Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
instruks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet instruks
1 forskrift, ordre
få strenge instrukser om hvordan en skal forholde segfå strenge instrukser om hvordan en skal forholde seg / følge instruksene til punkt og prikkefølge instruksene til punkt og prikke
: få strenge instrukser om hvordan en skal forholde segfå strenge instrukser om hvordan en skal forholde seg / følge instruksene til punkt og prikkefølge instruksene til punkt og prikke
1 forskrift, ordre
få strenge instrukser om hvordan en skal forholde segfå strenge instrukser om hvordan en skal forholde seg / følge instruksene til punkt og prikkefølge instruksene til punkt og prikke
: få strenge instrukser om hvordan en skal forholde segfå strenge instrukser om hvordan en skal forholde seg / følge instruksene til punkt og prikkefølge instruksene til punkt og prikke
2 reglement
arbeidsinstruksarbeidsinstruks
: arbeidsinstruksarbeidsinstruks
2 reglement
arbeidsinstruksarbeidsinstruks
: arbeidsinstruksarbeidsinstruks
1 forskrift, ordre
få strenge instrukser om hvordan en skal forholde segfå strenge instrukser om hvordan en skal forholde seg / følge instruksene til punkt og prikkefølge instruksene til punkt og prikke
: få strenge instrukser om hvordan en skal forholde segfå strenge instrukser om hvordan en skal forholde seg / følge instruksene til punkt og prikkefølge instruksene til punkt og prikke
1 forskrift, ordre
få strenge instrukser om hvordan en skal forholde segfå strenge instrukser om hvordan en skal forholde seg / følge instruksene til punkt og prikkefølge instruksene til punkt og prikke
: få strenge instrukser om hvordan en skal forholde segfå strenge instrukser om hvordan en skal forholde seg / følge instruksene til punkt og prikkefølge instruksene til punkt og prikke
2 reglement
arbeidsinstruksarbeidsinstruks
: arbeidsinstruksarbeidsinstruks
2 reglement
arbeidsinstruksarbeidsinstruks
: arbeidsinstruksarbeidsinstruks
instruksjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet instruksjon
det å instruere, veiledning, opplæring
få, gi instruksjon i noefå, gi instruksjon i noe / stå for instruksjonen av et teaterstykkestå for instruksjonen av et teaterstykke
: få, gi instruksjon i noefå, gi instruksjon i noe / stå for instruksjonen av et teaterstykkestå for instruksjonen av et teaterstykke
det å instruere, veiledning, opplæring
få, gi instruksjon i noefå, gi instruksjon i noe / stå for instruksjonen av et teaterstykkestå for instruksjonen av et teaterstykke
: få, gi instruksjon i noefå, gi instruksjon i noe / stå for instruksjonen av et teaterstykkestå for instruksjonen av et teaterstykke
instruktiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet instruktiv
lærerik, opplysende
en instruktiv artikkel, brosjyre, tegningen instruktiv artikkel, brosjyre, tegning
: en instruktiv artikkel, brosjyre, tegningen instruktiv artikkel, brosjyre, tegning
lærerik, opplysende
en instruktiv artikkel, brosjyre, tegningen instruktiv artikkel, brosjyre, tegning
: en instruktiv artikkel, brosjyre, tegningen instruktiv artikkel, brosjyre, tegning
instruktør m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet instruktør
(fra fransk)
1 person som instruerer
instruktør på kurset var NNinstruktør på kurset var NN
: instruktør på kurset var NNinstruktør på kurset var NN
1 person som instruerer
instruktør på kurset var NNinstruktør på kurset var NN
: instruktør på kurset var NNinstruktør på kurset var NN
2 iscenesetter
være instruktør ved teateretvære instruktør ved teateret
: være instruktør ved teateretvære instruktør ved teateret
2 iscenesetter
være instruktør ved teateretvære instruktør ved teateret
: være instruktør ved teateretvære instruktør ved teateret
1 person som instruerer
instruktør på kurset var NNinstruktør på kurset var NN
: instruktør på kurset var NNinstruktør på kurset var NN
1 person som instruerer
instruktør på kurset var NNinstruktør på kurset var NN
: instruktør på kurset var NNinstruktør på kurset var NN
2 iscenesetter
være instruktør ved teateretvære instruktør ved teateret
: være instruktør ved teateretvære instruktør ved teateret
2 iscenesetter
være instruktør ved teateretvære instruktør ved teateret
: være instruktør ved teateretvære instruktør ved teateret

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
instruks m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet instruks
(same opphav som instruksjon)
1 føresegn; ordre
få instruks om nokofå instruks om noko
: få instruks om nokofå instruks om noko
1 føresegn; ordre
få instruks om nokofå instruks om noko
: få instruks om nokofå instruks om noko
2 tenestereglar, reglement
skulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruksskulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruks
: skulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruksskulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruks
2 tenestereglar, reglement
skulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruksskulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruks
: skulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruksskulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruks
1 føresegn; ordre
få instruks om nokofå instruks om noko
: få instruks om nokofå instruks om noko
1 føresegn; ordre
få instruks om nokofå instruks om noko
: få instruks om nokofå instruks om noko
2 tenestereglar, reglement
skulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruksskulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruks
: skulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruksskulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruks
2 tenestereglar, reglement
skulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruksskulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruks
: skulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruksskulestyret fastset pliktene til lærarane i ein instruks
instruksjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet instruksjon
(frå latin; vbs. av instruere)
1 rettleiing, opplæring
gje, få instruksjon i nokogje, få instruksjon i noko / ha, stå for instruksjonen av eit teaterstykkeha, stå for instruksjonen av eit teaterstykke
: gje, få instruksjon i nokogje, få instruksjon i noko / ha, stå for instruksjonen av eit teaterstykkeha, stå for instruksjonen av eit teaterstykke
1 rettleiing, opplæring
gje, få instruksjon i nokogje, få instruksjon i noko / ha, stå for instruksjonen av eit teaterstykkeha, stå for instruksjonen av eit teaterstykke
: gje, få instruksjon i nokogje, få instruksjon i noko / ha, stå for instruksjonen av eit teaterstykkeha, stå for instruksjonen av eit teaterstykke
2 instruks (1)
eg bad om nærmare instruksjonareg bad om nærmare instruksjonar
: eg bad om nærmare instruksjonareg bad om nærmare instruksjonar
2 instruks (1)
eg bad om nærmare instruksjonareg bad om nærmare instruksjonar
: eg bad om nærmare instruksjonareg bad om nærmare instruksjonar
1 rettleiing, opplæring
gje, få instruksjon i nokogje, få instruksjon i noko / ha, stå for instruksjonen av eit teaterstykkeha, stå for instruksjonen av eit teaterstykke
: gje, få instruksjon i nokogje, få instruksjon i noko / ha, stå for instruksjonen av eit teaterstykkeha, stå for instruksjonen av eit teaterstykke
1 rettleiing, opplæring
gje, få instruksjon i nokogje, få instruksjon i noko / ha, stå for instruksjonen av eit teaterstykkeha, stå for instruksjonen av eit teaterstykke
: gje, få instruksjon i nokogje, få instruksjon i noko / ha, stå for instruksjonen av eit teaterstykkeha, stå for instruksjonen av eit teaterstykke
2 instruks (1)
eg bad om nærmare instruksjonareg bad om nærmare instruksjonar
: eg bad om nærmare instruksjonareg bad om nærmare instruksjonar
2 instruks (1)
eg bad om nærmare instruksjonareg bad om nærmare instruksjonar
: eg bad om nærmare instruksjonareg bad om nærmare instruksjonar
instruksjons|film m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet instruksjonsfilm
film som er laga med tanke på rettleiing, opplæring i noko film som er laga med tanke på rettleiing, opplæring i noko
instruktiv a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet instruktiv
rettleiande, lærerik
klare og instruktive teikningarklare og instruktive teikningar
: klare og instruktive teikningarklare og instruktive teikningar
rettleiande, lærerik
klare og instruktive teikningarklare og instruktive teikningar
: klare og instruktive teikningarklare og instruktive teikningar
instruktør m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet instruktør
(gjennom fransk, frå latin)
// person som instruerer; lærar
instruktøren på kurset var særs dyktiginstruktøren på kurset var særs dyktig
: instruktøren på kurset var særs dyktiginstruktøren på kurset var særs dyktig
// person som instruerer; lærar
instruktøren på kurset var særs dyktiginstruktøren på kurset var særs dyktig
: instruktøren på kurset var særs dyktiginstruktøren på kurset var særs dyktig
// person som har ansvaret for særleg dei kunstnarlege (og tekniske) sidene ved innøving og produksjon av film, teateroppsetjing, program i fjernsyn og radio eller liknande
filminstruktørfilminstruktør / programinstruktørprograminstruktør / sceneinstruktørsceneinstruktør / instruktøren for stykket var utanlandskinstruktøren for stykket var utanlandsk
: filminstruktørfilminstruktør / programinstruktørprograminstruktør / sceneinstruktørsceneinstruktør / instruktøren for stykket var utanlandskinstruktøren for stykket var utanlandsk
// person som har ansvaret for særleg dei kunstnarlege (og tekniske) sidene ved innøving og produksjon av film, teateroppsetjing, program i fjernsyn og radio eller liknande
filminstruktørfilminstruktør / programinstruktørprograminstruktør / sceneinstruktørsceneinstruktør / instruktøren for stykket var utanlandskinstruktøren for stykket var utanlandsk
: filminstruktørfilminstruktør / programinstruktørprograminstruktør / sceneinstruktørsceneinstruktør / instruktøren for stykket var utanlandskinstruktøren for stykket var utanlandsk
// person som instruerer; lærar
instruktøren på kurset var særs dyktiginstruktøren på kurset var særs dyktig
: instruktøren på kurset var særs dyktiginstruktøren på kurset var særs dyktig
// person som instruerer; lærar
instruktøren på kurset var særs dyktiginstruktøren på kurset var særs dyktig
: instruktøren på kurset var særs dyktiginstruktøren på kurset var særs dyktig
// person som har ansvaret for særleg dei kunstnarlege (og tekniske) sidene ved innøving og produksjon av film, teateroppsetjing, program i fjernsyn og radio eller liknande
filminstruktørfilminstruktør / programinstruktørprograminstruktør / sceneinstruktørsceneinstruktør / instruktøren for stykket var utanlandskinstruktøren for stykket var utanlandsk
: filminstruktørfilminstruktør / programinstruktørprograminstruktør / sceneinstruktørsceneinstruktør / instruktøren for stykket var utanlandskinstruktøren for stykket var utanlandsk
// person som har ansvaret for særleg dei kunstnarlege (og tekniske) sidene ved innøving og produksjon av film, teateroppsetjing, program i fjernsyn og radio eller liknande
filminstruktørfilminstruktør / programinstruktørprograminstruktør / sceneinstruktørsceneinstruktør / instruktøren for stykket var utanlandskinstruktøren for stykket var utanlandsk
: filminstruktørfilminstruktør / programinstruktørprograminstruktør / sceneinstruktørsceneinstruktør / instruktøren for stykket var utanlandskinstruktøren for stykket var utanlandsk

 

Resultat pr. side