Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I J m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet J
; el. j m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet j
(je eller jådd) bokstaven og språklyden j bokstaven og språklyden j
cashe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet cashe
(kæs`je; av engelsk cash) løse inn i kontanter
cashe inncashe inn
: cashe inncashe inn
løse inn i kontanter
cashe inncashe inn
: cashe inncashe inn
cedille m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cedille
; el. cédille m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cédille
(sedi´j el. sedil´je; gjennom fransk, fra spansk, opprinnelig diminutiv av gresk zeta 'z') diakritisk tegn i form av en liten hake under bokstaven c (ç) for å vise at den skal uttales s (og ikke k) selv om den står foran a, o eller u
c-en i 'provençalsk' skal skrives med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrives med cédille
: c-en i 'provençalsk' skal skrives med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrives med cédille
diakritisk tegn i form av en liten hake under bokstaven c (ç) for å vise at den skal uttales s (og ikke k) selv om den står foran a, o eller u
c-en i 'provençalsk' skal skrives med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrives med cédille
: c-en i 'provençalsk' skal skrives med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrives med cédille
sjampanje m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sjampanje
; el. champagne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet champagne
(sjampan´je; fransk forkorting for vin de Champagne 'vin fra landskapet Champagne')
1 en type sterkt musserende svakvin
døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
: døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
1 en type sterkt musserende svakvin
døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
: døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
2 flaske med sjampanje
sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
: sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
2 flaske med sjampanje
sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
: sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
1 en type sterkt musserende svakvin
døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
: døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
1 en type sterkt musserende svakvin
døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
: døpe et skip med sjampanjedøpe et skip med sjampanje / sjampanjen bruste i glassenesjampanjen bruste i glassene
2 flaske med sjampanje
sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
: sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
2 flaske med sjampanje
sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
: sprette sjampanjen; jamfør II sprettesprette sjampanjen; jamfør II sprette
chenille m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet chenille
(sjenil`le el. sjenil´je; fra fransk 'sommerfugllarve')
1 myk, lodden snor av silke, ull eller bomull med lang lo, brukt til frynser, snorer
1 myk, lodden snor av silke, ull eller bomull med lang lo, brukt til frynser, snorer
2 fløyelsaktig stoff (1)
2 fløyelsaktig stoff (1)
1 myk, lodden snor av silke, ull eller bomull med lang lo, brukt til frynser, snorer
1 myk, lodden snor av silke, ull eller bomull med lang lo, brukt til frynser, snorer
2 fløyelsaktig stoff (1)
2 fløyelsaktig stoff (1)

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I J m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet J
; el. j m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet j
(utt je el. jådd) språklyden og bokstavteiknet j
stor Jstor J / liten jliten j
: stor Jstor J / liten jliten j
språklyden og bokstavteiknet j
stor Jstor J / liten jliten j
: stor Jstor J / liten jliten j
bedekkje verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet bedekkje
; el. bedekke verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet bedekke
(bedek´je el. bedek´ke; frå tysk 'dekkje') om hann av større dyr: pare seg med; gjere drektig (2)
oksen kan bedekkje 100–150 kyr i åretoksen kan bedekkje 100–150 kyr i året
: oksen kan bedekkje 100–150 kyr i åretoksen kan bedekkje 100–150 kyr i året
om hann av større dyr: pare seg med; gjere drektig (2)
oksen kan bedekkje 100–150 kyr i åretoksen kan bedekkje 100–150 kyr i året
: oksen kan bedekkje 100–150 kyr i åretoksen kan bedekkje 100–150 kyr i året
beleggje verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet beleggje
; el. belegge verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet belegge
(beleg´je el. beleg´ge; frå lågtysk, i tyding 4 frå nederlandsk)
1 dekkje (1) med eit lag av noko
skinnet er belagt med bladgullskinnet er belagt med bladgull
: skinnet er belagt med bladgullskinnet er belagt med bladgull
1 dekkje (1) med eit lag av noko
skinnet er belagt med bladgullskinnet er belagt med bladgull
: skinnet er belagt med bladgullskinnet er belagt med bladgull
2 ta opp plassar på overnattingsstader, i større lokale, om bord i transportmiddel eller liknande
berre halvdelen av seta i salen er belagdeberre halvdelen av seta i salen er belagde
: berre halvdelen av seta i salen er belagdeberre halvdelen av seta i salen er belagde
2 ta opp plassar på overnattingsstader, i større lokale, om bord i transportmiddel eller liknande
berre halvdelen av seta i salen er belagdeberre halvdelen av seta i salen er belagde
: berre halvdelen av seta i salen er belagdeberre halvdelen av seta i salen er belagde
3 underbyggje; dokumentere
ordet 'dåre' er belagt i norrøntordet 'dåre' er belagt i norrønt
: ordet 'dåre' er belagt i norrøntordet 'dåre' er belagt i norrønt
3 underbyggje; dokumentere
ordet 'dåre' er belagt i norrøntordet 'dåre' er belagt i norrønt
: ordet 'dåre' er belagt i norrøntordet 'dåre' er belagt i norrønt
4 gjere fast; binde; fortøye
beleggje båtenbeleggje båten
: beleggje båtenbeleggje båten
4 gjere fast; binde; fortøye
beleggje båtenbeleggje båten
: beleggje båtenbeleggje båten
1 dekkje (1) med eit lag av noko
skinnet er belagt med bladgullskinnet er belagt med bladgull
: skinnet er belagt med bladgullskinnet er belagt med bladgull
1 dekkje (1) med eit lag av noko
skinnet er belagt med bladgullskinnet er belagt med bladgull
: skinnet er belagt med bladgullskinnet er belagt med bladgull
2 ta opp plassar på overnattingsstader, i større lokale, om bord i transportmiddel eller liknande
berre halvdelen av seta i salen er belagdeberre halvdelen av seta i salen er belagde
: berre halvdelen av seta i salen er belagdeberre halvdelen av seta i salen er belagde
2 ta opp plassar på overnattingsstader, i større lokale, om bord i transportmiddel eller liknande
berre halvdelen av seta i salen er belagdeberre halvdelen av seta i salen er belagde
: berre halvdelen av seta i salen er belagdeberre halvdelen av seta i salen er belagde
3 underbyggje; dokumentere
ordet 'dåre' er belagt i norrøntordet 'dåre' er belagt i norrønt
: ordet 'dåre' er belagt i norrøntordet 'dåre' er belagt i norrønt
3 underbyggje; dokumentere
ordet 'dåre' er belagt i norrøntordet 'dåre' er belagt i norrønt
: ordet 'dåre' er belagt i norrøntordet 'dåre' er belagt i norrønt
4 gjere fast; binde; fortøye
beleggje båtenbeleggje båten
: beleggje båtenbeleggje båten
4 gjere fast; binde; fortøye
beleggje båtenbeleggje båten
: beleggje båtenbeleggje båten
cashe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet cashe
(kæs`je; av engelsk cash) løyse inn i kontantar
cashe inncashe inn
: cashe inncashe inn
løyse inn i kontantar
cashe inncashe inn
: cashe inncashe inn
cedille m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cedille
; el. cédille m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet cédille
(sedi´j el. sedil´je; gjennom fransk, frå spansk, opphavleg diminutiv av gresk zeta 'z') diakritisk teikn i form av ein liten hake under bokstaven c (ç) som viser at han skal uttalast som s (og ikkje k) også når han står føre a, o og u
c-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédille
: c-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédille
diakritisk teikn i form av ein liten hake under bokstaven c (ç) som viser at han skal uttalast som s (og ikkje k) også når han står føre a, o og u
c-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédille
: c-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédillec-en i 'provençalsk' skal skrivast med cédille

 

Resultat pr. side