Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
initiativ n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet initiativ
(utt ini(t)siati´v; fra fransk, av latin initium 'begynnelse')
1 begynnelse, tiltak som får noe i gang eller i stand
ta et initiativta et initiativ / ta initiativet ta føringen, ledelsenta initiativet ta føringen, ledelsen / ta initiativet til noeta initiativet til noe / festen kom i stand på hennes initiativfesten kom i stand på hennes initiativ
: ta et initiativta et initiativ / ta initiativet ta føringen, ledelsenta initiativet ta føringen, ledelsen / ta initiativet til noeta initiativet til noe / festen kom i stand på hennes initiativfesten kom i stand på hennes initiativ
// tiltaksevne
ikke eie initiativikke eie initiativ
: ikke eie initiativikke eie initiativ
// tiltaksevne
ikke eie initiativikke eie initiativ
: ikke eie initiativikke eie initiativ
1 begynnelse, tiltak som får noe i gang eller i stand
ta et initiativta et initiativ / ta initiativet ta føringen, ledelsenta initiativet ta føringen, ledelsen / ta initiativet til noeta initiativet til noe / festen kom i stand på hennes initiativfesten kom i stand på hennes initiativ
: ta et initiativta et initiativ / ta initiativet ta føringen, ledelsenta initiativet ta føringen, ledelsen / ta initiativet til noeta initiativet til noe / festen kom i stand på hennes initiativfesten kom i stand på hennes initiativ
// tiltaksevne
ikke eie initiativikke eie initiativ
: ikke eie initiativikke eie initiativ
// tiltaksevne
ikke eie initiativikke eie initiativ
: ikke eie initiativikke eie initiativ
2 jur. rett til å komme med lovforslag
2 jur. rett til å komme med lovforslag
1 begynnelse, tiltak som får noe i gang eller i stand
ta et initiativta et initiativ / ta initiativet ta føringen, ledelsenta initiativet ta føringen, ledelsen / ta initiativet til noeta initiativet til noe / festen kom i stand på hennes initiativfesten kom i stand på hennes initiativ
: ta et initiativta et initiativ / ta initiativet ta føringen, ledelsenta initiativet ta føringen, ledelsen / ta initiativet til noeta initiativet til noe / festen kom i stand på hennes initiativfesten kom i stand på hennes initiativ
// tiltaksevne
ikke eie initiativikke eie initiativ
: ikke eie initiativikke eie initiativ
// tiltaksevne
ikke eie initiativikke eie initiativ
: ikke eie initiativikke eie initiativ
1 begynnelse, tiltak som får noe i gang eller i stand
ta et initiativta et initiativ / ta initiativet ta føringen, ledelsenta initiativet ta føringen, ledelsen / ta initiativet til noeta initiativet til noe / festen kom i stand på hennes initiativfesten kom i stand på hennes initiativ
: ta et initiativta et initiativ / ta initiativet ta føringen, ledelsenta initiativet ta føringen, ledelsen / ta initiativet til noeta initiativet til noe / festen kom i stand på hennes initiativfesten kom i stand på hennes initiativ
// tiltaksevne
ikke eie initiativikke eie initiativ
: ikke eie initiativikke eie initiativ
// tiltaksevne
ikke eie initiativikke eie initiativ
: ikke eie initiativikke eie initiativ
2 jur. rett til å komme med lovforslag
2 jur. rett til å komme med lovforslag

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
initiativ n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet initiativ
(utt initsiati´v; frå fransk, av latin initium 'byrjing')
1 første steg, opptak, tiltak som får noko i gang eller i stand
ta eit initiativta eit initiativ / ta initiativet til nokota initiativet til noko / ta initiativet ta føringata initiativet ta føringa / ha initiativet ha utspelet; òg: ha føringaha initiativet ha utspelet; òg: ha føringa
: ta eit initiativta eit initiativ / ta initiativet til nokota initiativet til noko / ta initiativet ta føringata initiativet ta føringa / ha initiativet ha utspelet; òg: ha føringaha initiativet ha utspelet; òg: ha føringa
// tiltaksevne
han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
: han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
// tiltaksevne
han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
: han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
1 første steg, opptak, tiltak som får noko i gang eller i stand
ta eit initiativta eit initiativ / ta initiativet til nokota initiativet til noko / ta initiativet ta føringata initiativet ta føringa / ha initiativet ha utspelet; òg: ha føringaha initiativet ha utspelet; òg: ha føringa
: ta eit initiativta eit initiativ / ta initiativet til nokota initiativet til noko / ta initiativet ta føringata initiativet ta føringa / ha initiativet ha utspelet; òg: ha føringaha initiativet ha utspelet; òg: ha føringa
// tiltaksevne
han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
: han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
// tiltaksevne
han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
: han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
2 i jus: rett til å gjere lovframlegg
2 i jus: rett til å gjere lovframlegg
1 første steg, opptak, tiltak som får noko i gang eller i stand
ta eit initiativta eit initiativ / ta initiativet til nokota initiativet til noko / ta initiativet ta føringata initiativet ta føringa / ha initiativet ha utspelet; òg: ha føringaha initiativet ha utspelet; òg: ha føringa
: ta eit initiativta eit initiativ / ta initiativet til nokota initiativet til noko / ta initiativet ta føringata initiativet ta føringa / ha initiativet ha utspelet; òg: ha føringaha initiativet ha utspelet; òg: ha føringa
// tiltaksevne
han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
: han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
// tiltaksevne
han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
: han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
1 første steg, opptak, tiltak som får noko i gang eller i stand
ta eit initiativta eit initiativ / ta initiativet til nokota initiativet til noko / ta initiativet ta føringata initiativet ta føringa / ha initiativet ha utspelet; òg: ha føringaha initiativet ha utspelet; òg: ha føringa
: ta eit initiativta eit initiativ / ta initiativet til nokota initiativet til noko / ta initiativet ta føringata initiativet ta føringa / ha initiativet ha utspelet; òg: ha føringaha initiativet ha utspelet; òg: ha føringa
// tiltaksevne
han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
: han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
// tiltaksevne
han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
: han eig ikkje initiativhan eig ikkje initiativ
2 i jus: rett til å gjere lovframlegg
2 i jus: rett til å gjere lovframlegg

 

Resultat pr. side