Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kasse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kasse
, f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet kasse
(gjennom tysk, italiensk, frå latincapsa, samanheng med capere 'ta, romme')
1 (stor) øskje, (firkanta) behaldar; lasteplan
felekassefelekasse / fuglekassefuglekasse / sandkassesandkasse / vedkassevedkasse / ei kasse ølei kasse øl / pakke i kasserpakke i kasser
: felekassefelekasse / fuglekassefuglekasse / sandkassesandkasse / vedkassevedkasse / ei kasse ølei kasse øl / pakke i kasserpakke i kasser
// nedsetjande om kvadratiske (og høge) hus, lite straumlinjeforma køyretøy o.l.
ei gammal kasseei gammal kasse
: ei gammal kasseei gammal kasse
// nedsetjande om kvadratiske (og høge) hus, lite straumlinjeforma køyretøy o.l.
ei gammal kasseei gammal kasse
: ei gammal kasseei gammal kasse
1 (stor) øskje, (firkanta) behaldar; lasteplan
felekassefelekasse / fuglekassefuglekasse / sandkassesandkasse / vedkassevedkasse / ei kasse ølei kasse øl / pakke i kasserpakke i kasser
: felekassefelekasse / fuglekassefuglekasse / sandkassesandkasse / vedkassevedkasse / ei kasse ølei kasse øl / pakke i kasserpakke i kasser
// nedsetjande om kvadratiske (og høge) hus, lite straumlinjeforma køyretøy o.l.
ei gammal kasseei gammal kasse
: ei gammal kasseei gammal kasse
// nedsetjande om kvadratiske (og høge) hus, lite straumlinjeforma køyretøy o.l.
ei gammal kasseei gammal kasse
: ei gammal kasseei gammal kasse
2 lite hus; hylster
motorkassemotorkasse
: motorkassemotorkasse
2 lite hus; hylster
motorkassemotorkasse
: motorkassemotorkasse
3 skjelettdel kring eit organ
brystkassebrystkasse
: brystkassebrystkasse
3 skjelettdel kring eit organ
brystkassebrystkasse
: brystkassebrystkasse
4 rom, stad for inn- og utbetalingar i butikk, bank, kontor
sitje i kassasitje i kassa
: sitje i kassasitje i kassa
4 rom, stad for inn- og utbetalingar i butikk, bank, kontor
sitje i kassasitje i kassa
: sitje i kassasitje i kassa
5 forråd av pengar
styre kassastyre kassa / stele av kassastele av kassa / telje opp kassatelje opp kassa
: styre kassastyre kassa / stele av kassastele av kassa / telje opp kassatelje opp kassa
5 forråd av pengar
styre kassastyre kassa / stele av kassastele av kassa / telje opp kassatelje opp kassa
: styre kassastyre kassa / stele av kassastele av kassa / telje opp kassatelje opp kassa
6 midlar, fond for medlemene i ein institusjon eller til samfunnsføremål
brannkassebrannkasse / statskassestatskasse / trygdekassetrygdekasse
: brannkassebrannkasse / statskassestatskasse / trygdekassetrygdekasse
6 midlar, fond for medlemene i ein institusjon eller til samfunnsføremål
brannkassebrannkasse / statskassestatskasse / trygdekassetrygdekasse
: brannkassebrannkasse / statskassestatskasse / trygdekassetrygdekasse
1 (stor) øskje, (firkanta) behaldar; lasteplan
felekassefelekasse / fuglekassefuglekasse / sandkassesandkasse / vedkassevedkasse / ei kasse ølei kasse øl / pakke i kasserpakke i kasser
: felekassefelekasse / fuglekassefuglekasse / sandkassesandkasse / vedkassevedkasse / ei kasse ølei kasse øl / pakke i kasserpakke i kasser
// nedsetjande om kvadratiske (og høge) hus, lite straumlinjeforma køyretøy o.l.
ei gammal kasseei gammal kasse
: ei gammal kasseei gammal kasse
// nedsetjande om kvadratiske (og høge) hus, lite straumlinjeforma køyretøy o.l.
ei gammal kasseei gammal kasse
: ei gammal kasseei gammal kasse
1 (stor) øskje, (firkanta) behaldar; lasteplan
felekassefelekasse / fuglekassefuglekasse / sandkassesandkasse / vedkassevedkasse / ei kasse ølei kasse øl / pakke i kasserpakke i kasser
: felekassefelekasse / fuglekassefuglekasse / sandkassesandkasse / vedkassevedkasse / ei kasse ølei kasse øl / pakke i kasserpakke i kasser
// nedsetjande om kvadratiske (og høge) hus, lite straumlinjeforma køyretøy o.l.
ei gammal kasseei gammal kasse
: ei gammal kasseei gammal kasse
// nedsetjande om kvadratiske (og høge) hus, lite straumlinjeforma køyretøy o.l.
ei gammal kasseei gammal kasse
: ei gammal kasseei gammal kasse
2 lite hus; hylster
motorkassemotorkasse
: motorkassemotorkasse
2 lite hus; hylster
motorkassemotorkasse
: motorkassemotorkasse
3 skjelettdel kring eit organ
brystkassebrystkasse
: brystkassebrystkasse
3 skjelettdel kring eit organ
brystkassebrystkasse
: brystkassebrystkasse
4 rom, stad for inn- og utbetalingar i butikk, bank, kontor
sitje i kassasitje i kassa
: sitje i kassasitje i kassa
4 rom, stad for inn- og utbetalingar i butikk, bank, kontor
sitje i kassasitje i kassa
: sitje i kassasitje i kassa
5 forråd av pengar
styre kassastyre kassa / stele av kassastele av kassa / telje opp kassatelje opp kassa
: styre kassastyre kassa / stele av kassastele av kassa / telje opp kassatelje opp kassa
5 forråd av pengar
styre kassastyre kassa / stele av kassastele av kassa / telje opp kassatelje opp kassa
: styre kassastyre kassa / stele av kassastele av kassa / telje opp kassatelje opp kassa
6 midlar, fond for medlemene i ein institusjon eller til samfunnsføremål
brannkassebrannkasse / statskassestatskasse / trygdekassetrygdekasse
: brannkassebrannkasse / statskassestatskasse / trygdekassetrygdekasse
6 midlar, fond for medlemene i ein institusjon eller til samfunnsføremål
brannkassebrannkasse / statskassestatskasse / trygdekassetrygdekasse
: brannkassebrannkasse / statskassestatskasse / trygdekassetrygdekasse

 

Resultat pr. side