Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
interesse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet interesse
(av latin interesse 'være viktig, angå', av inter 'mellom' og esse 'være')
1 oppmerksomhet
miste interessen for noe ikke lenger være interessertmiste interessen for noe ikke lenger være interessert / fatte, vise interesse for noefatte, vise interesse for noe / lytte med stor interesse til noelytte med stor interesse til noe
: miste interessen for noe ikke lenger være interessertmiste interessen for noe ikke lenger være interessert / fatte, vise interesse for noefatte, vise interesse for noe / lytte med stor interesse til noelytte med stor interesse til noe
// noe som opptar en
ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
: ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
// noe som opptar en
ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
: ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
1 oppmerksomhet
miste interessen for noe ikke lenger være interessertmiste interessen for noe ikke lenger være interessert / fatte, vise interesse for noefatte, vise interesse for noe / lytte med stor interesse til noelytte med stor interesse til noe
: miste interessen for noe ikke lenger være interessertmiste interessen for noe ikke lenger være interessert / fatte, vise interesse for noefatte, vise interesse for noe / lytte med stor interesse til noelytte med stor interesse til noe
// noe som opptar en
ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
: ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
// noe som opptar en
ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
: ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
2 viktighet, betydning
spørsmålet er uten interessespørsmålet er uten interesse / være av stor interessevære av stor interesse
: spørsmålet er uten interessespørsmålet er uten interesse / være av stor interessevære av stor interesse
2 viktighet, betydning
spørsmålet er uten interessespørsmålet er uten interesse / være av stor interessevære av stor interesse
: spørsmålet er uten interessespørsmålet er uten interesse / være av stor interessevære av stor interesse
3 nytte (I), fordel
ivareta andres interesserivareta andres interesser / være i alles interessevære i alles interesse
: ivareta andres interesserivareta andres interesser / være i alles interessevære i alles interesse
// økonomisk andel
det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
: det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
// økonomisk andel
det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
: det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
3 nytte (I), fordel
ivareta andres interesserivareta andres interesser / være i alles interessevære i alles interesse
: ivareta andres interesserivareta andres interesser / være i alles interessevære i alles interesse
// økonomisk andel
det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
: det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
// økonomisk andel
det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
: det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
1 oppmerksomhet
miste interessen for noe ikke lenger være interessertmiste interessen for noe ikke lenger være interessert / fatte, vise interesse for noefatte, vise interesse for noe / lytte med stor interesse til noelytte med stor interesse til noe
: miste interessen for noe ikke lenger være interessertmiste interessen for noe ikke lenger være interessert / fatte, vise interesse for noefatte, vise interesse for noe / lytte med stor interesse til noelytte med stor interesse til noe
// noe som opptar en
ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
: ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
// noe som opptar en
ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
: ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
1 oppmerksomhet
miste interessen for noe ikke lenger være interessertmiste interessen for noe ikke lenger være interessert / fatte, vise interesse for noefatte, vise interesse for noe / lytte med stor interesse til noelytte med stor interesse til noe
: miste interessen for noe ikke lenger være interessertmiste interessen for noe ikke lenger være interessert / fatte, vise interesse for noefatte, vise interesse for noe / lytte med stor interesse til noelytte med stor interesse til noe
// noe som opptar en
ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
: ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
// noe som opptar en
ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
: ha sterke kunstneriske interesserha sterke kunstneriske interesser / dyrke mange interesser i fritidendyrke mange interesser i fritiden
2 viktighet, betydning
spørsmålet er uten interessespørsmålet er uten interesse / være av stor interessevære av stor interesse
: spørsmålet er uten interessespørsmålet er uten interesse / være av stor interessevære av stor interesse
2 viktighet, betydning
spørsmålet er uten interessespørsmålet er uten interesse / være av stor interessevære av stor interesse
: spørsmålet er uten interessespørsmålet er uten interesse / være av stor interessevære av stor interesse
3 nytte (I), fordel
ivareta andres interesserivareta andres interesser / være i alles interessevære i alles interesse
: ivareta andres interesserivareta andres interesser / være i alles interessevære i alles interesse
// økonomisk andel
det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
: det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
// økonomisk andel
det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
: det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
3 nytte (I), fordel
ivareta andres interesserivareta andres interesser / være i alles interessevære i alles interesse
: ivareta andres interesserivareta andres interesser / være i alles interessevære i alles interesse
// økonomisk andel
det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
: det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
// økonomisk andel
det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift
: det stod utenlandske interesser bak foretaketdet stod utenlandske interesser bak foretaket / forretningsinteresserforretningsinteresser / ha (økonomiske) interesser i en bedriftha (økonomiske) interesser i en bedrift

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
interesse f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet interesse
(mellomalderlatin 'godtgjersle, renter, fordel' av, latin interesse 'vere mellom')
1 side, eigenskap som vekkjer gaumsemd, som gjer at det blir lagt merke til; ans, gaumsemd (andsynes noko)
alt dette er utan interessealt dette er utan interesse / få, ha interesse for nokofå, ha interesse for noko / syne interesse for nokosyne interesse for noko / miste interessa for nokomiste interessa for noko / han høyrde med stor interesse på det som vart sagthan høyrde med stor interesse på det som vart sagt
: alt dette er utan interessealt dette er utan interesse / få, ha interesse for nokofå, ha interesse for noko / syne interesse for nokosyne interesse for noko / miste interessa for nokomiste interessa for noko / han høyrde med stor interesse på det som vart sagthan høyrde med stor interesse på det som vart sagt
// òg: noko som ein er oppteken av; lyst, hug (I)
han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
: han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
// òg: noko som ein er oppteken av; lyst, hug (I)
han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
: han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
// òg: omsyn til eigen fordel; gagn
handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
: handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
// òg: omsyn til eigen fordel; gagn
handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
: handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
1 side, eigenskap som vekkjer gaumsemd, som gjer at det blir lagt merke til; ans, gaumsemd (andsynes noko)
alt dette er utan interessealt dette er utan interesse / få, ha interesse for nokofå, ha interesse for noko / syne interesse for nokosyne interesse for noko / miste interessa for nokomiste interessa for noko / han høyrde med stor interesse på det som vart sagthan høyrde med stor interesse på det som vart sagt
: alt dette er utan interessealt dette er utan interesse / få, ha interesse for nokofå, ha interesse for noko / syne interesse for nokosyne interesse for noko / miste interessa for nokomiste interessa for noko / han høyrde med stor interesse på det som vart sagthan høyrde med stor interesse på det som vart sagt
// òg: noko som ein er oppteken av; lyst, hug (I)
han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
: han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
// òg: noko som ein er oppteken av; lyst, hug (I)
han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
: han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
// òg: omsyn til eigen fordel; gagn
handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
: handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
// òg: omsyn til eigen fordel; gagn
handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
: handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
2 ofte i fleirtal: tilhøve, sak som har stor verdi for nokon
store interesser står på spelstore interesser står på spel / nasjonale interessernasjonale interesser / motstridande interessermotstridande interesser
: store interesser står på spelstore interesser står på spel / nasjonale interessernasjonale interesser / motstridande interessermotstridande interesser
2 ofte i fleirtal: tilhøve, sak som har stor verdi for nokon
store interesser står på spelstore interesser står på spel / nasjonale interessernasjonale interesser / motstridande interessermotstridande interesser
: store interesser står på spelstore interesser står på spel / nasjonale interessernasjonale interesser / motstridande interessermotstridande interesser
3 økonomisk del i forretning o.l.
ha store interesser i firmaetha store interesser i firmaet
: ha store interesser i firmaetha store interesser i firmaet
3 økonomisk del i forretning o.l.
ha store interesser i firmaetha store interesser i firmaet
: ha store interesser i firmaetha store interesser i firmaet
1 side, eigenskap som vekkjer gaumsemd, som gjer at det blir lagt merke til; ans, gaumsemd (andsynes noko)
alt dette er utan interessealt dette er utan interesse / få, ha interesse for nokofå, ha interesse for noko / syne interesse for nokosyne interesse for noko / miste interessa for nokomiste interessa for noko / han høyrde med stor interesse på det som vart sagthan høyrde med stor interesse på det som vart sagt
: alt dette er utan interessealt dette er utan interesse / få, ha interesse for nokofå, ha interesse for noko / syne interesse for nokosyne interesse for noko / miste interessa for nokomiste interessa for noko / han høyrde med stor interesse på det som vart sagthan høyrde med stor interesse på det som vart sagt
// òg: noko som ein er oppteken av; lyst, hug (I)
han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
: han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
// òg: noko som ein er oppteken av; lyst, hug (I)
han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
: han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
// òg: omsyn til eigen fordel; gagn
handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
: handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
// òg: omsyn til eigen fordel; gagn
handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
: handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
1 side, eigenskap som vekkjer gaumsemd, som gjer at det blir lagt merke til; ans, gaumsemd (andsynes noko)
alt dette er utan interessealt dette er utan interesse / få, ha interesse for nokofå, ha interesse for noko / syne interesse for nokosyne interesse for noko / miste interessa for nokomiste interessa for noko / han høyrde med stor interesse på det som vart sagthan høyrde med stor interesse på det som vart sagt
: alt dette er utan interessealt dette er utan interesse / få, ha interesse for nokofå, ha interesse for noko / syne interesse for nokosyne interesse for noko / miste interessa for nokomiste interessa for noko / han høyrde med stor interesse på det som vart sagthan høyrde med stor interesse på det som vart sagt
// òg: noko som ein er oppteken av; lyst, hug (I)
han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
: han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
// òg: noko som ein er oppteken av; lyst, hug (I)
han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
: han hadde mange interesser å dyrke i fritidahan hadde mange interesser å dyrke i fritida / ha kunstnariske interesserha kunstnariske interesser
// òg: omsyn til eigen fordel; gagn
handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
: handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
// òg: omsyn til eigen fordel; gagn
handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
: handle ut frå eiga interessehandle ut frå eiga interesse / handle i eiga interessehandle i eiga interesse
2 ofte i fleirtal: tilhøve, sak som har stor verdi for nokon
store interesser står på spelstore interesser står på spel / nasjonale interessernasjonale interesser / motstridande interessermotstridande interesser
: store interesser står på spelstore interesser står på spel / nasjonale interessernasjonale interesser / motstridande interessermotstridande interesser
2 ofte i fleirtal: tilhøve, sak som har stor verdi for nokon
store interesser står på spelstore interesser står på spel / nasjonale interessernasjonale interesser / motstridande interessermotstridande interesser
: store interesser står på spelstore interesser står på spel / nasjonale interessernasjonale interesser / motstridande interessermotstridande interesser
3 økonomisk del i forretning o.l.
ha store interesser i firmaetha store interesser i firmaet
: ha store interesser i firmaetha store interesser i firmaet
3 økonomisk del i forretning o.l.
ha store interesser i firmaetha store interesser i firmaet
: ha store interesser i firmaetha store interesser i firmaet

 

Resultat pr. side