Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
hos prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet hos
(egentlig en trykklett form utviklet av hus)
1 i (ens hus, hjem), på (det sted en befinner seg), sammen med
de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne
: de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne
// om tjenesteforhold:
tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
: tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
// om tjenesteforhold:
tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
: tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
// i forretning, bedrift:
handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
: handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
// i forretning, bedrift:
handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
: handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
// blant
hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
: hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
// blant
hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
: hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
1 i (ens hus, hjem), på (det sted en befinner seg), sammen med
de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne
: de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne
// om tjenesteforhold:
tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
: tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
// om tjenesteforhold:
tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
: tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
// i forretning, bedrift:
handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
: handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
// i forretning, bedrift:
handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
: handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
// blant
hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
: hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
// blant
hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
: hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
2 ved siden av, like ved
sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
: sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
2 ved siden av, like ved
sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
: sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
3 som hører til, er knyttet til, som fins i, på
blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / språket hos Ibsenspråket hos Ibsen
: blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / språket hos Ibsenspråket hos Ibsen
3 som hører til, er knyttet til, som fins i, på
blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / språket hos Ibsenspråket hos Ibsen
: blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / språket hos Ibsenspråket hos Ibsen
4 i ens sinn, i ens indre
møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / innynde seg hos eninnynde seg hos en
: møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / innynde seg hos eninnynde seg hos en
4 i ens sinn, i ens indre
møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / innynde seg hos eninnynde seg hos en
: møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / innynde seg hos eninnynde seg hos en
5 som adverb, foreldet:
sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
: sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
5 som adverb, foreldet:
sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
: sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
1 i (ens hus, hjem), på (det sted en befinner seg), sammen med
de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne
: de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne
// om tjenesteforhold:
tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
: tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
// om tjenesteforhold:
tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
: tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
// i forretning, bedrift:
handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
: handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
// i forretning, bedrift:
handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
: handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
// blant
hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
: hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
// blant
hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
: hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
1 i (ens hus, hjem), på (det sted en befinner seg), sammen med
de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne
: de bor hos onkelen sinde bor hos onkelen sin / vi kan leke hjemme hos ossvi kan leke hjemme hos oss / være i selskap hos naboenvære i selskap hos naboen / står det bra til hos dere?står det bra til hos dere? / jeg har nettopp vært oppe hos hennejeg har nettopp vært oppe hos henne
// om tjenesteforhold:
tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
: tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
// om tjenesteforhold:
tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
: tjene hos entjene hos en / være gardsgutt, hushjelp hos noenvære gardsgutt, hushjelp hos noen / gå i lære hos engå i lære hos en
// i forretning, bedrift:
handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
: handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
// i forretning, bedrift:
handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
: handle hos kjøpmannen på hjørnethandle hos kjøpmannen på hjørnet / være kunde hos noenvære kunde hos noen
// blant
hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
: hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
// blant
hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
: hos ungdommen er slike holdninger vanligehos ungdommen er slike holdninger vanlige / hos alle folkeslaghos alle folkeslag / søke råd, støtte hos ensøke råd, støtte hos en / ha penger til gode hos enha penger til gode hos en
2 ved siden av, like ved
sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
: sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
2 ved siden av, like ved
sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
: sitte, ligge hos ensitte, ligge hos en
3 som hører til, er knyttet til, som fins i, på
blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / språket hos Ibsenspråket hos Ibsen
: blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / språket hos Ibsenspråket hos Ibsen
3 som hører til, er knyttet til, som fins i, på
blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / språket hos Ibsenspråket hos Ibsen
: blodsystemet hos pattedyrablodsystemet hos pattedyra / hårene hos reinen isolerer godthårene hos reinen isolerer godt / språket hos Ibsenspråket hos Ibsen
4 i ens sinn, i ens indre
møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / innynde seg hos eninnynde seg hos en
: møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / innynde seg hos eninnynde seg hos en
4 i ens sinn, i ens indre
møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / innynde seg hos eninnynde seg hos en
: møte forståelse hos barnamøte forståelse hos barna / stå høyt i gunst hos enstå høyt i gunst hos en / innynde seg hos eninnynde seg hos en
5 som adverb, foreldet:
sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
: sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
5 som adverb, foreldet:
sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av
: sitte, stå hos like ved, ved siden avsitte, stå hos like ved, ved siden av

 

Resultat pr. side