Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
interpolere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet interpolere
(fra latin egentlig 'pusse opp')
1 forvanske en tekst ved å skyte inn ord, setninger eller hele stykker i den
1 forvanske en tekst ved å skyte inn ord, setninger eller hele stykker i den
2 mat. ut fra kjente funksjonsverdier beregne mellomliggende verdier
2 mat. ut fra kjente funksjonsverdier beregne mellomliggende verdier
1 forvanske en tekst ved å skyte inn ord, setninger eller hele stykker i den
1 forvanske en tekst ved å skyte inn ord, setninger eller hele stykker i den
2 mat. ut fra kjente funksjonsverdier beregne mellomliggende verdier
2 mat. ut fra kjente funksjonsverdier beregne mellomliggende verdier

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
interpolere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet interpolere
(latin interpolare 'stase opp, friske opp, forfalske')
1 skyte inn ord, setningar eller heile stykke i ei tekst, eit handskrift
1 skyte inn ord, setningar eller heile stykke i ei tekst, eit handskrift
2 i matematikk: slutte frå kjende funksjonsverdiar til mellomliggjande verdiar
2 i matematikk: slutte frå kjende funksjonsverdiar til mellomliggjande verdiar
1 skyte inn ord, setningar eller heile stykke i ei tekst, eit handskrift
1 skyte inn ord, setningar eller heile stykke i ei tekst, eit handskrift
2 i matematikk: slutte frå kjende funksjonsverdiar til mellomliggjande verdiar
2 i matematikk: slutte frå kjende funksjonsverdiar til mellomliggjande verdiar

 

Resultat pr. side