Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
implisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet implisere
(fra latin 'vikle inn i')
1 medføre, føre til
velstandsøkningen impliserer større forbrukvelstandsøkningen impliserer større forbruk
: velstandsøkningen impliserer større forbrukvelstandsøkningen impliserer større forbruk
1 medføre, føre til
velstandsøkningen impliserer større forbrukvelstandsøkningen impliserer større forbruk
: velstandsøkningen impliserer større forbrukvelstandsøkningen impliserer større forbruk
2 blande inn, gjøre delaktig
problemene impliserer et helt folkproblemene impliserer et helt folk
: problemene impliserer et helt folkproblemene impliserer et helt folk
// som adjektiv og substantiv i perfektum partisipp:
de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
: de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
// som adjektiv og substantiv i perfektum partisipp:
de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
: de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
2 blande inn, gjøre delaktig
problemene impliserer et helt folkproblemene impliserer et helt folk
: problemene impliserer et helt folkproblemene impliserer et helt folk
// som adjektiv og substantiv i perfektum partisipp:
de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
: de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
// som adjektiv og substantiv i perfektum partisipp:
de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
: de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
1 medføre, føre til
velstandsøkningen impliserer større forbrukvelstandsøkningen impliserer større forbruk
: velstandsøkningen impliserer større forbrukvelstandsøkningen impliserer større forbruk
1 medføre, føre til
velstandsøkningen impliserer større forbrukvelstandsøkningen impliserer større forbruk
: velstandsøkningen impliserer større forbrukvelstandsøkningen impliserer større forbruk
2 blande inn, gjøre delaktig
problemene impliserer et helt folkproblemene impliserer et helt folk
: problemene impliserer et helt folkproblemene impliserer et helt folk
// som adjektiv og substantiv i perfektum partisipp:
de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
: de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
// som adjektiv og substantiv i perfektum partisipp:
de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
: de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
2 blande inn, gjøre delaktig
problemene impliserer et helt folkproblemene impliserer et helt folk
: problemene impliserer et helt folkproblemene impliserer et helt folk
// som adjektiv og substantiv i perfektum partisipp:
de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
: de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
// som adjektiv og substantiv i perfektum partisipp:
de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet
: de impliserte (parter) vil bli kontaktetde impliserte (parter) vil bli kontaktet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
implisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet implisere
(latin implicare 'vikle inn i')
1 bere i seg, føre med seg, føre til
han tenkte ikkje over kva påstanden kunne impliserehan tenkte ikkje over kva påstanden kunne implisere / velstandsauken impliserer større forbrukvelstandsauken impliserer større forbruk
: han tenkte ikkje over kva påstanden kunne impliserehan tenkte ikkje over kva påstanden kunne implisere / velstandsauken impliserer større forbrukvelstandsauken impliserer større forbruk
1 bere i seg, føre med seg, føre til
han tenkte ikkje over kva påstanden kunne impliserehan tenkte ikkje over kva påstanden kunne implisere / velstandsauken impliserer større forbrukvelstandsauken impliserer større forbruk
: han tenkte ikkje over kva påstanden kunne impliserehan tenkte ikkje over kva påstanden kunne implisere / velstandsauken impliserer større forbrukvelstandsauken impliserer større forbruk
2 blande inn (i), dra inn (i)
problemet impliserer eit heilt folkproblemet impliserer eit heilt folk
: problemet impliserer eit heilt folkproblemet impliserer eit heilt folk
// ofte i perfektum partisipp:
alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
: alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
// ofte i perfektum partisipp:
alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
: alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
2 blande inn (i), dra inn (i)
problemet impliserer eit heilt folkproblemet impliserer eit heilt folk
: problemet impliserer eit heilt folkproblemet impliserer eit heilt folk
// ofte i perfektum partisipp:
alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
: alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
// ofte i perfektum partisipp:
alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
: alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
1 bere i seg, føre med seg, føre til
han tenkte ikkje over kva påstanden kunne impliserehan tenkte ikkje over kva påstanden kunne implisere / velstandsauken impliserer større forbrukvelstandsauken impliserer større forbruk
: han tenkte ikkje over kva påstanden kunne impliserehan tenkte ikkje over kva påstanden kunne implisere / velstandsauken impliserer større forbrukvelstandsauken impliserer større forbruk
1 bere i seg, føre med seg, føre til
han tenkte ikkje over kva påstanden kunne impliserehan tenkte ikkje over kva påstanden kunne implisere / velstandsauken impliserer større forbrukvelstandsauken impliserer større forbruk
: han tenkte ikkje over kva påstanden kunne impliserehan tenkte ikkje over kva påstanden kunne implisere / velstandsauken impliserer større forbrukvelstandsauken impliserer større forbruk
2 blande inn (i), dra inn (i)
problemet impliserer eit heilt folkproblemet impliserer eit heilt folk
: problemet impliserer eit heilt folkproblemet impliserer eit heilt folk
// ofte i perfektum partisipp:
alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
: alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
// ofte i perfektum partisipp:
alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
: alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
2 blande inn (i), dra inn (i)
problemet impliserer eit heilt folkproblemet impliserer eit heilt folk
: problemet impliserer eit heilt folkproblemet impliserer eit heilt folk
// ofte i perfektum partisipp:
alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
: alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
// ofte i perfektum partisipp:
alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane
: alle var impliserte i sakaalle var impliserte i saka / dei impliserte partanedei impliserte partane

 

Resultat pr. side