Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I kanon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kanon
(ka`non; gresk '(måle)stong, rettesnor')
1 regel, føresegn (i den katolske kyrkja)
1 regel, føresegn (i den katolske kyrkja)
2 skrifter i Bibelen som er rekna for ekte og autoritative heilt frå oldkyrkja
2 skrifter i Bibelen som er rekna for ekte og autoritative heilt frå oldkyrkja
3 liste over helgenar
3 liste over helgenar
4 fleirstemd song der alle stemmene har same melodi, men byrjar ulikt; rundsong
4 fleirstemd song der alle stemmene har same melodi, men byrjar ulikt; rundsong
5 samling av (skjønn)litterære verk som er rekna for å vere dei beste gjennom tidene
kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
: kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
5 samling av (skjønn)litterære verk som er rekna for å vere dei beste gjennom tidene
kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
: kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
1 regel, føresegn (i den katolske kyrkja)
1 regel, føresegn (i den katolske kyrkja)
2 skrifter i Bibelen som er rekna for ekte og autoritative heilt frå oldkyrkja
2 skrifter i Bibelen som er rekna for ekte og autoritative heilt frå oldkyrkja
3 liste over helgenar
3 liste over helgenar
4 fleirstemd song der alle stemmene har same melodi, men byrjar ulikt; rundsong
4 fleirstemd song der alle stemmene har same melodi, men byrjar ulikt; rundsong
5 samling av (skjønn)litterære verk som er rekna for å vere dei beste gjennom tidene
kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
: kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
5 samling av (skjønn)litterære verk som er rekna for å vere dei beste gjennom tidene
kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
: kanon for verdslitteraturenkanon for verdslitteraturen / norsk litterær kanonnorsk litterær kanon
II kanon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kanon
(kano´n; italiensk cannone eigenleg 'stort røyr', samanheng med kanal)
1 artillerivåpen som skyt med flat kulebane; jamfør haubits
feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
: feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
1 artillerivåpen som skyt med flat kulebane; jamfør haubits
feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
: feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
2 hardt skot i ballspel
skyte ein kanonskyte ein kanon
: skyte ein kanonskyte ein kanon
2 hardt skot i ballspel
skyte ein kanonskyte ein kanon
: skyte ein kanonskyte ein kanon
3 toppfolk (til dømes i idrett eller politikk)
vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
: vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
3 toppfolk (til dømes i idrett eller politikk)
vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
: vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
4 apparat, maskin(del) som skyt ut noko
høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
: høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
4 apparat, maskin(del) som skyt ut noko
høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
: høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
1 artillerivåpen som skyt med flat kulebane; jamfør haubits
feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
: feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
1 artillerivåpen som skyt med flat kulebane; jamfør haubits
feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
: feltkanonfeltkanon / fyre av ein kanonfyre av ein kanon / fare som skoten or ein kanonfare som skoten or ein kanon
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
skyte sporv med kanonar bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak bruke for sterke råder mot ein veik motstandar el. i ei lita sak
2 hardt skot i ballspel
skyte ein kanonskyte ein kanon
: skyte ein kanonskyte ein kanon
2 hardt skot i ballspel
skyte ein kanonskyte ein kanon
: skyte ein kanonskyte ein kanon
3 toppfolk (til dømes i idrett eller politikk)
vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
: vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
3 toppfolk (til dømes i idrett eller politikk)
vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
: vere ein av dei store kanonanevere ein av dei store kanonane
4 apparat, maskin(del) som skyt ut noko
høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
: høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
4 apparat, maskin(del) som skyt ut noko
høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
: høykanonhøykanon / vasskanonvasskanon
III kanon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kanon
overlag (II)
drikke seg kanon full drita fulldrikke seg kanon full drita full
: drikke seg kanon full drita fulldrikke seg kanon full drita full
overlag (II)
drikke seg kanon full drita fulldrikke seg kanon full drita full
: drikke seg kanon full drita fulldrikke seg kanon full drita full

 

Resultat pr. side