Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I ikke m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet ikke
(av II ikke) karakteren «ikke tilfredsstillende»
ikke i matematikkikke i matematikk
: ikke i matematikkikke i matematikk
karakteren «ikke tilfredsstillende»
ikke i matematikkikke i matematikk
: ikke i matematikkikke i matematikk
II ikke adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet ikke
(norrønt ekki)
1 brukt for å benekte et helt utsagn:
du skremmer ikke ossdu skremmer ikke oss / han rørte ikke brennevin merhan rørte ikke brennevin mer / nei, det vil jeg ikkenei, det vil jeg ikke / ikke vet jegikke vet jeg / sitt ikke der og kop!sitt ikke der og kop! / ikke si noeikke si noe / ja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpåja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpå / den fisken var ikke litenden fisken var ikke liten
: du skremmer ikke ossdu skremmer ikke oss / han rørte ikke brennevin merhan rørte ikke brennevin mer / nei, det vil jeg ikkenei, det vil jeg ikke / ikke vet jegikke vet jeg / sitt ikke der og kop!sitt ikke der og kop! / ikke si noeikke si noe / ja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpåja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpå / den fisken var ikke litenden fisken var ikke liten
// i utsagn med spørrende, tvilende betydning:
du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
: du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
// i utsagn med spørrende, tvilende betydning:
du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
: du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
// i retoriske spørsmål:
er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
: er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
// i retoriske spørsmål:
er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
: er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
// i bisetn:
det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
: det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
// i bisetn:
det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
: det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
1 brukt for å benekte et helt utsagn:
du skremmer ikke ossdu skremmer ikke oss / han rørte ikke brennevin merhan rørte ikke brennevin mer / nei, det vil jeg ikkenei, det vil jeg ikke / ikke vet jegikke vet jeg / sitt ikke der og kop!sitt ikke der og kop! / ikke si noeikke si noe / ja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpåja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpå / den fisken var ikke litenden fisken var ikke liten
: du skremmer ikke ossdu skremmer ikke oss / han rørte ikke brennevin merhan rørte ikke brennevin mer / nei, det vil jeg ikkenei, det vil jeg ikke / ikke vet jegikke vet jeg / sitt ikke der og kop!sitt ikke der og kop! / ikke si noeikke si noe / ja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpåja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpå / den fisken var ikke litenden fisken var ikke liten
// i utsagn med spørrende, tvilende betydning:
du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
: du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
// i utsagn med spørrende, tvilende betydning:
du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
: du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
// i retoriske spørsmål:
er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
: er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
// i retoriske spørsmål:
er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
: er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
// i bisetn:
det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
: det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
// i bisetn:
det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
: det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
2 brukt for å gi et enkelt ledd nektende betydning:
ikke en lyd hørte viikke en lyd hørte vi / ikke alle rommene var like fineikke alle rommene var like fine / jeg liker kaffe, men ikke tejeg liker kaffe, men ikke te / jeg liker ikke fisk, verken kokt eller stektjeg liker ikke fisk, verken kokt eller stekt / han kunne ikke engang skrive navnet sitthan kunne ikke engang skrive navnet sitt / ikke noen skulle vite detikke noen skulle vite det / det var ikke litedet var ikke lite / den jenta er ikke dumden jenta er ikke dum / på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»
: ikke en lyd hørte viikke en lyd hørte vi / ikke alle rommene var like fineikke alle rommene var like fine / jeg liker kaffe, men ikke tejeg liker kaffe, men ikke te / jeg liker ikke fisk, verken kokt eller stektjeg liker ikke fisk, verken kokt eller stekt / han kunne ikke engang skrive navnet sitthan kunne ikke engang skrive navnet sitt / ikke noen skulle vite detikke noen skulle vite det / det var ikke litedet var ikke lite / den jenta er ikke dumden jenta er ikke dum / på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»
2 brukt for å gi et enkelt ledd nektende betydning:
ikke en lyd hørte viikke en lyd hørte vi / ikke alle rommene var like fineikke alle rommene var like fine / jeg liker kaffe, men ikke tejeg liker kaffe, men ikke te / jeg liker ikke fisk, verken kokt eller stektjeg liker ikke fisk, verken kokt eller stekt / han kunne ikke engang skrive navnet sitthan kunne ikke engang skrive navnet sitt / ikke noen skulle vite detikke noen skulle vite det / det var ikke litedet var ikke lite / den jenta er ikke dumden jenta er ikke dum / på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»
: ikke en lyd hørte viikke en lyd hørte vi / ikke alle rommene var like fineikke alle rommene var like fine / jeg liker kaffe, men ikke tejeg liker kaffe, men ikke te / jeg liker ikke fisk, verken kokt eller stektjeg liker ikke fisk, verken kokt eller stekt / han kunne ikke engang skrive navnet sitthan kunne ikke engang skrive navnet sitt / ikke noen skulle vite detikke noen skulle vite det / det var ikke litedet var ikke lite / den jenta er ikke dumden jenta er ikke dum / på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»
1 brukt for å benekte et helt utsagn:
du skremmer ikke ossdu skremmer ikke oss / han rørte ikke brennevin merhan rørte ikke brennevin mer / nei, det vil jeg ikkenei, det vil jeg ikke / ikke vet jegikke vet jeg / sitt ikke der og kop!sitt ikke der og kop! / ikke si noeikke si noe / ja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpåja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpå / den fisken var ikke litenden fisken var ikke liten
: du skremmer ikke ossdu skremmer ikke oss / han rørte ikke brennevin merhan rørte ikke brennevin mer / nei, det vil jeg ikkenei, det vil jeg ikke / ikke vet jegikke vet jeg / sitt ikke der og kop!sitt ikke der og kop! / ikke si noeikke si noe / ja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpåja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpå / den fisken var ikke litenden fisken var ikke liten
// i utsagn med spørrende, tvilende betydning:
du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
: du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
// i utsagn med spørrende, tvilende betydning:
du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
: du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
// i retoriske spørsmål:
er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
: er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
// i retoriske spørsmål:
er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
: er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
// i bisetn:
det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
: det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
// i bisetn:
det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
: det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
1 brukt for å benekte et helt utsagn:
du skremmer ikke ossdu skremmer ikke oss / han rørte ikke brennevin merhan rørte ikke brennevin mer / nei, det vil jeg ikkenei, det vil jeg ikke / ikke vet jegikke vet jeg / sitt ikke der og kop!sitt ikke der og kop! / ikke si noeikke si noe / ja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpåja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpå / den fisken var ikke litenden fisken var ikke liten
: du skremmer ikke ossdu skremmer ikke oss / han rørte ikke brennevin merhan rørte ikke brennevin mer / nei, det vil jeg ikkenei, det vil jeg ikke / ikke vet jegikke vet jeg / sitt ikke der og kop!sitt ikke der og kop! / ikke si noeikke si noe / ja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpåja, og ikke nok med det, de fortsatte lenge etterpå / den fisken var ikke litenden fisken var ikke liten
// i utsagn med spørrende, tvilende betydning:
du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
: du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
// i utsagn med spørrende, tvilende betydning:
du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
: du går vel ikke og mistenker meg?du går vel ikke og mistenker meg? / hvilke følger kan ikke det fåhvilke følger kan ikke det få / du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?du skulle vel ikke ha en tier å låne meg?
// i retoriske spørsmål:
er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
: er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
// i retoriske spørsmål:
er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
: er han ikke stor og sterk?er han ikke stor og sterk? / ja, ikke sant?ja, ikke sant? / sannelig er det ikke Per!sannelig er det ikke Per! / hvorfor ikke?hvorfor ikke?
// i bisetn:
det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
: det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
// i bisetn:
det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
: det var noe som ikke var riktigdet var noe som ikke var riktig / hun beklaget seg over at hun ikke fikk sovehun beklaget seg over at hun ikke fikk sove
2 brukt for å gi et enkelt ledd nektende betydning:
ikke en lyd hørte viikke en lyd hørte vi / ikke alle rommene var like fineikke alle rommene var like fine / jeg liker kaffe, men ikke tejeg liker kaffe, men ikke te / jeg liker ikke fisk, verken kokt eller stektjeg liker ikke fisk, verken kokt eller stekt / han kunne ikke engang skrive navnet sitthan kunne ikke engang skrive navnet sitt / ikke noen skulle vite detikke noen skulle vite det / det var ikke litedet var ikke lite / den jenta er ikke dumden jenta er ikke dum / på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»
: ikke en lyd hørte viikke en lyd hørte vi / ikke alle rommene var like fineikke alle rommene var like fine / jeg liker kaffe, men ikke tejeg liker kaffe, men ikke te / jeg liker ikke fisk, verken kokt eller stektjeg liker ikke fisk, verken kokt eller stekt / han kunne ikke engang skrive navnet sitthan kunne ikke engang skrive navnet sitt / ikke noen skulle vite detikke noen skulle vite det / det var ikke litedet var ikke lite / den jenta er ikke dumden jenta er ikke dum / på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»
2 brukt for å gi et enkelt ledd nektende betydning:
ikke en lyd hørte viikke en lyd hørte vi / ikke alle rommene var like fineikke alle rommene var like fine / jeg liker kaffe, men ikke tejeg liker kaffe, men ikke te / jeg liker ikke fisk, verken kokt eller stektjeg liker ikke fisk, verken kokt eller stekt / han kunne ikke engang skrive navnet sitthan kunne ikke engang skrive navnet sitt / ikke noen skulle vite detikke noen skulle vite det / det var ikke litedet var ikke lite / den jenta er ikke dumden jenta er ikke dum / på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»
: ikke en lyd hørte viikke en lyd hørte vi / ikke alle rommene var like fineikke alle rommene var like fine / jeg liker kaffe, men ikke tejeg liker kaffe, men ikke te / jeg liker ikke fisk, verken kokt eller stektjeg liker ikke fisk, verken kokt eller stekt / han kunne ikke engang skrive navnet sitthan kunne ikke engang skrive navnet sitt / ikke noen skulle vite detikke noen skulle vite det / det var ikke litedet var ikke lite / den jenta er ikke dumden jenta er ikke dum / på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»på prøven fikk vi enten «bestått» eller «ikke bestått»

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'ikke' i nynorskdatabasen.

Vanlege feilkjelder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søkje med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje tilslag?

Har du spørsmål om klår, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.