Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'incarnare' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
inkarnasjon m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet inkarnasjon
(frå seinlatin incarnatio, av latin incarnare; sjå inkarnere)
1 lekamleggjering, personifisering av ein idé eller eigenskap hos eit menneske (eller ein annan skapnad)
han var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskaphan var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskap
: han var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskaphan var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskap
1 lekamleggjering, personifisering av ein idé eller eigenskap hos eit menneske (eller ein annan skapnad)
han var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskaphan var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskap
: han var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskaphan var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskap
2 i religionsvitskap: det at ein guddom tek varande bustad i ein skapning medan skapningen lever på jorda
2 i religionsvitskap: det at ein guddom tek varande bustad i ein skapning medan skapningen lever på jorda
3 i religiøst mål:
Guds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blodGuds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blod
: Guds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blodGuds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blod
3 i religiøst mål:
Guds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blodGuds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blod
: Guds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blodGuds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blod
1 lekamleggjering, personifisering av ein idé eller eigenskap hos eit menneske (eller ein annan skapnad)
han var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskaphan var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskap
: han var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskaphan var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskap
1 lekamleggjering, personifisering av ein idé eller eigenskap hos eit menneske (eller ein annan skapnad)
han var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskaphan var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskap
: han var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskaphan var sjølve inkarnasjonen av hat og djevelskap
2 i religionsvitskap: det at ein guddom tek varande bustad i ein skapning medan skapningen lever på jorda
2 i religionsvitskap: det at ein guddom tek varande bustad i ein skapning medan skapningen lever på jorda
3 i religiøst mål:
Guds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blodGuds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blod
: Guds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blodGuds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blod
3 i religiøst mål:
Guds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blodGuds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blod
: Guds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blodGuds inkarnasjon det at Gud i Kristus vart sant menneske av kjøt og blod
inkarnere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet inkarnere
(latin incarnare av, latin in- 1 og caro 'kjøt'; jamfør in- (1))
// lekamleggjere, personifisere
han er den inkarnerte vondskapenhan er den inkarnerte vondskapen
: han er den inkarnerte vondskapenhan er den inkarnerte vondskapen
// lekamleggjere, personifisere
han er den inkarnerte vondskapenhan er den inkarnerte vondskapen
: han er den inkarnerte vondskapenhan er den inkarnerte vondskapen
// i religiøst mål:
den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus
: den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus
// i religiøst mål:
den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus
: den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus
// lekamleggjere, personifisere
han er den inkarnerte vondskapenhan er den inkarnerte vondskapen
: han er den inkarnerte vondskapenhan er den inkarnerte vondskapen
// lekamleggjere, personifisere
han er den inkarnerte vondskapenhan er den inkarnerte vondskapen
: han er den inkarnerte vondskapenhan er den inkarnerte vondskapen
// i religiøst mål:
den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus
: den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus
// i religiøst mål:
den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus
: den inkarnerte Kristusden inkarnerte Kristus

 

Resultat pr. side