Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
jury m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet jury
(utt ju´ri; engelsk, frå gammalfransk jurée 'eid, rettsetterrøknad', mellomalderlatinjurata, perfektum partisipp f av, latin jurare 'ta i eid')
1 gruppe av lekfolk som tek sjølvstendige avgjerder i domssaker; i Noreg: gruppe av lekfolk som avgjer skyldspørsmålet i straffesaker ved lagmannsrett; lagrett(e)
1 gruppe av lekfolk som tek sjølvstendige avgjerder i domssaker; i Noreg: gruppe av lekfolk som avgjer skyldspørsmålet i straffesaker ved lagmannsrett; lagrett(e)
2 domsnemnd i konkurransar o.l.
juryen valde å premiere tre av dei innsende arbeidajuryen valde å premiere tre av dei innsende arbeida
: juryen valde å premiere tre av dei innsende arbeidajuryen valde å premiere tre av dei innsende arbeida
2 domsnemnd i konkurransar o.l.
juryen valde å premiere tre av dei innsende arbeidajuryen valde å premiere tre av dei innsende arbeida
: juryen valde å premiere tre av dei innsende arbeidajuryen valde å premiere tre av dei innsende arbeida
1 gruppe av lekfolk som tek sjølvstendige avgjerder i domssaker; i Noreg: gruppe av lekfolk som avgjer skyldspørsmålet i straffesaker ved lagmannsrett; lagrett(e)
1 gruppe av lekfolk som tek sjølvstendige avgjerder i domssaker; i Noreg: gruppe av lekfolk som avgjer skyldspørsmålet i straffesaker ved lagmannsrett; lagrett(e)
2 domsnemnd i konkurransar o.l.
juryen valde å premiere tre av dei innsende arbeidajuryen valde å premiere tre av dei innsende arbeida
: juryen valde å premiere tre av dei innsende arbeidajuryen valde å premiere tre av dei innsende arbeida
2 domsnemnd i konkurransar o.l.
juryen valde å premiere tre av dei innsende arbeidajuryen valde å premiere tre av dei innsende arbeida
: juryen valde å premiere tre av dei innsende arbeidajuryen valde å premiere tre av dei innsende arbeida

 

Resultat pr. side