Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'ist' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
idest  
(ist) 
idest verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet idest
(av id) gidde
han idest ikke gjøre dethan idest ikke gjøre det
: han idest ikke gjøre dethan idest ikke gjøre det
gidde
han idest ikke gjøre dethan idest ikke gjøre det
: han idest ikke gjøre dethan idest ikke gjøre det
ise  
(ist) 
ise v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet ise
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ise
(norrønt ísa)
1 bli dekket med is
båten var iset over det helebåten var iset over det hele / skiene isetskiene iset
: båten var iset over det helebåten var iset over det hele / skiene isetskiene iset
//
ise ned bli tynget ned av is bli tynget ned av is
ise ned bli tynget ned av is bli tynget ned av is
1 bli dekket med is
båten var iset over det helebåten var iset over det hele / skiene isetskiene iset
: båten var iset over det helebåten var iset over det hele / skiene isetskiene iset
//
ise ned bli tynget ned av is bli tynget ned av is
ise ned bli tynget ned av is bli tynget ned av is
2 legge ned i is
fisken blir iset i kasserfisken blir iset i kasser
: fisken blir iset i kasserfisken blir iset i kasser
2 legge ned i is
fisken blir iset i kasserfisken blir iset i kasser
: fisken blir iset i kasserfisken blir iset i kasser
3 framkalle iskald fornemmelse; jamfør isne
vinden iste gjennom ossvinden iste gjennom oss / redselen iste gjennom henneredselen iste gjennom henne / det iser i en tanndet iser i en tann
: vinden iste gjennom ossvinden iste gjennom oss / redselen iste gjennom henneredselen iste gjennom henne / det iser i en tanndet iser i en tann
3 framkalle iskald fornemmelse; jamfør isne
vinden iste gjennom ossvinden iste gjennom oss / redselen iste gjennom henneredselen iste gjennom henne / det iser i en tanndet iser i en tann
: vinden iste gjennom ossvinden iste gjennom oss / redselen iste gjennom henneredselen iste gjennom henne / det iser i en tanndet iser i en tann
1 bli dekket med is
båten var iset over det helebåten var iset over det hele / skiene isetskiene iset
: båten var iset over det helebåten var iset over det hele / skiene isetskiene iset
//
ise ned bli tynget ned av is bli tynget ned av is
ise ned bli tynget ned av is bli tynget ned av is
1 bli dekket med is
båten var iset over det helebåten var iset over det hele / skiene isetskiene iset
: båten var iset over det helebåten var iset over det hele / skiene isetskiene iset
//
ise ned bli tynget ned av is bli tynget ned av is
ise ned bli tynget ned av is bli tynget ned av is
2 legge ned i is
fisken blir iset i kasserfisken blir iset i kasser
: fisken blir iset i kasserfisken blir iset i kasser
2 legge ned i is
fisken blir iset i kasserfisken blir iset i kasser
: fisken blir iset i kasserfisken blir iset i kasser
3 framkalle iskald fornemmelse; jamfør isne
vinden iste gjennom ossvinden iste gjennom oss / redselen iste gjennom henneredselen iste gjennom henne / det iser i en tanndet iser i en tann
: vinden iste gjennom ossvinden iste gjennom oss / redselen iste gjennom henneredselen iste gjennom henne / det iser i en tanndet iser i en tann
3 framkalle iskald fornemmelse; jamfør isne
vinden iste gjennom ossvinden iste gjennom oss / redselen iste gjennom henneredselen iste gjennom henne / det iser i en tanndet iser i en tann
: vinden iste gjennom ossvinden iste gjennom oss / redselen iste gjennom henneredselen iste gjennom henne / det iser i en tanndet iser i en tann

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'ist' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
ise  
(ist) 
     
     
ise v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet ise
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ise
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet ise
(norrønt ísa)
1 fryse, bli til is; òg: dekkje med is; bli dekt av is
ise til botnarise til botnar / båten var isa over det heilebåten var isa over det heile / vengene på flyet hadde lett for å isevengene på flyet hadde lett for å ise / det isar under skienedet isar under skiene / skiene isarskiene isar / ise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpåise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpå
: ise til botnarise til botnar / båten var isa over det heilebåten var isa over det heile / vengene på flyet hadde lett for å isevengene på flyet hadde lett for å ise / det isar under skienedet isar under skiene / skiene isarskiene isar / ise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpåise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpå
//
ise av fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap) fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap)
ise av fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap) fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap) //
ise ned bli tyngd ned av is (til dømes om båt) bli tyngd ned av is (til dømes om båt)
ise ned bli tyngd ned av is (til dømes om båt) bli tyngd ned av is (til dømes om båt)
1 fryse, bli til is; òg: dekkje med is; bli dekt av is
ise til botnarise til botnar / båten var isa over det heilebåten var isa over det heile / vengene på flyet hadde lett for å isevengene på flyet hadde lett for å ise / det isar under skienedet isar under skiene / skiene isarskiene isar / ise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpåise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpå
: ise til botnarise til botnar / båten var isa over det heilebåten var isa over det heile / vengene på flyet hadde lett for å isevengene på flyet hadde lett for å ise / det isar under skienedet isar under skiene / skiene isarskiene isar / ise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpåise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpå
//
ise av fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap) fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap)
ise av fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap) fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap) //
ise ned bli tyngd ned av is (til dømes om båt) bli tyngd ned av is (til dømes om båt)
ise ned bli tyngd ned av is (til dømes om båt) bli tyngd ned av is (til dømes om båt)
2 leggje ned i is
fisken blir isa i kasserfisken blir isa i kasser
: fisken blir isa i kasserfisken blir isa i kasser
2 leggje ned i is
fisken blir isa i kasserfisken blir isa i kasser
: fisken blir isa i kasserfisken blir isa i kasser
3 blåse iskaldt
vinden isa kaldtvinden isa kaldt
: vinden isa kaldtvinden isa kaldt
// skape ei iskald kjensle; gå iskaldt (gjennom), kulse
frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
: frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
// skape ei iskald kjensle; gå iskaldt (gjennom), kulse
frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
: frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
// upersonleg:
det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
: det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
// upersonleg:
det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
: det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
3 blåse iskaldt
vinden isa kaldtvinden isa kaldt
: vinden isa kaldtvinden isa kaldt
// skape ei iskald kjensle; gå iskaldt (gjennom), kulse
frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
: frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
// skape ei iskald kjensle; gå iskaldt (gjennom), kulse
frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
: frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
// upersonleg:
det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
: det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
// upersonleg:
det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
: det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
1 fryse, bli til is; òg: dekkje med is; bli dekt av is
ise til botnarise til botnar / båten var isa over det heilebåten var isa over det heile / vengene på flyet hadde lett for å isevengene på flyet hadde lett for å ise / det isar under skienedet isar under skiene / skiene isarskiene isar / ise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpåise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpå
: ise til botnarise til botnar / båten var isa over det heilebåten var isa over det heile / vengene på flyet hadde lett for å isevengene på flyet hadde lett for å ise / det isar under skienedet isar under skiene / skiene isarskiene isar / ise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpåise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpå
//
ise av fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap) fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap)
ise av fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap) fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap) //
ise ned bli tyngd ned av is (til dømes om båt) bli tyngd ned av is (til dømes om båt)
ise ned bli tyngd ned av is (til dømes om båt) bli tyngd ned av is (til dømes om båt)
1 fryse, bli til is; òg: dekkje med is; bli dekt av is
ise til botnarise til botnar / båten var isa over det heilebåten var isa over det heile / vengene på flyet hadde lett for å isevengene på flyet hadde lett for å ise / det isar under skienedet isar under skiene / skiene isarskiene isar / ise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpåise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpå
: ise til botnarise til botnar / båten var isa over det heilebåten var isa over det heile / vengene på flyet hadde lett for å isevengene på flyet hadde lett for å ise / det isar under skienedet isar under skiene / skiene isarskiene isar / ise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpåise på fisk skylje frosenfisk i vatn så han får eit islag utanpå
//
ise av fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap) fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap)
ise av fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap) fjerne is (til dømes frå eit kjøleskap) //
ise ned bli tyngd ned av is (til dømes om båt) bli tyngd ned av is (til dømes om båt)
ise ned bli tyngd ned av is (til dømes om båt) bli tyngd ned av is (til dømes om båt)
2 leggje ned i is
fisken blir isa i kasserfisken blir isa i kasser
: fisken blir isa i kasserfisken blir isa i kasser
2 leggje ned i is
fisken blir isa i kasserfisken blir isa i kasser
: fisken blir isa i kasserfisken blir isa i kasser
3 blåse iskaldt
vinden isa kaldtvinden isa kaldt
: vinden isa kaldtvinden isa kaldt
// skape ei iskald kjensle; gå iskaldt (gjennom), kulse
frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
: frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
// skape ei iskald kjensle; gå iskaldt (gjennom), kulse
frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
: frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
// upersonleg:
det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
: det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
// upersonleg:
det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
: det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
3 blåse iskaldt
vinden isa kaldtvinden isa kaldt
: vinden isa kaldtvinden isa kaldt
// skape ei iskald kjensle; gå iskaldt (gjennom), kulse
frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
: frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
// skape ei iskald kjensle; gå iskaldt (gjennom), kulse
frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
: frosten isar gjennom deifrosten isar gjennom dei
// upersonleg:
det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
: det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
// upersonleg:
det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald
: det isar i tennenedet isar i tennene / ein isande vind iskaldein isande vind iskald

 

Resultat pr. side