Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kadreie v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet kadreie
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet kadreie
(fra nederlandsk av kadraai 'kadreierbåt', av kade 'kai' og en avledning av draaien 'dreie, fare rundt')
1 drive handel fra båt med andre båter
1 drive handel fra båt med andre båter
2 manøvrere en båt slik at den holder seg på (omtrent) samme sted
ligge og kadreieligge og kadreie
: ligge og kadreieligge og kadreie
2 manøvrere en båt slik at den holder seg på (omtrent) samme sted
ligge og kadreieligge og kadreie
: ligge og kadreieligge og kadreie
1 drive handel fra båt med andre båter
1 drive handel fra båt med andre båter
2 manøvrere en båt slik at den holder seg på (omtrent) samme sted
ligge og kadreieligge og kadreie
: ligge og kadreieligge og kadreie
2 manøvrere en båt slik at den holder seg på (omtrent) samme sted
ligge og kadreieligge og kadreie
: ligge og kadreieligge og kadreie

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
kadreie v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet kadreie
(nederlandsk kadraaien av kadraai 'kadreiarbåt', samansett av kade 'kai' og ei avleiing av draaien 'dreie, fare rundt')
1 drive handel frå båt med andre båtar
1 drive handel frå båt med andre båtar
2 manøvrere båten til å liggje i ro; andøve
liggje og kadreieliggje og kadreie
: liggje og kadreieliggje og kadreie
2 manøvrere båten til å liggje i ro; andøve
liggje og kadreieliggje og kadreie
: liggje og kadreieliggje og kadreie
1 drive handel frå båt med andre båtar
1 drive handel frå båt med andre båtar
2 manøvrere båten til å liggje i ro; andøve
liggje og kadreieliggje og kadreie
: liggje og kadreieliggje og kadreie
2 manøvrere båten til å liggje i ro; andøve
liggje og kadreieliggje og kadreie
: liggje og kadreieliggje og kadreie

 

Resultat pr. side