Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'interne' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
intern  
(interne) 
     
intern a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet intern
(fra latin) indre, innenfor en bedrift, organisasjon eller lignende; motsatt ekstern
nybegynnere får intern opplæring i bedriftennybegynnere får intern opplæring i bedriften / firmaet søker bud til intern og ekstern budtjenestefirmaet søker bud til intern og ekstern budtjeneste / det er interne problemer i partiledelsendet er interne problemer i partiledelsen / vanskelighetene må løses internt og uten hjelp utenfravanskelighetene må løses internt og uten hjelp utenfra
: nybegynnere får intern opplæring i bedriftennybegynnere får intern opplæring i bedriften / firmaet søker bud til intern og ekstern budtjenestefirmaet søker bud til intern og ekstern budtjeneste / det er interne problemer i partiledelsendet er interne problemer i partiledelsen / vanskelighetene må løses internt og uten hjelp utenfravanskelighetene må løses internt og uten hjelp utenfra
indre, innenfor en bedrift, organisasjon eller lignende; motsatt ekstern
nybegynnere får intern opplæring i bedriftennybegynnere får intern opplæring i bedriften / firmaet søker bud til intern og ekstern budtjenestefirmaet søker bud til intern og ekstern budtjeneste / det er interne problemer i partiledelsendet er interne problemer i partiledelsen / vanskelighetene må løses internt og uten hjelp utenfravanskelighetene må løses internt og uten hjelp utenfra
: nybegynnere får intern opplæring i bedriftennybegynnere får intern opplæring i bedriften / firmaet søker bud til intern og ekstern budtjenestefirmaet søker bud til intern og ekstern budtjeneste / det er interne problemer i partiledelsendet er interne problemer i partiledelsen / vanskelighetene må løses internt og uten hjelp utenfravanskelighetene må løses internt og uten hjelp utenfra

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'interne' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
intern  
(interne) 
intern a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet intern
(latin internus 'indre') innvendig, indre, innanfor (ei bedrift, ein organisasjon eller liknande)
eit internt problemeit internt problem / interne kommunikasjonarinterne kommunikasjonar / tilskot til intern opplæring i verksemdenetilskot til intern opplæring i verksemdene / tilsetjinga skulle gå føre seg ved internt opprykktilsetjinga skulle gå føre seg ved internt opprykk
: eit internt problemeit internt problem / interne kommunikasjonarinterne kommunikasjonar / tilskot til intern opplæring i verksemdenetilskot til intern opplæring i verksemdene / tilsetjinga skulle gå føre seg ved internt opprykktilsetjinga skulle gå føre seg ved internt opprykk
innvendig, indre, innanfor (ei bedrift, ein organisasjon eller liknande)
eit internt problemeit internt problem / interne kommunikasjonarinterne kommunikasjonar / tilskot til intern opplæring i verksemdenetilskot til intern opplæring i verksemdene / tilsetjinga skulle gå føre seg ved internt opprykktilsetjinga skulle gå føre seg ved internt opprykk
: eit internt problemeit internt problem / interne kommunikasjonarinterne kommunikasjonar / tilskot til intern opplæring i verksemdenetilskot til intern opplæring i verksemdene / tilsetjinga skulle gå føre seg ved internt opprykktilsetjinga skulle gå føre seg ved internt opprykk

 

Resultat pr. side