kaste atterglanskaste atterglans / kaste mistanke over el. på nokonkaste mistanke over el. på nokon / kaste skuggekaste skugge / kaste sjukdom på noko(n)kaste sjukdom på noko(n)
7 sende (ut); føre over på; gje frå seg
kaste atterglanskaste atterglans / kaste mistanke over el. på nokonkaste mistanke over el. på nokon / kaste skuggekaste skugge / kaste sjukdom på noko(n)kaste sjukdom på noko(n)
: kaste atterglanskaste atterglans / kaste mistanke over el. på nokonkaste mistanke over el. på nokon / kaste skuggekaste skugge / kaste sjukdom på noko(n)kaste sjukdom på noko(n)
8 fryse til, få eit islag, krave
vatnet har kastavatnet har kasta
: vatnet har kastavatnet har kasta
8 fryse til, få eit islag, krave
vatnet har kastavatnet har kasta
: vatnet har kastavatnet har kasta
9 i faste uttrykk
//
kaste av seg løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
kaste av seg løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
//
kaste opp grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
kaste opp grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
//
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting //
kaste seg om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv
kaste seg om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv //
kaste seg bort drive med unyttige ting drive med unyttige ting
kaste seg bort drive med unyttige ting drive med unyttige ting
9 i faste uttrykk
//
kaste av seg løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
kaste av seg løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
løne seg; gje forteneste
verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
: verksemda kastar lite av segverksemda kastar lite av seg
//
kaste opp grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
kaste opp grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
grave ut; òg: spy
kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
: kaste opp ei grøftkaste opp ei grøft / bli sjøsjuk og kaste oppbli sjøsjuk og kaste opp
//
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting
kaste over sy rundt kanten med kastesting sy rundt kanten med kastesting //
kaste seg om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv
kaste seg om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv om person: vri brått på kroppen; om ting: endre skap, bli skeiv //
kaste seg bort drive med unyttige ting drive med unyttige ting
kaste seg bort drive med unyttige ting drive med unyttige ting

 

Resultat pr. side