Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'hem' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
hemme  
(hem) 
hemme v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet hemme
(fra tysk, lavtysk, jamfør norrønt hemja 'hemme, stanse')
1 hindre noen i å virke, utvikle, utfolde seg fritt
bli hemmet i vekstenbli hemmet i veksten / hun er sterkt hemmet av sitt handikaphun er sterkt hemmet av sitt handikap
: bli hemmet i vekstenbli hemmet i veksten / hun er sterkt hemmet av sitt handikaphun er sterkt hemmet av sitt handikap
1 hindre noen i å virke, utvikle, utfolde seg fritt
bli hemmet i vekstenbli hemmet i veksten / hun er sterkt hemmet av sitt handikaphun er sterkt hemmet av sitt handikap
: bli hemmet i vekstenbli hemmet i veksten / hun er sterkt hemmet av sitt handikaphun er sterkt hemmet av sitt handikap
2 i presens partisipp:
virke hemmende på noevirke hemmende på noe
: virke hemmende på noevirke hemmende på noe
2 i presens partisipp:
virke hemmende på noevirke hemmende på noe
: virke hemmende på noevirke hemmende på noe
1 hindre noen i å virke, utvikle, utfolde seg fritt
bli hemmet i vekstenbli hemmet i veksten / hun er sterkt hemmet av sitt handikaphun er sterkt hemmet av sitt handikap
: bli hemmet i vekstenbli hemmet i veksten / hun er sterkt hemmet av sitt handikaphun er sterkt hemmet av sitt handikap
1 hindre noen i å virke, utvikle, utfolde seg fritt
bli hemmet i vekstenbli hemmet i veksten / hun er sterkt hemmet av sitt handikaphun er sterkt hemmet av sitt handikap
: bli hemmet i vekstenbli hemmet i veksten / hun er sterkt hemmet av sitt handikaphun er sterkt hemmet av sitt handikap
2 i presens partisipp:
virke hemmende på noevirke hemmende på noe
: virke hemmende på noevirke hemmende på noe
2 i presens partisipp:
virke hemmende på noevirke hemmende på noe
: virke hemmende på noevirke hemmende på noe

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'hem' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
heme  
(hem) 
     
     
II heme v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet heme
(av ham)
1 pynte, gjere reint, særleg i huset
1 pynte, gjere reint, særleg i huset
2 refleksivt:
//
heme seg kome seg, få hold kome seg, få hold
heme seg kome seg, få hold kome seg, få hold
2 refleksivt:
//
heme seg kome seg, få hold kome seg, få hold
heme seg kome seg, få hold kome seg, få hold
1 pynte, gjere reint, særleg i huset
1 pynte, gjere reint, særleg i huset
2 refleksivt:
//
heme seg kome seg, få hold kome seg, få hold
heme seg kome seg, få hold kome seg, få hold
2 refleksivt:
//
heme seg kome seg, få hold kome seg, få hold
heme seg kome seg, få hold kome seg, få hold
hemme  
(hem) 
     
     
hemje v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet hemje
; el. hemme verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet hemme
(norrønt hemja, lågtysk hemmen) hindre (i verksemd, utvikling, utfalding o.l.), leggje band på
dei andre stormaktene prøvde å hemje den engelske frammarsjen i Afrikadei andre stormaktene prøvde å hemje den engelske frammarsjen i Afrika / dei tronge kleda hemjar meg i arbeidetdei tronge kleda hemjar meg i arbeidet / overtrening kan verke hemjande på formutviklingaovertrening kan verke hemjande på formutviklinga / talefeilen hemjar hantalefeilen hemjar han / vere hemja av eit handikapvere hemja av eit handikap
: dei andre stormaktene prøvde å hemje den engelske frammarsjen i Afrikadei andre stormaktene prøvde å hemje den engelske frammarsjen i Afrika / dei tronge kleda hemjar meg i arbeidetdei tronge kleda hemjar meg i arbeidet / overtrening kan verke hemjande på formutviklingaovertrening kan verke hemjande på formutviklinga / talefeilen hemjar hantalefeilen hemjar han / vere hemja av eit handikapvere hemja av eit handikap
hindre (i verksemd, utvikling, utfalding o.l.), leggje band på
dei andre stormaktene prøvde å hemje den engelske frammarsjen i Afrikadei andre stormaktene prøvde å hemje den engelske frammarsjen i Afrika / dei tronge kleda hemjar meg i arbeidetdei tronge kleda hemjar meg i arbeidet / overtrening kan verke hemjande på formutviklingaovertrening kan verke hemjande på formutviklinga / talefeilen hemjar hantalefeilen hemjar han / vere hemja av eit handikapvere hemja av eit handikap
: dei andre stormaktene prøvde å hemje den engelske frammarsjen i Afrikadei andre stormaktene prøvde å hemje den engelske frammarsjen i Afrika / dei tronge kleda hemjar meg i arbeidetdei tronge kleda hemjar meg i arbeidet / overtrening kan verke hemjande på formutviklingaovertrening kan verke hemjande på formutviklinga / talefeilen hemjar hantalefeilen hemjar han / vere hemja av eit handikapvere hemja av eit handikap

 

Resultat pr. side