Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
isolere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet isolere
(fra italiensk av isola, latin insula 'øy')
1 stenge ute fra omverdenen
den syke måtte isoleresden syke måtte isoleres / folkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåretfolkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåret / innflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med deminnflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med dem
: den syke måtte isoleresden syke måtte isoleres / folkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåretfolkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåret / innflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med deminnflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med dem
// skille ut
disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
: disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
// skille ut
disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
: disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
: et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
// som adjektiv i perfektum partisipp:
et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
: et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
1 stenge ute fra omverdenen
den syke måtte isoleresden syke måtte isoleres / folkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåretfolkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåret / innflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med deminnflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med dem
: den syke måtte isoleresden syke måtte isoleres / folkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåretfolkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåret / innflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med deminnflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med dem
// skille ut
disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
: disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
// skille ut
disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
: disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
: et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
// som adjektiv i perfektum partisipp:
et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
: et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
2 forsyne med isolasjon (2)
det gamle huset var dårlig isolertdet gamle huset var dårlig isolert / elektriske kabler må isoleres godtelektriske kabler må isoleres godt
: det gamle huset var dårlig isolertdet gamle huset var dårlig isolert / elektriske kabler må isoleres godtelektriske kabler må isoleres godt
2 forsyne med isolasjon (2)
det gamle huset var dårlig isolertdet gamle huset var dårlig isolert / elektriske kabler må isoleres godtelektriske kabler må isoleres godt
: det gamle huset var dårlig isolertdet gamle huset var dårlig isolert / elektriske kabler må isoleres godtelektriske kabler må isoleres godt
1 stenge ute fra omverdenen
den syke måtte isoleresden syke måtte isoleres / folkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåretfolkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåret / innflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med deminnflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med dem
: den syke måtte isoleresden syke måtte isoleres / folkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåretfolkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåret / innflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med deminnflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med dem
// skille ut
disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
: disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
// skille ut
disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
: disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
: et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
// som adjektiv i perfektum partisipp:
et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
: et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
1 stenge ute fra omverdenen
den syke måtte isoleresden syke måtte isoleres / folkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåretfolkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåret / innflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med deminnflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med dem
: den syke måtte isoleresden syke måtte isoleres / folkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåretfolkene på fjellgarden var isolert hele vinterhalvåret / innflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med deminnflytterne isolerte seg helt fra de andre i bygda ville ikke ha omgang med dem
// skille ut
disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
: disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
// skille ut
disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
: disse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnetdisse problemene kan ikke ses isolert fra resten av samfunnet
// som adjektiv i perfektum partisipp:
et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
: et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
// som adjektiv i perfektum partisipp:
et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
: et isolert tilfelle enkeltståendeet isolert tilfelle enkeltstående
2 forsyne med isolasjon (2)
det gamle huset var dårlig isolertdet gamle huset var dårlig isolert / elektriske kabler må isoleres godtelektriske kabler må isoleres godt
: det gamle huset var dårlig isolertdet gamle huset var dårlig isolert / elektriske kabler må isoleres godtelektriske kabler må isoleres godt
2 forsyne med isolasjon (2)
det gamle huset var dårlig isolertdet gamle huset var dårlig isolert / elektriske kabler må isoleres godtelektriske kabler må isoleres godt
: det gamle huset var dårlig isolertdet gamle huset var dårlig isolert / elektriske kabler må isoleres godtelektriske kabler må isoleres godt

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
isolere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet isolere
(italiensk isolare av isola, latin insula 'øy')
1 stengje ute, sperre av (frå omverda)
det galdt å finne smitteberaren og isolere handet galdt å finne smitteberaren og isolere han / innflyttarane hadde lett for å isolere seginnflyttarane hadde lett for å isolere seg
: det galdt å finne smitteberaren og isolere handet galdt å finne smitteberaren og isolere han / innflyttarane hadde lett for å isolere seginnflyttarane hadde lett for å isolere seg
// skilje ut og plassere for seg sjølv
ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
: ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
// skilje ut og plassere for seg sjølv
ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
: ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
// i språkvitskap:
// i språkvitskap:
//
isolerande språk språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1 språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1
isolerande språk språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1 språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1
1 stengje ute, sperre av (frå omverda)
det galdt å finne smitteberaren og isolere handet galdt å finne smitteberaren og isolere han / innflyttarane hadde lett for å isolere seginnflyttarane hadde lett for å isolere seg
: det galdt å finne smitteberaren og isolere handet galdt å finne smitteberaren og isolere han / innflyttarane hadde lett for å isolere seginnflyttarane hadde lett for å isolere seg
// skilje ut og plassere for seg sjølv
ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
: ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
// skilje ut og plassere for seg sjølv
ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
: ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
// i språkvitskap:
// i språkvitskap:
//
isolerande språk språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1 språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1
isolerande språk språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1 språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1
2 forsyne med isolasjon (2); gje isolasjon (2)
huset var dårleg isolerthuset var dårleg isolert / rå luft isolerer dårlegrå luft isolerer dårleg
: huset var dårleg isolerthuset var dårleg isolert / rå luft isolerer dårlegrå luft isolerer dårleg
2 forsyne med isolasjon (2); gje isolasjon (2)
huset var dårleg isolerthuset var dårleg isolert / rå luft isolerer dårlegrå luft isolerer dårleg
: huset var dårleg isolerthuset var dårleg isolert / rå luft isolerer dårlegrå luft isolerer dårleg
1 stengje ute, sperre av (frå omverda)
det galdt å finne smitteberaren og isolere handet galdt å finne smitteberaren og isolere han / innflyttarane hadde lett for å isolere seginnflyttarane hadde lett for å isolere seg
: det galdt å finne smitteberaren og isolere handet galdt å finne smitteberaren og isolere han / innflyttarane hadde lett for å isolere seginnflyttarane hadde lett for å isolere seg
// skilje ut og plassere for seg sjølv
ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
: ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
// skilje ut og plassere for seg sjølv
ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
: ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
// i språkvitskap:
// i språkvitskap:
//
isolerande språk språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1 språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1
isolerande språk språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1 språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1
1 stengje ute, sperre av (frå omverda)
det galdt å finne smitteberaren og isolere handet galdt å finne smitteberaren og isolere han / innflyttarane hadde lett for å isolere seginnflyttarane hadde lett for å isolere seg
: det galdt å finne smitteberaren og isolere handet galdt å finne smitteberaren og isolere han / innflyttarane hadde lett for å isolere seginnflyttarane hadde lett for å isolere seg
// skilje ut og plassere for seg sjølv
ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
: ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
// skilje ut og plassere for seg sjølv
ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
: ingen har enno klart å isolere smittestoffetingen har enno klart å isolere smittestoffet / ein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for segein må ikkje sjå isolert på saka utanfor sin samanheng, for seg / eit isolert tilfelle eineståandeeit isolert tilfelle eineståande / det var berre isolerte episodardet var berre isolerte episodar
// i språkvitskap:
// i språkvitskap:
//
isolerande språk språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1 språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1
isolerande språk språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1 språk utan bøyings- og avleiingsformer; sjå syntetisk 1
2 forsyne med isolasjon (2); gje isolasjon (2)
huset var dårleg isolerthuset var dårleg isolert / rå luft isolerer dårlegrå luft isolerer dårleg
: huset var dårleg isolerthuset var dårleg isolert / rå luft isolerer dårlegrå luft isolerer dårleg
2 forsyne med isolasjon (2); gje isolasjon (2)
huset var dårleg isolerthuset var dårleg isolert / rå luft isolerer dårlegrå luft isolerer dårleg
: huset var dårleg isolerthuset var dårleg isolert / rå luft isolerer dårlegrå luft isolerer dårleg

 

Resultat pr. side