Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
idealisme m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet idealisme
(av II ideal og -isme)
1 i filosofi: lære, oppfatning som ser på ideane som den sanne røyndomen
1 i filosofi: lære, oppfatning som ser på ideane som den sanne røyndomen
2 strev etter å verkeleggjere ideal; uegoistisk innstilling
gjere noko av rein idealismegjere noko av rein idealisme
: gjere noko av rein idealismegjere noko av rein idealisme
2 strev etter å verkeleggjere ideal; uegoistisk innstilling
gjere noko av rein idealismegjere noko av rein idealisme
: gjere noko av rein idealismegjere noko av rein idealisme
3 kunstretning som går ut på å framstille det typiske eller fullkomne eller å gje eit idealisert bilete av røyndomen
3 kunstretning som går ut på å framstille det typiske eller fullkomne eller å gje eit idealisert bilete av røyndomen
1 i filosofi: lære, oppfatning som ser på ideane som den sanne røyndomen
1 i filosofi: lære, oppfatning som ser på ideane som den sanne røyndomen
2 strev etter å verkeleggjere ideal; uegoistisk innstilling
gjere noko av rein idealismegjere noko av rein idealisme
: gjere noko av rein idealismegjere noko av rein idealisme
2 strev etter å verkeleggjere ideal; uegoistisk innstilling
gjere noko av rein idealismegjere noko av rein idealisme
: gjere noko av rein idealismegjere noko av rein idealisme
3 kunstretning som går ut på å framstille det typiske eller fullkomne eller å gje eit idealisert bilete av røyndomen
3 kunstretning som går ut på å framstille det typiske eller fullkomne eller å gje eit idealisert bilete av røyndomen

 

Resultat pr. side